KATI ATIK TOPLAMA EKİPMANI TASARIM YARIŞMASI

HİDRO-MAK DAMPER ve HİDROLİK MAKİNALAR SAN. ve TİC. A.Ş.
50. YIL KATI ATIK TOPLAMA EKİPMANI TASARIM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
1) KONU: HİDRO-MAK 50. Yıl Katı Atık Toplama Ekipmanı Tasarım Yarışması
2) AMAÇ: 1961 yılından bu yana faaliyet gösteren Hidro-Mak, gerek yurtiçi ve gerek yurtdışı faaliyetleriyle üstyapı sektörünün öncü kuruluşudur. Sektörde 50. yılını kutlayan Hidro-Mak, öncü kimliğinden hareketle 50. Yıl Katı Atık Toplama Ekipmanı Tasarım Yarışması’nı düzenlemekte ve Türkiye üstyapı sektörünün gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca sektörün yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan yeni ve özgün görsel tasarım ve sistem sıkıntısının aşılması da yarışmayı düzenlemekteki bir başka amacı oluşturmaktadır.
3) İÇERİK: Yarışmada özellikle projelerin özgün tasarıma ve uygulanabilir olmasına dikkat edilecektir. Tasarımların günümüz dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek teknolojik yeterlilikte olması da bir başka önemli kriterdir.
4) KATILIM ŞARTLARI
4.1) Yarışma Türkiye’de Makine ve Mekatronik Mühendisliği bölümünde öğrenim gören tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.
4.2) Yarışmaya tek kişi ya da en fazla üç kişilik gruplar halinde başvurulabilir. Grup halinde katılım yapacak kişiler, başvuru formunda grup liderini belirlemiş olmalıdır. Grup lideri açıkca belirtilmemiş katılımlarda ilk sıradaki katılımcı grup lideri olarak kabul edilir.
4.3) Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 projeyle katılabilirler.
4.4) Yarışmaya katılan projelerin bu yarışma için tasarlanmış olması, başka hiçbir yerde yayınlanmamış ve uygulanmamış olması gerekmektedir.
4.5) Yarışmada ödül alan tasarımların her türlü kullanım hakkı Hidro-Mak’a ait olacaktır.
4.6) Yarışmada ödül alan tasarımlarda jürinin önerisiyle bazı değişiklikler istenebilir. Bu durumda katılımcıya ayrıca bir ödemede bulunulmayacaktır.
4.7) Tasarımıyla ödül alan katılımcı, ödül törenine gelmemesi durumunda töreni takiben en geç 1 ay içerisinde ödülünü almak üzere Hidro-Mak A.Ş.’ye başvurmalıdır. Aksi takdirde hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
4.8) Yarışmaya gönderilen proje önergeleri, başvuranların resmi başvuru aracı olacaktır. Bu önergede; grup üyelerinin kişisel bilgileri, telefon numaraları, e-mail adresleri ve kayıtlı olduğu üniversite/fakülte isimleri bulunmalıdır.

 
4.9) Katılımcılar, hem kimlik ve iletişim bilgilerini içeren, hem de şartnamede belirtilen tüm sorumlulukları kabul ettiklerine ilişkin EK – 1’deki belgeyi imzalayıp, tasarımlarıyla birlikte, üzerinde rumuzu yazılı bir zarf içerisinde yollamalıdır.
4.10) Projelerin yarışmaya katılma koşullarına sahip olup olmadığı konusunda herhangi bir tereddüt doğması halinde, son kararı yarışma jürisi verir.
4.11) Yarışmaya katılanlar, projelere ilişkin maddi ve manevi haklar da dahil olmak üzere tüm hakların kendilerine ait olduğunu, bu kapsamda herhangi bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz etmediklerini beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.
4.12) Katılımcılar yarışma takvimine göre yarışmaya devam ederler. Yarışma takvimi, HİDRO-MAK tarafından değiştirilebilir. Olası tarih değişiklikleri www.hidromak.com/yarisma adresinden duyurulacaktır
4.13) Katılımcılar yarışmanın duyurularını, yarışmanın web sitesi olan “www.hidromak.com/yarisma” adresinden takip etmelidirler. Ödüle değer görülen eserler, yarışma sonunda “www.hidromak.com/yarisma” adresinde yayınlanacaktır.
4.14) Yarışmaya katılan projelere ait materyaller iade edilmez. Hidro-Mak tarafından tanıtım amaçlı kullanılabilir. Katılımcılara, söz konusu yayıma ilişkin telif ücreti dahil olmak üzere herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
4.15) Yarışmaya gönderilecek tasarımlar renkli olarak çalışılacak, kısa kenarı 150 mm’den küçük olmayacak şekilde A4(210x297mm) kağıda yerleştirilecek ve çıktı alınarak teslim edilecektir. Bu çalışmalar ayrıca CD ortamında, bir bilgisayar programında hazırlanmış(3D Max, AutoCAD vb. üç boyutlu modelleme programları) ve jpeg formatında, 72 dpi, kısa kenarı 1000 px’den küçük olmayacak şekilde kaydedilmiş olarak teslim edilmelidir.
4.16) Katılımcılar, yarışmaya yollayacakları her tasarım için ayrı olmak üzere  6 haneden oluşan bir rumuz kullanmalıdır. Rumuz, tasarımın bulunduğu yüzeyin arka sol köşesine ve CD’nin üzerine okunabilecek büyüklükte yazılmalıdır. Tasarımın sunulduğu yüzeylerde rumuz dışında herhangi bir isim ya da işaret kullanılmamalıdır.
4.17) Yarışmacılar tasarımlarını elden veya posta-kargo yoluyla Hidro-Mak A.Ş.’ye ulaştırabilir. Ancak posta veya başka bir yolla gönderilen projelerde gecikme veya projelerin hasara uğrayarak yarışmaya katılma vasfını kaybetmesi hususunda Hidro-
Mak A.Ş. sorumluluk kabul etmez.
5) TASARIMLARIN TESLİMİ:
Yarışmaya katılacak tasarımlar, elden ya da kargo yoluyla en geç 30 Nisan 2012 tarihinde Pazartesi günü saat 18.00’e kadar, “HİDRO-MAK A.Ş. 50. YIL KATI ATIK TOPLAMA EKİPMANI TASARIM YARIŞMASI” HASTANE MAHALLESİ HADIMKÖY-İSTANBUL CADDESİ NO: 60 HADIMKÖY-ARNAVUTKÖY / İSTANBUL” adresine gönderilmiş olması gerekmektedir.
6) DEĞERLENDİRME
Değerlendirme 5 kişilik jüri tarafından yapılacaktır. Söz konusu jüri, tüm katılımcıları  2 aşamalı olarak değerlendirecektir. İlk aşamada finale kalan projeler seçilecek, ikinci aşamada ise detaylı incelemeler sonucu ilk üç proje belirlenecektir.
Jüri değerlendirmeyi yaparken projeleri üç temel özellik üzerinden inceler:
– Özgünlük
– Uygulanabilirlik
– Pazarlanabilirlik
7) JÜRİ ÜYELERİ
7.1) Hidro-Mak Genel Müdürü Ahmet Bazmanoğlu
7.2) Hidro-Mak Makine Mühendisi Teknik Müdür Recep Yılmaz
7.3) Hidro-Mak Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yrd. Aydın Balkar
7.4) İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ata MUĞAN
7.5) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Eres SÖYLEMEZ
8) DİĞER HÜKÜMLER
8.1) Dereceye giren tasarımların tüm hakları Hidro-Mak A.Ş.ye devredilmiş sayılır. Tasarım sahipleri, kullanılacak olan projelerde hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamazlar.
8.2) Ödül kazanan tasarımları Hidro-Mak A.Ş. kullanma ve gerekli görüldüğünde değiştirme hakkına sahiptir. Teslim edilen tasarımlar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, bu nedenle tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
8.3) Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
8.4) Yarışmada ödül kazanan eserlerin sahipleri, eserlerini Hidro-Mak A.Ş.nin yazılı bir izni olmadan ticari amaçla kullanamaz. Bu eserlerin ticari amaçla kullanılması, Hidro-Mak A.Ş.nin yazılı iznine bağlıdır.
8.5) Hidro-Mak A.Ş. “50. YIL KATI ATIK TOPLAMA EKİPMANI TASARIM YARIŞMASI”na gönderilen ve derece alan eserleri gerek görürse sahibine başka hiçbir telif hakkı ödemeksizin materyal, doküman ve benzeri alanlarda kullanma hakkına sahiptir.
8.6) Yarışmacılar, tasarımın bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, her türlü haklarının kendilerine ait olduğunu ve hiçbir hukuki sorun olmadığını taahhüt edip, “HİDRO-MAK A.Ş. 50. YIL KATI ATIK TOPLAMA EKİPMANI TASARIM YARIŞMASI” özel şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK – 1 belgeyi Hidro-
Mak A.Ş.ye göndermekle veya vermekle yükümlüdürler.
8.7) “HİDRO-MAK A.Ş. 50. YIL KATI ATIK TOPLAMA EKİPMANI TASARIM
YARIŞMASI”na gönderilen tasarımların, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu tasarımlar yarışma dışı bırakılır.
8.8) Yarışmayı düzenleyen Hidro-Mak A.Ş. katılımı yeterli görmemesi halinde yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yarışmacıların eserleri Hidro-Mak A.Ş. tarafından kullanılmayacaktır.
8.9) Yarışmaya katılanlar bu hususları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
9) ÖDÜLLER
9.1) Yarışmada jüri üyelerinin belirlediği ilk 3 proje ödül almaya hak kazanacaktır.
9.2) Grup olarak yapılan katılımlarda, ödül grup liderine teslim edilir. 3.lük hediyesi
tedarik edilememesi durumunda muadil hediye tedarik edilerek, ödül sahibine teslim edilebilir.
Birincilik Ödülü : 10.000 TL
İkincilik Ödülü : 7.500 TL
Üçüncülük Ödülü : Apple iMac, 21,5 inç
10) YARIŞMA TAKVİMİ
Duyuru: 10 Aralık 2011
Son Katılım Tarihi: 30 Nisan 2012
Jüri Değerlendirme: 10-11 Mayıs 2012
Sonuç Duyuru: 15 Mayıs 2012
Ödül Töreni: Haziran 2012 (50. Yıl Kokteyli)
Not: Yarışma takviminde olabilecek değişiklikler www.hidromak.com/yarisma
adresinden yayınlacaktır.
11) İLETİŞİM
HİDRO-MAK A.Ş. 50. YIL KATI ATIK TOPLAMA EKİPMANI TASARIM
YARIŞMASI HASTANE MAHALLESİ HADIMKÖY-İSTANBUL CADDESİ NO:
60 HADIMKÖY-ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
Yetkili
Recep Yılmaz
Telefon:
+90 212 771 44 88
Web adresi:
www.hidromak.com/yarisma
E-posta adresi:
[email protected]
Hidro-Mak A.Ş. tarafından düzenlenen “Hidro-Mak A.Ş. 50. Yıl Katı Atık Toplama Ekipmanı Tasarım Yarışması” Şartnamesi 5(beş) sayfa, 11(onbir) madde, 1 (bir) sayfa ek olarak düzenlenmiştir.

 

(EK – 1)
Her katılımcının imzalaması ve yarışma komisyonuna göndermesi zorunludur. Bütün eserler için bir adet hazırlanması yeterlidir.
YARIŞMACI ESER KATILIM DİLEKÇESİDİR.
HİDRO-MAK A.Ş.ye
50. Yıl Katı Atık Toplama Ekipmanı Tasarım Yarışması’na gönderdiğim … … … …
… … … … … … rumuz / rumuzlarını taşıyan eser / eserler bütünüyle şahsıma aittir.
50. Yıl Katı Atık Toplama Ekipmanı Tasarım Yarışması şartnamesi hükümlerini
aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.
… / … / 20…
KATILIMCININ ADI – SOYADI
1- Adı Soyadı, Üniversite, Bölüm, Sınıf (Grup Lideri)
2- Adı Soyadı, Üniversite, Bölüm, Sınıf
3- Adı Soyadı, Üniversite, Bölüm, Sınıf
İMZA
RUMUZU / RUMUZLARI :
T.C. KİMLİK NUMARASI :
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ev Telefon No :
Mobil Telefon No :
Faks No :
E – Posta Adresi :
Adres :
Not: Bu Form doldurularak, tasarımlar ile birlikte aşağıdaki adrese ulaştırılacaktır.
Adres:
HİDRO-MAK A.Ş. 50. YIL KATI ATIK TOPLAMA EKİPMANI TASARIM YARIŞMASI
HASTANE MAHALLESİ HADIMKÖY-İSTANBUL CADDESİ NO: 60 HADIMKÖYARNAVUTKÖY
/ İSTANBUL