Kariyer Danışmanlığı Yöntemi Geliştirme Projesi

OKULDAN KARİYERE: KARİYER YOLU TESTİ’Nİ KULLANARAK ÖĞRENCİ MERKEZLİ KARİYER DANIŞMANLIĞI YÖNTEMİ GELİŞTİRMEK (S2CPT)

OKULDAN KARİYERE: Kariyer Yolu Testi’ni Kullanarak Öğrenci Merkezli Kariyer Danışmanlığı Yöntemi Geliştirmek isimli Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi Projesi IL MEM mesleki ve teknik atama biri tarafından yürütülmektedir. Projenin temel amacı: ortaöğretim öğrencilerini yenilikçi ve bilimsel bir araç olan CPT (Kariyer Yolu Testi) ile yönlendirmek ve geliştirmektir. Proje kapsamında kullanılan CPT ile öğrenciler mesleki eğilimlerini bireysel olarak ya da bir danışman yardımıyla belirleyebileceklerdir. CPT sisteminin en önemli avantajı internet üzerinden uygulanarak geniş kitlelerce kullanılabilmesidir. Böylece rehber öğretmene ya da mesleki rehberlik hizmetine erişme olanağına sahip olmayan ortaöğretim öğrencileri kendi mesleki eğilimlerini belirleyebileceklerdir.
2011-2013 yılları arasında devam edecek projenin ortakları 5 ülkeden 6 kurumdur. Polonya (koordinatör), Türkiye (2 ortak), İspanya, Avusturya ve Litvanya. Proje kapsamında şu ana kadar üç ortak toplantısı yapılmıştır. Bunlardan ilki Ocak 2012’de Polonya’da, ikincisi Mayıs 202’de İspanya’da ve üçüncüsü ise Ekim 2012’de Avusturya’da yapılmıştır.
Neden S2CPT?
Pek çok genç etkin eğitim & kariyer danışmanlığından yararlanma imkânına ulaşamamaktadır. Lizbon kriterleri daha iyi iş imkânları ve sosyal uyum aracılığıyla sürekli büyüme kapasitesine ulaşmayı hedeflemektedir. Bu hedefin gerçekleşmesi için daha verimli kariyer danışmanlığı yaklaşımlarına, yarının iş gücü olan gençlerin yanlış istihdamına odaklanmak gerekmektedir.

S2CPT’nin Hedefleri
S2CP’nin (Okuldan Kariyere) hedefi okullarda bağımsız olarak ya da diğer faaliyetleri tamamlayıcı olarak kullanılabilecek kariyer rehberliği sistemi geliştirmektir. Öğrenci odaklı S2CPT online araçları da kullanarak öğrencilerin kendileri hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamaktadır. S2CPT daha önce geliştirilmiş olan CPT’ye (Kariyer Yolu Testi) dayanmaktadır. S2CPT projesi ile CPT’nin danışman ve öğretmenlere kariyer danışmanlığı ile ilgili yetkinliklerini geliştirerek farklı bölgelerde daha yaygın olarak kullanılmasını hedeflemektedir.

CPT Sistemi
CPT lise öğrencilerine destek olmak için kullanılabilecek ve danışmanlık sürecinin üç unsurunu içeren bir sistemdir. Gençler için kişisel özelliklerin tanımlanması, iş dünyasında etkin olmalarını sağlayacak kariyer eğilimleri ve öğrenme stillerinin belirlenmesini sağlamaktadır. Fakat CPT’nin temel avantajı öğrencilerin lise döneminde objektif olarak kendi yeterlik ve becerileri hakkında bilgi sahibi olmaları ve buna uygun olarak gelecekleri ile ilgili hedef belirleyebilmeleridir.

CPT Neler Sunuyor?
Kariyer Eğilimi Testi. Öğrenme Stilleri Testi.

Danışmanlar için: Ayrıntılı öğrenci değerlendirme raporu
Öğrenciler için: Kendi kendilerini değerlendirme raporu
Öğretmen ve Okullar için: S2CPT sistemi ile birlikte kullanabilecekleri danışmanlık etkinlikleri, S2CPT yöntemini okullarda kullanabilmeleri için hizmet içi eğitim rehberi.

CPT gençlerin kariyer yönetimi süreçlerine odaklanmalarını sağlamaktadır. CPT müfredatı ailelerin çocuklarının kariyer planlama süreçlerini fark etmelerine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda CPT aileleri bir araya getirerek çocuklarının kariyerleri ile ilgili birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmaları imkânı vermektedir. Danışmanlar için geliştirilen CPT müfredatı ise tüm Avrupa’da kariyer danışmanlığı gelişimine katkı sağlayacaktır. Farklı ülkelerden danışmanların ortak bir projede yer alması deneyimlerini paylaşabilmelerini ve öğrencilere daha etkin olarak destek olmalarını sağlayacak bir platform oluşmasını sağlayacaktır. Ayrıca danışmanların kariyer danışmanlığı alanında daha yetkin olacaklar ve öğrencilere daha etkin bir şekilde yardımcı olacaklar.

S2CPT Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin : www.s2cpt.eu
İletişim: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin