Kastamonu Doğal Zenginlikleri Sempozyumu

SEMPOZYUMA DAVET

Kastamonu’nun Doğal Zenginlikleri sempozyumunun ilki 16–17 Ekim 2012 tarihlerinde Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi organizasyonu ile gerçekleşecektir.

Kastamonu ilinin doğal kaynakları ve bunların kalkınma amaçlı doğru kullanımı geniş perspektifinde ele alınacak sempozyum, belirtilen konular kapsamında düşüncesi, çalışması, araştırması olan tüm akademisyenlere, ilgili teknik elemanlara ve tüm sivil toplum kuruluşu temsilcilerine açıktır.

İlgili konularla alakalı olarak sunulması düşünülen bildirilerin özetlerinin 30 Haziran 2012 tarihi mesai bitimine kadar sempozyum sekretaryasına ulaştırması gerekmektedir. Özetlerle birlikte katılımcıların isim, soy isim, çalıştığı kurum ve iletişim adresleri belirtilecektir. Sempozyum tüm katılımcılar için ücretsizdir.

Düzenleme Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ
Yrd. Doç. Dr. Nejdet GÜLTEPE
Yrd. Doç. Dr. Soner BİLEN
Yrd. Doç. Dr. Rıza AKGÜL

Konu Başlıkları
1.İlin doğal zenginlik kaynakları (Su Kaynakları, Madenler, Turizm ve Turizm Alanları, Orman ve Orman Ürünleri, Milli Parklar vs.)
2.Doğal kaynakların potansiyeli ve kullanımı
3.Doğal zenginliklerin ekonomik yönlerden irdelenmesi
4.Marka ürünler (Sarımsak, Pirinç vs.)
5.Tarımsal üretim ve projeksiyonları
6.Su ürünleri

E-Posta : rakgul@kastamonu.edu.tr