Katakekaumene Fotoğraf Yarışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi
Katakekaumene Fotoğraf Yarışması

Bugüne kadar çok şey yazıldı çizildi: Videolar, senaryolar, fotoğraflar… Boşaltıldı tozlu raflar,
evler, konaklar, sokaklar… Sadece bunlar mı? Cumbanın mahremiyete kafeslendiği,
saçakların dayanışmaya heveslendiği, halkının işgalcilere efelendiği, bebelerinin destanlarla
nennilendiği, kahramanlar diyarından; YARENLER YATAĞI KULA’YA.
Bir köy ki taştan geçilmiyor, sokaklar birbirine yaslanmış, hem de yaşlanmış. Hâlâ dik duruyor
talihi de kara, kendi de kara duvarlar. Bir iki üç derken terkedilmiş buralar, sadece özel
günlerde ziyaret edilir olmuş. O da Kandil, Ramazan Bayram… Oysaki tek cami hatırına, onun
eşsiz halinin yüzsuyu hürmetine terk edilmezdi buralar. Duvarlarına yazı yerine resimlerin tuval
tutulduğu; HAMAMI, ÇEŞMESİ, RESİMLİ CARULLAH CAMİSİ’YLE KULA.
Odalarının içerlek olduğu, sokağa bakan bahçe kapılarının bazılarında merdivenle ulaşıldığı,
divlit taşlı duvarlarının bulunduğu, yanındaki komşu evin çatkılı bağdadi sıvaların dökülmeye
yüz bulduğu, sarı yeşil kahverengi kiremitlerinin rüzgâra kafa tuttuğu, ahşapların oyulduğu,
tahtaların yontulduğu, yokluktan, varlığı, varlıktan, darlığı, her köşesinde narlığı, bahçesindeki
bereket timsali nar ağaçlığı, saksılardaki akşamsefaları, fırınındaki yanık helvası, sofradaki
maşrapası, mangalındaki kömür maşası, paşaların paşası, ağaların ağası, beylerin yaşadığı;
KONAKLI, HANAYLI, EYVANLI, EVLERİYLE KULA.
Divlitlerin sustuğunda; dünyanın soğumaya yüz tuttuğunda, lavların donup taş kesildiğinde,
Gediz’in yer yer çağıldayıp uçurumlardan uçtuğunda, kartalların yüksek şahinlerin süzüldüğü
divlit tepelerinde, ot bitmez kara taşlarında milyon yıllar sonra çiçeklerin açtığında, çıra gibi
parlayan, divlit gibi patlayan, Gediz’in yataklandığı, yerin altının üstte çıktığı, gizli saklı hiçbir
şeyin kalmadığı, içi dışında, için daha içre olduğu; YERALTININ YERYÜZÜNDE GEZİLDİĞİ
JEOPARKIYLA KULA.
Yeryüzü çatladığında sıcak suları fışkırdığında, tarihten çok önceleri efsanelerin yankılandığı,
kayalara oyulmuş resimli kitabelerin bulunduğu, kazsan daha kim bilir nelerin olduğu, dün gibi
Romalı imparatorların yıkandığı, soğumayan suyunun tarihle beraber aktığı; EMİR
HAMAMLARIYLA KULA.
Gezdikleri diyarı gurbetten, Anadolu’nun her köşesinden, yedi kat arşın yeryüzünden, Kula’yı
mesken tuttuğu yarenlerinden, ağıtlarının, öykülerinin, türkülerinin Yunus Yunus
nağmelerinden, Yunusemre’sinden Taptuk’un dergâhına, doğruluğun timsali odunundan,
Emre Köy’deki türbelerinden, tasavvufun yaşandığı insanı kâmilden, insanlığın makbulüne
gelinen son noktadan, ilmin hikmeti insanlarının samimiyetinden; TASAVVUF İLMİNİN
OKUNDUĞU KULA.
Birinin bini, esnafının ahiliği, komşularının kardeşliği, köylerinin efsaneleştiği, milyon yıllar önce
divlitlerinin ateşlendiği, Gediz’in sıcak topraklarını serinlettiği, isminin Kollida’dan geldiği,
kayaların mezar diye oyulduğu, nereden gelip nereye aktığı bilinmez binbir kuyulu yeraltı su
kanallarının, mermer ocaklarının taşıyla güneşte parladığı, yağmurla beyazlandığı Gölde
köyüyle; BİNLERCE YILLIK TARİHLİ KULA.
Germiyanoğulları tarih yazdı: Azgınları geme aldı, halkına kahramanlık aşıladı, o
kahramanlıkla kurtuluşa şahlandığı, işgalcilerin yakamadığı, tarihini silip yıkamadığı, ta
buralardan Ege’ye sürüldüğü, denizine döküldüğü, kahramanlık destanlarının atadan dededen
dilden dile söylendiği; EFSANELERİYLE KULA.
Tarihinin, örfü adeti geleneğinin, en önemlisi 3000’e yakın Eski Kula Evlerinin oluşturduğu
sokak dokusu ve volkanik yapısıyla Türkiye’nin Unesco belgeli tek jeoparkının tanıtılması:
Kültür envanterinde yer alması ve Ege Bölgesinde turizm havzasında yerinin belirlenmesi için
düzenlenen fotoğraf yarışmasıyla geleneksel değerlerimizden milli mimarimizin, mimarsız
mimarimizin, yöresel malzeme ve bölgenin becerikli ustalarıyla yapılan evlerin dilleri yok ama
her şeyi o kadar ölçülü ve yerli yerinde ki bir tek deklanşöre basıp karelemek de bize düşüyor.
Tabii; inceliği, zarifliği, güzelliği dile getirmek de…
(Azmi AÇIKDİL -Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU
Yarışma düzenlenmesinin amacı bölgeyi görsel olarak belgelemek ve oluşturulacak görsel
hafıza öğeleriyle tanıtımına katkı sağlamaktır. Her yarışmacı bir gözlemci olarak bölgeyi her
yönüyle fotoğrafla ifade etmiş olacaktır.
Özel bir coğrafya olan Kula’nın, evleriyle (hem maddi hem de manevi) zengin bir kültürün
parçası olduğu, inanç ve sosyal yönden birlikte yaşama barışına sahip olduğu bilinmektedir.
Önsözde de bahsedilen yörenin özelliklerin fotoğraf sayesinde sunumu ve teslim edilecek
çalışmaların güzel olanının seçimiyle ortaya konacak enerji Kula’yı tanıtmak için bir başlangıç
olacaktır.
Kısaca yarışma, gören göz ve belgeleyen objektiflerin, IŞIKLA KULA’DA BULUŞMASINI ve
Kula’yı adeta yeniden kamuoyuna sunmalarını amaçlar.
Konu kısıtlaması yoktur. Ancak çalışma yöreyle ilişkilendirilecek şekilde kendini belli etmelidir.
Yarışmacının kurduğu bu ilişkiyi jüri anlamalı ve rahatlıkla seçebilmelidir.
Yarışma kapsamında hafta içi her gün saat 14.00’te Kula Belediye Hizmet Binası’nda, Kula
Avrupa ve UNESCO Global Jeopark Koordinatörü Dr. Erdal Gümüş, 30 dakikalık bir sunumla
Kula ve çevresi hakkında bilgi verecektir.
Yarışma ilanını takiben, fotoğraf kulüpleri ve dernekleriyle yapılacak işbirliğiyle, Ankara ve
İstanbul’dan Kula’ya seferler düzenlenecektir. Ayrıca yarışmacıların alanın farklı noktalarına
rahat ulaşımları için Kula Belediye Hizmet Binası ilk durak olmak üzere otobüs seferleri
yapılacaktır. Duraklar sırasıyla; Belediye, Kula Kuzeyi, Peribacaları, Çakırca, Acısu, Gölde,
Sandal, Belediye’dir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
– 18 yaşını doldurmuş olmak;
– Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak;
– Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları,
yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak;
– Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak;
– Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi’nde yarışma ile ilgili her türlü işlemleri
hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
Fotoğraflarda aranacak koşullar:
– Yarışma ilan tarihinden sonra çekilmiş olmalıdır.
– 300 dpi çözünürlükte, kısa kenar minimum 2400 piksel, uzun kenar minimum 3600
piksel olmalıdır.
– Daha önce başka bir yarışmada ödül ya da sergileme almamış ve herhangi bir mecrada
sergilenmemiş olmalıdır.
– Fotoğraf çekiminde Drone (insansız hava aracı) kullanımı ve benzeri her tür teknik
serbesttir.
– Filtrelerle başkalaştırılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
– Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile
yarışmaya katılabilecektir. Bir yarışmacı birden fazla ödül alamaz. Yarışmacının birden
fazla fotoğrafının ödül alması durumunda, yüksek ödül geçerli sayılır.
– Fotoğrafın orijinal olması ve dijital ortamda değiştirilmemiş olması gerekmektedir.
Keskinlik, kontrast, saturasyon, ışık ve renk ayarları gibi basit müdahalelerin dışında
tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş; fotoğrafın belgesel değerini
değiştirecek şekilde orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Aksine
davranış kural ihlali sayılır.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış
kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade
etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise
talep hakkı doğurmaz.
– Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan
katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara
katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
– Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi’nin yarışmacının kural ihlalinden
doğacak maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklıdır.

KULLANIM HAKLARI
– Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların Manisa
Büyükşehir Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım
hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma
haklarının kullanımı için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname
verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Manisa Büyükşehir Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
– Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve
muhteva sınırı olmadan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtımlarında ve
yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının
duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte
kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak
talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
– Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Manisa Büyükşehir Belediyesi
tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla eser
sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti
ödenmeyecektir.
– Yarışmaya katılan fotoğrafların özgün olmamasından doğacak her türlü hukuki
sorumluluk, yarışmacıya aittir.
– Fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif
hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine
ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Manisa Büyükşehir Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını
katılımcıdan isteyebilir.
– Manisa Büyükşehir Belediyesi, ödül ve sergileme almış fotoğraflar üzerindeki
haklarının aynısına, ödül veya sergileme almamış fotoğraflar için şartnamede
sergileme bedeli olarak belirtilen ücreti ödemek koşuluyla sahip olabilir.
– Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak
bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Manisa Büyükşehir Belediyesi
tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda
ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına
uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
– Yarışma sonuçları Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin www.manisa.bel.tr , Kula
Belediyesi’nin http://www.kula.bel.tr web siteleri ile www.arkitera.com , TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve web sayfalarında duyurulacaktır.
Ayrıca Ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve web sayfasında yayınlanacak,
ayrıca TFSF yayını Almanak 2016’da yer alacaktır.
– Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın ilanı : 03 Eylül 2015, Perşembe
Son teslim tarihi : 05 Ocak 2016, Salı saat 23.00 (TSI)
Seçici kurul toplantısı : 08 Ocak 2016, Cuma
Sergi açılışı ve ödül töreni : 16 Ocak 2016, Cumartesi

JÜRİ ÜYELERİ
Azmi AÇIKDİL, Mimar – Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı
Gürkan AKAY, Mimar – Fotoğraf Sanatçısı
Murat GERMEN, Sanatçı – Akademisyen
Ahmet Turan KÖKSAL, Mimar
Ömer YILMAZ, Mimar
(Seçici Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanacaktır.)
TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI

ÖDÜLLER
1. Ödül : 7.500 TL (Brüt: 9.375 TL)
2. Ödül : 3.000 TL (Brüt: 3.750 TL)
3. Ödül : 1.500 TL (Brüt: 1.875 TL)
Mansiyon (10 adet) : 500 TL (Brüt: 625 TL)
Sergileme (Jürinin uygun gördüğü sayıda) : 100 TL (Brüt: 125 TL)

Ödüller, sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde net olarak ödenir.
YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışmayı Açan Kurum: Manisa Büyükşehir Belediyesi
Adres: Anafartalar Mah. 45020 Manisa, Türkiye
Telefon: +90 236 231 45 80
Web: www.manisa.bel.tr

YARIŞMA RAPORTÖRLÜĞÜ
Yarışma Raportörlüğü: Arkitera Mimarlık Merkezi A.Ş.
Raportör: Başak ÇELİK, Mimar
Telefon: +90 216 355 07 22 / 2122
Web: www.arkitera.com
E-mail: kula@arkitera.com

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
– Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden
yüklenecektir.
– Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon
linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini
kullanabilirler.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş,
ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital > D) dışındaki
tüm harfler küçük olmalıdır.
– İsimlendirme
* 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
* 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için “omery” veya “omey” veya “oyil” gibi).
* 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).
* 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra
alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
* 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın çekildiği yer adı ve yıl, toplam karakter sayısını
geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının
Gölde’de 2015’te çektiği “Gölde’de akşam” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme
“TRomeryD1_Goldede_aksam_2015” olabilir.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma
kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel
kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı
da geçmemelidir.
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır.
Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Manisa Büyükşehir
Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ
Kurum ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma
sağlanamaması halinde Manisa Mahkemeleri’nde çözümlenecektir. Ödül alan projelere ait her
türlü fikri haklarda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2016/005 numara
ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.