“ Kayıtdışı İstihdam ” Konulu Kısa Film Yarışması

“ Kayıtdışı İstihdam ” Konulu Kısa Film Yarışması Şartnamesi

YARIŞMANIN ADI : “Kayıtlı İstihdamın Önemi”

YARIŞMANIN TÜRÜ : Kısa Film Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU : Kayıtlı İstihdam
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel Programı (IPA IV. Bileşeni) mali destekli TRH1.3.PREII/P03/322 sözleşme numaralı “OKA Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2” projesi 2016 yılı Temmuz ayında uygulanmaya başlamış olup, 2017 Haziran ayında sona erecektir.
Proje ile TR83 bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) kayıtdışı istihdam konusunda düzenlenecek etkinlikler yardımıyla bölgedeki kayıtlı istihdamın arttırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda kayıtdışı istihdam bilincinin ve farkındalığının artırılması, konunun ülke çapında farkındalık uyandırabilmesi amacıyla “Kayıtlı İstihdamın Önemi” konulu ulusal kısa film yarışması düzenlenmiştir.

1-YARIŞMANIN AMACI:
• Toplumda kayıtlı istihdam bilincini oluşturmak,
• Kısa film aracılığıyla kayıtdışı istihdamla mücadele konusunda farkındalık yaratmak, kayıtlı istihdamın toplumdaki her kesime yayılmasını sağlamak,
• Düzenlenecek yarışma ve etkinlikler sayesinde kayıtlı istihdam konusunda ilgili taraflarda bilinç ve farkındalık oluşturmak.
Yarışmada yukarıda belirtilen amaçlara katkı yapan eserlerin sunulması beklenmektedir.

2-HEDEF KİTLE:
Ülke çapında toplumdaki her kesim ve her yaştan bireylerin dikkatini çekmek hedeflenmektedir.

3-YARIŞMANIN SÜRESİ
Başvuruların Bitiş Tarihi: 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 17.00
Sonuçların Açıklanması: 26 Mayıs 2017
Ödül Töreni: 2017 yılı Haziran ayında Samsunda düzenlenecek olan İstihdam Şenliği esnasında gerçekleştirilecektir.

4-YARIŞMANIN KOŞULLARI:
a. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri dışında herkese açıktır.
b. Başvuruda bulunacak kısa filmlerde tema “kayıtdışı istihdam” olmalıdır. Filmler belgesel, animasyon türde olabilir. Filmlerin süresi jenerik hariç, en az 2, en fazla 15 dakika ile sınırlıdır.
c. Başvuruda bulunacak kişi filmin yönetmeni olmalıdır. Film yönetmenleri yarışmaya birden fazla filmle katılabilirler.
d. Başvuru için 2 adet DVD kopyası, gösterime uygun olup, minimum 1920×1080 piksel çözünürlüğünde (Mpeg2, Mpeg4, Avi, DVD, MOV) her kopyanın üzerine yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmış olmalı.
e. Katılım için istenilen belgeler;
• Katılımcı tarafından doldurularak imzalanmış “başvuru formu” (http://www.oka.org.tr/okakit2/ adresinden ulaşabilirsiniz)
• Filme ait 1 set fotoğrafı veya filmden bir kare (Dijital Ortamda)
• Yönetmenin özgeçmişi, iletişim adresi ve telefonları gerekmektedir.
f. Yarışmacılar filmlerinin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından ticari amaç taşımayan etkinliklerde kullanılmasını ve bu kapsamda telif hakkı talep etmeyeceklerini kabul etmiş sayılırlar.
g. Adayların yarışmaya katılabilmek için çekilen kısa filmleri 2 adet DVD içerisinde en geç 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 17.00’ye kadar “Kale Mahallesi, Cumhuriyet Cd. No: 8, 55030 İlkadım/Samsun adresindeki Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.
Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır faksla veya e- posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
h. Yarışmada bir değişiklik veya iptale neden olabilecek herhangi bir mücbir sebep dolayısıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı mesul tutulamaz.
i. Bir kısa filmin sunulması, katılımcının bütün yarışma koşullarını kabul ettiği anlamına gelir. Yarışmanın organizasyonuna veya sonuçlarına yönelik hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir. Jürinin kararı nihai niteliktedir.
j. Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

5-DEĞERLENDİRME KURULU
Değerlendirme kurulu Samsun’da oluşturulacaktır. Değerlendirme Kurulunda;
– Üniversitelerin ilgili bölümünden 2 ya da 3 Öğretim Üyesi
– Bağımsız Değerlendirici
– Sosyal Güvenlik Kurumundan 1 Uzman
– Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından 1 Uzman bulunacaktır.

Değerlendirme sonuçları www.oka.org.tr/okakit2 internet adresinden 26 Mayıs 2017 tarihinde duyurulacaktır.
5.1 Jüri Değerlendirmesi:
Kısa Filmler incelenirken;
• Amaca uygunluğu
• Sürenin kullanımı
• Özgünlük (konuyu özgün olarak işleyebilmesi)
• Anlatılmak istenen konunun anlaşılır olması
• Yarışma Koşullarına uygunluğu
konularında değerlendirme yapılacaktır.
ÖDÜL ve ÖDÜL TÖRENİ
Yarışmada başarılı bulunan kısa filmlerin sahiplerine ödülleri 2017 yılı Haziran ayında Samsun ilinde gerçekleştirilecek olan İstihdam Şenliğinde verilecektir.
Ödüllendirme aşağıdaki gibi olacaktır.
Derece Ödül
1.Kısa filme
1500 € karşılığı hediye çeki*
2. Kısa Filme 1000 € karşılığı hediye çeki*
3. Kısa Filme 500 € karşılığı hediye çeki*
* Türkiye çapındaki bir teknoloji mağazasında kullanılmak üzere, belirtilen parasal miktarın Türk Lirası karşılığı hediye çeki verilecektir. Ödüllerin açıklandığı günkü resmi kur esas alınacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Kale Mahallesi Kale, Cumhuriyet Cd. No:8, 55030 İlkadım/Samsun

Telefon: 0 362 4312400
Faks : 0 362 4312409
Email : kayitdisi@oka.org.tr
Web :www.oka.org.tr/okakit2

Kısa Film Yarışması Başvuru Formu