KARS İLİNE AİT HEDİYELİK EŞYA TASARIM YARIŞMASI

KARS İLİNE AİT HEDİYELİK EŞYA TASARIM YARIŞMASI

Türkiye’nin Kafkaslara ve Orta Asya’ya açılan kapısı konumundaki Doğu Anadolu Bölgesinde ve ülkemizin en doğusunda yer alan Kars, tarihi ticaret yollarının kavşak noktası üzerinde yer alması dolayısıyla tarihin her döneminde önemini korumuştur. Yerleşimin M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzandığı bölgede, Hurri, Urartu, Kimmer, İskit, Pers, Araks, Tigran, Sasani, Safavi, Emevi, Abbasi, Bagratlı, Bizans, Selçuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Moğol, Gürcü, Osmanlı, Rus ve Türk izlerini görmek mümkündür. Bu kadim uygarlıkların bıraktığı tarihi eserler, kentin kültürel mozaiğini yansıtan en önemli ayrıntılar arasında yer almaktadır.

 
Doğu Anadolu’nun en geniş ovasının yer aldığı Kars 1.750 metre yükseklikte plato üzerinde kurulmuştur. En önemli yükseltileri Allahuekber, Kısır, Akbaba, Aşağıdağ ve Aladağ olarak sıralayabiliriz. Doğu Anadolu’nun en geniş ovasının yer aldığı Kars, irili ufaklı birçok göle de ev sahipliği yapar. En büyüğü Çıldır olan bu mavi göller Aygır, Karzak, Çenklice, Erhan, Turna, Çenekci, Kuyucuk, Çalı, Deniz ve Lavaşin’dir. Aras, Arpaçay, Kura ve Kars çayı, il sınırları içerisindeki kayda değer akarsuların başında gelir. Ormanların çok yer tutmadığı şehrin doğal bitki örtüsü bozkırdır. Orman dokusunun büyük bir bölümü Sarıkamış ilçesine yayılan sarıçam (Pinus sylvestris) ağaçlarından oluşur.

Geçimini büyük ölçüde tarım ve hayvancılık ile sağlayan Kars ili sahip olduğu yaklaşık 450 bin büyükbaş hayvan ile Türkiye’nin canlı hayvan ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Geleneksel olarak üretilen kaşar peyniri ve gravyer ile özellikle kış aylarında servis edilen kaz eti Kars’ın en önemli gastronomik değerleri arasındadır.
Kars ili ülkemizin başlıca kış turizm merkezlerinden biri olup kültür turizmi açısından da tarihin çok eski dönemlerine uzanan antik kalıntıları ve ören yerleriyle bir cazibe merkezidir. Sarıçam ormanları ve sadece Alp Dağları’nda bulunabilen kristal kara sahip Sarıkamış Kayak Merkezi, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve yüzyıllarca medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Ani Antik Kenti, 211 farklı kuş çeşidi ile dünyanın birçok yerinden ziyaretçi akınına uğrayan Kuyucuk Kuş Cenneti, Anadolu’ya gelen ilk evliya alperenlerden Ebul Hasan Harakani Türbesi ve Camisi, Kars Kalesi, Baltık Mimarisiyle Kars şehri ve sınırlarının bir kısmı Kars’ta bulunan Çıldır Gölü ilk akla gelen turizm değerleridir. Son birkaç yılda turist sayısında bir azalma olsa da Kars tanınırlığı ve bilinirliği yüksek bir kent olarak ön plana çıkmaktadır.

Faaliyete başladığı 2010 yılından beri Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlamak için plan ve projeler üreten, uyguladığı mali desteklerle Bölge’deki paydaşların fiziksel ve teknik kapasitelerini artırmaya çalışan Serhat Kalkınma Ajansı yeni bir bakış açısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek Bölgeye özgü hediyelik eşyaların oluşturulması için bir çalışma başlatmıştır

YARIŞMANIN1 AMACI:
Yarışmanın amacı dörtlü bir tasnif ile ifade edilebilir. Bu tasnife istinaden yarışmanın amacı;

Kars yöresine ait hediyelik eşya sektöründe yenilikçi fikirleri desteklemek ve bu fikirler ışığında tasarım örnekleri oluşturmak,
• Kars ilinde eksikliği hissedilen hediyelik eşya ürün yelpazesini geliştirmek ve Kars ziyaretçilerinin edinebileceği hediyelik eşya çeşidini çoğaltarak ziyaretçilerimizin Kars’a ilgisini arttırmak,
• Kars şehrinin ekonomisine katma değer kazandıracak olan hediyelik eşyaları çoğaltarak ve üreterek hediyelik eşya sektörünü geliştirecek yeni fikirler oluşturmak,
• Kars şehrinin imajını temsil etmesi noktasında tasarım örnekleri oluşturarak turist ve ziyaretçileri Kars iline ait yeni tasarımlarla buluşturmak, şeklindedir.


YARIŞMA TAKVİMİ:

• Yarışmanın Duyurulması: 12.08.2016
• Son Başvuru ve Eser Teslim Tarihi2: 07.10.2016
• Jüri Nihai Değerlendirmesi: 14.10.2016
• Kazanan Proje ve Üç Boyutlu Çalışmaların Duyurulması3: 19.10.2016
• Ödül Töreni4: 27.10.2016

YARIŞMA JÜRİSİ:
• Doç.Dr.Hüsnü Kapu Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri • Hakan Doğanay Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü • Prof. Dr. Mustafa Bulat Atatürk Üniversitesi / Heykel Bölüm Başkanı • Prof. Dr. Mustafa Küçüköner Atatürk Üniversitesi / Resim Bölümü • Doç. Dr. İlham Enveroğlu Selçuk Üniversitesi / Endüstriyel Tasarım Bölümü • Yrd.Doç.Dr. Fazıl Ercan İnönü Üniversitesi / Seramik Bölümü • Öğr. Elm. Uğur Özen Kafkas Üniversitesi / Resim Bölümü

1 Yarışma ifadesi bu noktadan sonra, Kars İline Ait Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması anlamında kullanılacaktır. 2 07.10.2016 tarihinde elden veya kargo ile T.C. Serhat Kalkınma Ajansı Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 Kars adresine eserler mesai bitimine kadar teslim edilecektir. Kargoyla gönderilen eserlerdeki tahribattan ve kargodan kaynaklı gecikmelerden Ajans mesul değildir. Bu noktadan itibaren Ajans ibaresi, Serhat Kalkınma Ajansı’nı ifade edecektir. 3 Yarışma sonucunun duyurulma tarihi, gerekli görüldüğünde jüri tarafından değiştirilip, ertelenebilir. 4 Yarışma sonunda tüm eserlerin gösterildiği bir sergi ve yarışma da dereceye giren eserler için ödül töreni düzenlenecektir.

YARIŞMA KATEGORİLERİ:

1. Proje tasarımları (A3 ebatlarında, içerisinde ürünün üç boyutlu tasarımı, paketleme ve depolama, ayrıca kısa hikayesinin yer aldığı bilgisayar destekli projeler olacaktır.)
2. Üç Boyutlu Hediyelik Eşya Tasarımları (Üç boyutlu tasarımların üretilmesinde polyester harici her türlü malzeme kullanımı serbest olup, bu tasarımların yüksekliği 25 cm geçmeyecektir.
3. Hediyelik Olabilecek Diğer Özgün Tasarımlar Kategorisi (İlk iki kategoride belirtilen standartların dışında polyester harici her türlü malzeme ile üretilen eserleri kapsamaktadır.)

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI:

A – KATILIM ŞARTLARI

• Yarışmaya istekli olan herkes katılabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Katılımcılar; yarışmaya, yukarıda belirtilen yarışma kategorilerinden herhangi birisinden en fazla 3 adet eser olmak koşulu ile toplamda 9 eser ile katılabilirler. (Katılımcılar isterlerse, söz konusu 9 eseri bireysel veya grup üyesi olarak sunabilirler. Katılımcılardan proje kategorisine katılacak olanlar çalışmalarını A3 ebatında renkli baskıları, bir CD içerisinde çalışmalarının 300 dpi çözünürlükte jpeg – tiff formatında görüntülerini, çalışmalarının vektörel hallerini, kısa hikayelerinin anlatıldığı word dosyası ve belirlemiş oldukları rumuz ile beraber göndereceklerdir. Üç boyutlu hediyelik eşya tasarımlarında ise bir CD içerisinde çalışmalarının 300 dpi görselleri ile çalışmalarının hikayelerinin yer aldığı word dosyasını belirlemiş oldukları rumuzları ile göndereceklerdir. Hediyelik Olabilecek Diğer Özgün Tasarımlar Kategorisine katılacak olanlar bir CD içerisinde çalışmalarının 300 dpi görselleri ile çalışmalarının hikayelerinin yer aldığı word dosyasını belirlemiş oldukları rumuzları ile göndereceklerdir.)
• Grup katılımları en fazla 4 kişiden ve tek rumuzdan oluşabilir.
• Katılımcılar aynı tasarım ile birden fazla kategoride katılım sağlayamazlar.
• Yarışmacılar eserlerinin proje kategorisinde proje çiziminin arka kısmına üç boyutlu ve hediyelik olabilecek diğer özgün tasarımlar kategorisi eserlerinin alt kısmına 8 karakterden oluşan rumuzlarını yazacaklardır.

B – TASARIMLAR İÇİN ÖZELLİKLER VE ŞARTLAR
• Tasarlanan ürünlerde geleneksel malzemeler (ahşap, deri, taş, bakır, demir, kumaş vb.) kullanılabilir. Ancak tasarımlarda geleneksel malzemelerin yanında farklı materyaller de birleştirilerek kullanılabilir (polyester hariç). • Tasarlanan ürünlerde yöresel sanatlar ve zanaatlar kullanılabilir.
• Tasarımların özellikleri (kullanılan yerel değerler, malzeme ve araçlar gibi detayların yer aldığı tanıtım metni) tasarıma eklenmelidir.

C – DEĞERLENDİRME KISTASLARI
• Yarışmaya katılan her tasarımda özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, şehrimiz Kars ilini temsil eden imaj ve yapıya sahip olması, seri üretime uygun bir tasarım olması, daha önce başka bir yarışmadan ödül almamış olması ve geçmiş yıllarda düzenlenmiş olan herhangi bir tasarım yarışmasında ödül almamış olması şartları aranmaktadır.
• Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçücü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
• Yarışmada dereceye girenler, tasarımlarına ilişkin herhangi bir fikri ve sınai hak (patent ücreti) talep etmeyeceklerini, tüm üretim ve satış haklarını Ajans’a devrettiklerini kabul etmiş sayılırlar. Bununla birlikte dereceye giren tasarımlar, Ajans’dan alınan yazılı izinle üretilebilir.
• Yarışmada ödül alan eserlerin bütün hakları yarışmayı düzenleyen Ajans’a aittir. Dilediği şekilde çoğalttırabilir ve her türlü faaliyetinde kullanabilir. Ajans dilerse yarışmadan ödül almış veya almamış olan eserler üzerinde eser sahiplerinden değişiklik talebinde bulunabilir. Ajans yarışma kapsamında sunulan tüm eserleri sergileme, katalog, broşür, internet sitesi, cd. vb. çalışmalarda kullanma hakkına sahiptir.
• Proje tasarımları kategorisinde katılacak olanlar A3 ebadında ve 300 dpi çözünürlükte, jpeg, tiff halinde, vektörel hallerini ise illustrator, photoshop vb. formattaki halleri, el çizimi veya diğer başka bir yöntem ile tasarlanmış halleri, DVD ya da CD olarak kaydedilmiş bir kopyası halinde; diğer iki kategori de katılacak olanlar ise örnek üretimleri şartnamede belirtilen iletişim adresine gönderilmelidir.

D – BAŞVURU VE DİĞER HUSUSLAR
• Yarışmacılar rumuzlarını projelerinin arka sağ üst köşesine yazmalıdır. Aynı şekilde hangi kategoride başvurulduğu da belirtilmelidir.
• Posta, iadeli taahütlü olarak gönderilmelidir.
• Postada oluşan gecikmelerden yarışmacının kendisi sorumludur.
• Başvuru alındığında beyan edilen e-posta adresine başvurunun alındığına ve kabul edildiğine dair bir e-posta gönderilecektir. E-postanın kullanılan bir e-posta adresi olması gereklidir. Yarışmacı önemsiz e-posta ayarlarını da kontrol etmelidir.
• Yarışmaya katılanlar bu şartname ve koşulları kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA KRİTERLERİ:
Jüri, değerlendirmede, öncelikle yerellik, özgünlük, estetik, üretime uygunluk, üretim kolaylığı, taşınabilirlik ve maliyet gibi kriterlere göre seçim yapacaktır.

KİMLER KATILABİLİR:
• Yarışmada yaş sınırlaması olmayıp (Yarışmaya 18 yaşın altında katılacak olan kişilerin yasal vasisi katılımcının her türlü haklarını korumada sorumlu taraftır.), T.C. vatandaşı olan herkes, yabancı uyruklu olup eğitimini Türkiye’de devam ettiren ve yine yabancı uyruklu olup ülkemizde ikamet eden kişiler durumlarını belirtir belgeleri ile yarışmaya katılabilirler.
• Yarışmada eğitim düzeyi gözetilmemektedir.

• Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gerekmektedir.


KATILIM ŞEKLİ :
Yarışma katılımcılarının www.serka.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru ve Katılım Formu’nu doldurup, kapalı bir zarfta eserleri ile beraber teslim etmesi gerekmektedir. Zarfın üzerinde tasarım yarışmasının adı, Ajans adresi, yarışmacının rumuzu, katıldığı kategori belirtilerek, zarfın kapatılan kısmına 3 imza atılarak, en fazla 8 karakterden oluşan rumuz zarfın üzerine yazılmalıdır.

ÖDÜLLER:
• Birincilik Ödülü : 3.000 TL
• İkincilik Ödülü : 2.000 TL
• Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL
• Serhat Kalkınma Ajansı Özel Ödülü : 1.000 TL
• Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Özel Ödülü : 1.000 TL
• Kafkas Üniversitesi Özel Ödülü : 1.000 TL
• Mansiyon : 1.000 TL

ADRES, İLETİŞİM ve AYRINTILI BİLGİ:
• Yarışma Şartnamesi: www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir.
• Web: www.serka.gov.tr • E-Posta: info@serka.gov.tr, baris.ayhan@serka.gov.tr
• Adres: T. C. Serhat Kalkınma Ajansı, Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS • İletişim: (474) 212 52 00 – 1501