KARİYER DANIŞMANLIĞI

blogger
Ayşe KISMET

Kariyer Danışmanlık sürecinde, danışana uygulanan kişilik envanteriyle, danışanın mizaç ve kişilik özellikleri, Enneagram metodolojisiyle tespit edilir.

indir

Öncelikle danışanın bireysel özelliklerine bakılır. Güçlü yönler, güçlendirilmesi gereken yanlar, potansiyel riskler üzerine koçluk yapılır. Duygulanım, düşünce tarzı, iletişim tarzı, problem çözme yaklaşımları ve bütün bunlarla birlikte gelişim önerileri üzerinde durulur. Zira, danışanın önündeki zorlu sınav maratonunu geçebilmesi için öncelikle kendisini tanıyarak, gerekli motivasyonu oluşturması sağlanır. Stres ve kaygı en aza indiğinde, maddi ve manevi kayıplar da indirgenmiş olur.

Kariyer Danışmanlığı, daha ergenlik çağından itibaren yapılmaya başlandığında, kişiye dengeli ve başarılı bir iş yaşamının kapılarını açarak maddi ve manevi açıdan yaşam kalitesini arttırır.

 

Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı’ndan kimler yaralanabilir?images

  • Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri
  • Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri
  • Mezun olmuş ve kariyer planı yapmak isteyenler profesyoneller
  • İş hayatında olup kariyerinde ilerlemek isteyen profesyoneller

Okul Hayatında Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı

Lise birinci sınıftan itibaren başlayan Kariyer Danışmanlığı, iş hayatını da içine alan geniş bir süreci kapsar. Lise birinci sınıf öğrencisi için bölüm seçme ve rehberliği içeren Kariyer Danışmanlığı, daha sonra üniversite tercihi konusunda destek sağlar. Özellikle ÖSYM kitapçığıyla bağlantılı olarak çalışan bir kişilik envanteriyle çalışmak, gençlere büyük bir avantaj sağlar.

Üniversite öğrencilerine yönelik kariyer planlaması, yeni mezunlar için danışmanlık, iş hayatına atılanların daha çok yol alabilmeleri için rehberlik ve iş hayatında farklı arayışlara yön vermek için yapılan çalışmalar da Kariyer Danışmanlığı’nın alanına girer. Çalışma kapsamında önce kişinin yetenek ve ihtiyaçları analiz edilir. Yaşamdan beklentileri kısa ve uzun vade için tespit edilir. Görüşme sırasında danışana kısa ve uzun vadeli plan yapabilmesi için danışmanlık yapılır. Bazen danışman, danışanını uzmanlaştığı alanla ilgili başka profesyonellerle de bir araya getirir. Danışan tercih ederse üçlü görüşmeler yapılabilir. Örneğin iletişim tasarım bölümü öğrencisi, bir yazılım ekibi ile tasarımcı olarak çalışmayı kariyer hedefi olarak seçmiş olsun. Bir süre danışmanlık alıp yol haritası belirleyen bu öğrenci, deneyimli proje yöneticisi ile konuşursa daha net yol alacaktır.