Karemde Üniversite

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ
             “KAREMDE ÜNİVERSİTE “
FOTOĞRAF YARISMASI 2011 ŞARTNAMESİ

Konu: “Kampüste Yaşam”
1 – KONU VE AMAÇ
“KAREMDE ÜNİVERSİTE “
FOTOĞRAF YARISMASI 2011’in konusu “Kampüste Yaşam” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel
fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve üniversitede yaşama bakışlarını üniversite,
toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda
bulunmaktır.
Fotoğrafçıların eserleri seçili kurul tarafından değerlendirilecektir.
Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenmektedir.
2 – KATILIM KOSULLARI VE SARTLARI
Yarışma, Secici Kurul dışında konuya ilgi duyan amatör veya
profesyonel tüm Ankara Üniversitesi Öğrencilerine acıktır ve Ankara Üniversitesi öğrencisi olması zorunludur. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış eserler
yarışmaya kabul edilmeyecektir. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine
ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi
katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.

Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz
tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için
dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuar baskıları alınabilecek
veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri boyutlarda sergilenebileceklerdir. Bu
nedenle başvuru formuyla birlikte gönderilecek CD kayıtlarında fotoğrafların eser
sahibinin arzu ettiği kadrajda, büyük baskıya uygun olacak şekilde (uzun kenarı en
az 45 cm) ve en az 300 dpi çözünürlükte, JPEG formatında gönderilmelidir.
Baskı sırasında bu kurala uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine
başka bir fotoğraf konmayacaktır.
Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.
CD’ye kayıt edilen her fotoğrafın adlandırılmasında sırasıyla; 5 rakamdan oluşan
rumuz (tüm fotoğrafların basında aynı rumuz kullanılacaktır), sıra numarası ve
eser adı mutlaka bulunmalıdır (Örnek: 12345 – 1 – eser adı ). Fotoğrafla ilgili bu üç
unsurdan birinin noksan olması halinde başvuru kesinlikle değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Başvuru formuyla gönderilecek CD’nin üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.
Birden fazla fotoğraf ile katılım durumunda tüm fotoğraflar aynı CD içerisine JPEG
olarak kayıt edilmelidir. Fotoğraf ismi CD’ye kaydedilirken formda bulunan şekilde
sırasıyla rumuz-sıra no-eser adı seklinde yazılmalıdır. Başvuru formunun ayrıca
CD’ye kaydedilmesi gerekmemektedir.
Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
Eserlerin kaydedildiği CD ve başvuru formu doldurularak ve beraber zarflanarak Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Merkezine son katılım tarihi
olan gün, mesai saati sonuna kadar elden teslim edilmeli yahut teslimat yerine ulaşacak şekilde gönderilmelidir;
aksi halde yarışmaya dahil edilmeyecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu
beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan, yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her
türlü müdahale ve değişiklikleri yapanlardan elde ettikleri ödül, unvan
ve her turlu kazanımları geri alınır.
E-posta yolu ile gönderiler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3 – ESERLERİN GONDERİLMESİ VE İADESİ
Katılım formu noksansız doldurulacaktır ve imzalanacaktır. CD kayıtlarındaki görüntülerin adlandırılmaları katılım formu ile aynı olmalıdır. Kayıtlı CD ve katılım formu gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip Yarışma Sekretaryası’na elden ya da posta yoluyla teslim edilecektir.
CD’ler ve başvuru formları katılımcılara iade edilmeyecektir.
4 – KULLANIM HAKLARI
Katılımcı fotoğraflarının
Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması
şartıyla suresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna
bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat
gereğince eserinin / eserlerinin
çoğaltma, isleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının
kullanımı için Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi’ne izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rucu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5 – YARISMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 1 Nisan 2011
Son Katılım Tarihi : 2 Mayıs 2011
Değerlendirme Toplantısı : 3-7 Mayıs 2011
Sonuç Bildirimi : 9 Mayıs 2011
Ödül Töreni ve Sergi :13 Mayıs 20116 – SECİCİ KURUL
7 – ODULLER
-1. Olan katılımcıya Olympus Pen EP-1 fotoğraf makinesi 14-42 Objektifi ile
-2. Olan katılımcıya Olympus SP-600UZ fotoğraf makinesi
-3. Olan katılımcıya Olympus T-100 fotoğraf makinesi

8 – YARISMA SEKRETERYASI
Mert PEKER-05547751614 [email protected]
Onur BIYIKSIZ-05385943621 [email protected]
Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi
Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Öğrenci Konseyi Merkezi 06500 Ankara/Türkiye
Tel: 0312 212 92 40
E mail: [email protected]
9 – Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartlarını kabul etmiş sayılır.