KARBON DİOKSİDİN BİTKİLER İÇİN ÖNEMİ

KARBON DİOKSİDİN BİTKİLER İÇİN ÖNEMİ

Bu etkinligi yaparak solunum sonucu atık madde olarak verdiğimiz karbon dioksidin bitkinin

beslenebilmesi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

* Kireçli su (kalsiyum hidroksit çözeltisi: Ca ( OH ) 2 çözeltisi ) saydam renkde görülür.

Ca ( OH )2 çözeltisindeki, CO2 ile tepkimeye girince Ca ( CO3 ) oluşur.Bu da çözeltinin bul-

anık görünmesine neden olur.

Neler Kullanırız ?

Kireçli su ,su, beherglas ( iki adet )

İki ayrı saksıda aynı tür bitki, cam fonus ( iki adet )

Nasıl Bir Yol İzlersiniz ?

1-Bitkileri yeterli miktarda sulayınız. iki tane düzenek hazırlayınız. Saksı bitkilerini birinin

yanına kireçli su bulunan beherglası koyarak üzerlerini cam fanusla kapatınız.

2-Diger saksı bitkisinin yanınaysa içinde su bulunan beherglası yerleştiriniz ve bunların

üzerini de cam fanusla kapatınız.Her iki bitkinin eşit miktarda güneş ışığı almasını

sağlayınız.

3-iki hafta içinde bitkilerde nasıl bir değişlik olabilir? Bu konuda bir varsayımda bulunarak

defterinize yazınız.

4-Bitkileri iki hafta süreyle düzenli olarak izleyiniz.Deneyle ilgili şekiller çizerek gözlem-

lerinizi yazınız.Verilerinizi arkadaşlarınızın verileriyle karşılaştırınız.

Verilerinizi Değerlendiriniz.

1-Deney süresince hangi bitki gelişimini sürdürdü?

2-Deneyle ilgili varsayımınız doğru çıktı mı?

3-Deney süresince kullandığız bitkilerin gelişimlerinde farklılık görülmesinin nedenini açık-

layınız.

Vardığınız Sonuçlar Nedir?

1-Kireçli suyunun fanus havasında nasıl bir değişiklik oluşturdugunu düşünüyorsunuz?

2-Kireçli su bulunan fanustaki bitkiyi uzun süre aynı ortamda bekletirseniz ne olur?

3-Gelişmeyen bitkiyi cam fanustan çıkarsanız normal gelişimini sürdürür mü? Neden?