Kartepe Zirvesi

Doğal güzellikleri ve kayak merkezleri ile ünlü olan Kartepe Zirvesi, İzmit Körfezi ve Sapanca gölü arasında yer almaktadır. Kocaeli’nin en güzel köşelerinden biri, en yüksek noktasıdır.Kocaeli; sanayi, ticaret, lojistik ve bilişim sektörlerinde Türkiye ve dünyanın büyük ve öncü şehirleri arasında almaktadır. Türkiye’de Sanayinin Başkenti olarak anılmaktadır. Uluslararası yatırımların nitelik ve nicelik olarak çokluğu, şehrin ilgi alanlarına uluslararası bir derinlik katmaktadır.

Kocaeli’nin coğrafi konumu şehre doğal bir kavşak kimliği kazandırmaktadır. Türkiye’nin batısıyla doğusu Kocaeli üzerinden kavuşmaktadır. Şehir; kara, deniz ve tren yolu altyapısıyla fiziki ulaşım ve ulaştırma merkezi olmasının yanı sıra, kültür ve medeniyet açısından da geçmiş ve bugünü, doğu ve batıyı buluşturmaktadır.

Kartepe Zirvesi Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, şehrin uluslararası konumu ile doğu ve batıyı buluşturma potansiyelinden hareketle geliştirilmiştir. Zirve; insanlığın problemlerine çözüm üretme fırsatı sunan 21. yüzyılda, yaşanmakta olan iyimser olunamayacak süreçlerin düzeltilmesine yapıcı ve etkin katkılar üretmek üzere yapılandırılmıştır. İnsanlığın bugünü ve geleceği için yeni çağın ürettiği fırsatları değerlendirmek, problemlerin çözümü için politika önerileri geliştirmek temel hedeftir.

Çağın imkanlarıyla fiziki ve sosyal etkileşim kolaylaşmış; gezegende yaşanan her hangi bir gelişme ya da problem, uzak yakın ayrımı yapmadan bütün insanlığı etkilemeye başlamıştır. İnsanlığın sorunlarına çözüm önerisi geliştiren, çözüm üreten yapıların bu gelişme doğrultusunda çoğaltılması bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Kartepe Zirvesi bu ihtiyaca Kocaeli’den yapılan bir katkıdır.

Demokrasi, Darbe, Göç, Mültecilik, Gelir Dağılımı, Egemenlik, Dünya Düzeni, Irkçılık, İslamofobi, Savaş, Güvenlik, Eşyaların İnterneti… İnsanı ve insanlığı ilgilendiren her konu, siyasal ve sosyal boyutlarıyla Kartepe Zirvesi’nin konusudur. Her yıl düzenlenecek zirvede, o yıl belirlenmiş ana tema üzerinde mental ve pratik yaklaşıma sahip entelektüellerin yapacağı toplantılarda insanlık için fırsat alanlarına işaret edilmekte, problemlere çözüm önerileri geliştirilmektedir. Kartepe Zirvesi Bildirgesi ile sonuç dünya kamuoyuna ilan edilmektedir.

Kartepe Zirvesi 2018’nin ana teması; Göç, Mültecilik ve İnsanlık olarak planlanmıştır. Konferanslar, çalıştaylar, özel oturumlar ve akademik oturumlarda, bilim insanları bir araya getirilmektedir.

kartepesummit.com