Kayaç Nedir? Nasıl Oluşur? Kayaç Türleri Nelerdir?

Kayaçlar, minerallerden oluşan doğal taş yapılarıdır. Kayaçlar, yeryüzünde ve yer kabuğunun altında bulunurlar. Yer kabuğu, sıcaklığı, basıncı ve kimyasal reaksiyonları nedeniyle kayaçları oluşturan kaynaklardır.

Kayaçlar, üç ana kategoriye ayrılır: İgneous, Sedimanter ve Metamorfik.

  1. İgneous Kayaçlar: Magmanın soğuması sonucu oluşur. Magmaların soğuması iki şekilde gerçekleşir: Yer kabuğunun yüzeyinde soğuyarak volkanik kayaçlar oluşturur veya yer kabuğu altında soğuyarak yerkabuğu içindeki kayalar oluşur. Bazalt, granit, obsidyen, pumice ve tüf, bazı örneklerdir.
  2. Sedimanter Kayaçlar: Denizler, göller ve akarsular gibi su kaynakları tarafından taşınan tortu, kum, çamur, çakıl taşları ve bitki kalıntıları gibi parçalardan oluşur. Bu parçalar, zamanla birikir ve sıkışarak katılaşır. Kumtaşı, kireçtaşı, şeyl, breş, konlomera gibi örnekler vardır.
  3. Metamorfik Kayaçlar: Başka bir kayaç türünün yoğun ısı, basınç ve kimyasal reaksiyonlar sonucu değişime uğramasıyla oluşur. Bu tür kayaçlar, özellikle dağ oluşumları sırasında oluşur. Şist, gnays, mermer, kuvarsit gibi örnekler vardır.

Kayaçlar, dünya tarihi boyunca sürekli olarak erozyon, volkanik faaliyetler ve tektonik hareketlerle şekillenmiştir. Bu süreçte, bazı kayaçlar başka türlere dönüşürken, bazıları da yerkabuğunun altında veya yüzeyinde kalır.