Kardeşlik ve Mültecilik Ödüllü Karikatür Yarışması

Kardeşlik ve Mültecilik Ödüllü Karikatür Yarışması

Eyüpsultan Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Kardeşlik ve Mültecilik” konulu karikatür yarışması düzenliyor.

“Kardeşlik ve Mültecilik” konusu ile düzenlenen karikatür yarışmasına, İstanbul’daki ortaokul, lise ve dengi resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim gören öğrenciler katılabilecek.

MANSİYON ÖDÜLÜ VERİLECEK

Yarışmaya katılacak eserler arasında, Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda her iki kategoride finale kalan üç eser ile dördüncü ve beşinci eserlere mansiyon ödülü verilecek.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin, kultursanat.eyupsultan.bel.tr adresindeki katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.

Yarışma koşulları ve diğer detaylı bilgiler için kultursanat.eyupsultan.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ

KARDEŞLİK VE MÜLTECİ KONULU

KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONUSU: Kardeşlik değerinin kazandırılması, mültecilerle sağlıklı ilişkiler kurabilme ve güvenli bir toplum oluşturulabilmesi, mülteci kavramı ile ilgili doğru bilgi edinebilmesi, farklı ülkelerden Türkiye’ye sığınan tüm insanların bizlerin koruması altına girdiği bilincini kazandırmak.

TÜRÜ : Karikatür yarışması

AMACI : Ortaokul ve Liselerde eğitim gören gizli karikatüristleri keşfetmek, karikatüre olan ilgiyi pekiştirmek ve devamlılığını sağlamak, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek, gençlere meslek edindirmek amacıyla ve Uzun yıllardır komşu ülkelerde yaşanan iç savaştan kaçan mülteciler ülkemize sığındılar ve sürekli gündem olmaktadırlar. Toplumumuzun bir kısmı Suriye ve Irak’tan gelen mültecilere kardeş gözü ile bakarken bazı insanlarımız ülkemize büyük bir yük olarak görmektedir. Oysa biz tarih boyunca her zaman mazluma sahip çıkmış bir milletiz. Anadolu, içerisinde onlarca farklı milleti barındırmaktadır ve kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecektir.

İşte bu nedenlerle bu yıl birincisi yapılacak olan karikatür yarışmamızın konusu: “KARDEŞLİK VE MÜLTECİ”dir.

KAPSAMI : İstanbul’daki ortaokul, lise ve dengi resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim gören öğrencileri.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışmaya İstanbul’daki resmi ve özel okullarda eğitim ve öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.
 • Yarışma ortaokul 5 – 8 inci sınıflar ve lise ve dengi okulların 9 – 12 inci sınıfları olmak üzere iki kategori de yapılacaktır.
 • Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Her öğrenci yarışmaya en fazla üç eserle katılacaktır.
 • Karikatürler en küçük A4 (21×30 cm), en büyük A3 (30×42 cm) ebadındaki resim kâğıtlarına çizilmelidir.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Karikatürlerin aslı (orijinali) ve katılım formu okulun resmi yazısı ekinde, elden, posta veya kargo aracılığı ile yarışma sekretaryasına teslim edecektir.
 • Katılımcılar EYÜPSULTAN BELEDİYESİ resmi internet sitesi adresinde yer alan “Başvuru Formu” nu doldurmak ve karikatürü PDF veya JPEG (resim) formatında yüklemek suretiyle de başvuru yapabilirler. Ayrıca eserlerin aslı (orijinali) ve Başvuru Formu elden, posta ve kargo yoluyla Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Son başvuru tarihi ve teslim tarihi 9 Şubat 2018 Cuma günüdür.
 • Kargo ücreti gönderene aittir.
 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 • Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak sergilenmeye değer görülenler sergiye dahil edilecektir.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden kurumumuz sorumlu değildir.
 • Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalıdır.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesine tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir.

Tablo-1 Etiket

İLİ / İLÇE
Eserin Adı
Öğrencinin:
Adı ve soyadı
Sınıfı / Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefonu
e-posta

ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI

 • Karikatürlerin basım, yayın, sergileme ve telif hakları EYÜPSULTAN BELEDİYESİ’ne ait olacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, EYÜPSULTAN BELEDİYESİ ne aittir.
 • Yarışmaya katılan eserler EYÜPSULTAN BELEDİYESİ arşivinde kalacaktır. Yazılı olarak talep edilmesi halinde eser sahibine iade edilebilecektir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan EYÜPSULTAN BELEDİYESİ sorumlu değildir.
 • Dereceye giren eserin sahibi ticari bir anlaşma yapmak istediğinde EYÜPSULTAN BELEDİYESİ’ni yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

YARIŞMA TAKVİMİ :

İlk Başvuru Tarihi : 25 Aralık 2017 Pazartesi

Eserlerin Son Teslim Tarihi : 09 Şubat 2018 Cuma

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 09 Şubat- 15 Şubat 2018

Ödül Törenin Düzenlenmesi : 20 Şubat 2018 Salı

Karikatürlerin Sergilenmesi : 20 Şubat 2018 Pazartesi – 26 Şubat 2018 Pazartesi

DEĞERLENDİRME

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından tablo-2 deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
 • Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda her iki kategoride finale kalan üç eser ile 4 ve 5 incilere mansiyon ödülü verilecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda EYÜPSULTAN BELEDİYESİ yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Tablo -2 Değerlendireme Kriterleri

Karikatürlerin Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi
Derecelendirme En az 10 En fazla 20
1- Amaca uygunluk ilgili değerleri karikatür ile ifade edebilme
2- Karikatürde kullandığı çizim tekniğin uygunluğu
3- Karikatürdeki yaratıcılık
4- Karikatürün görselliği
5- Karikatürün çerçeve düzeni ve kâğıdın temizliği,
TOPLAM

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 • Ahmet ALTAY Karikatürist, ZOKA Mizah Dergisi GYY
 • Murat YILMAZ Karikatürist
 • Ahmet KESGİN Karikatürist
 • Turan DERTLİ Karikatürist
 • Mustafa Enes TOPAL Grafiker, İllüstratör

ÖDÜLLER

 • Ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı belirlenecek olan birinci, ikinci, üçüncüler ve mansiyon olmak üzere, bu öğrencilerin eğitim gördüğü okullara tablo-3 deki ödüller verilecektir.

Tablo-3 Ödüler

Derece Öğrenciye Verilecek Ödülü Okula Verilecek Ödül
Birincilik Hediye Çeki (1.500 TL), Çizim (Grafik) Tableti ve Karikatür Eğitimi Birincilik Plaketi
İkincilik Hediye Çeki (1.000 TL), Çizim (Grafik) Tableti ve Karikatür Eğitimi İkincilik Plaketi
Üçüncülük Hediye Çeki (500 TL), Karikatür Çizim Seti ve Karikatür Eğitimi Üçüncülük Plaketi
Mansiyon Karikatür Çizim Seti Teşekkür Plaketi

(Karikatür Çizim Seti: Eskiz Kağıdı, Kurşun Kalem, Silgi, Resim Kağıdı, Çini Mürekkebi, Tarama Ucu, Mürekkepli Kalem, Cetvel ve Gönye, Daksil, Fırça (2 ve 8 nolu), Ekolin Boya)

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU

Yarışma sonuçları kultursanat.eyupsultan.bel.tr adresinden duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER

 • Katılımcı tarafından imzalanmış “Fotoğraflı Başvuru Formu”
 • Katılımcı tarafından gönderilen A4 veya A3 formatında eserin aslı (orijinali)

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ

Ödül töreninin yeri ve saati Eyüpsultan belediyesi kultursanat.eyupsultan.bel.tr internet sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca, katılımcılara resmi yazı ile bildirilecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ Kültür İşleri Müdürlüğü

İletişim için:

NİŞANCI MAHALLESİ EYÜP SULTAN BULVARI NO:72 EYÜPSULTAN / İSTANBUL

Telefon : 0212 4443000- 2601

e-posta : kultur@eyupsultan.bel.tr