Karayolu Trafik Sempozyum ve Sergisi 2012

Bahçeşehir Üniversitesine bağlı  Ulaştırma Uygulama Araştırma Merkezi (UYGAR) 16-18 mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Karayolu Trafik Sempozyum ve Sergisi’nde Düzenleme Kurulu’nda yer alacak.

 

3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ

16-18 Mayıs 2012 / Ankara

Ülkemiz karayolu trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili sorumlu kuruluşların yürütmekte olduğu önlem ve çalışmaların yanı sıra, bu alanda faaliyet göstermekte olan kamu ve özel sektör kuruluşları, Üniversite ve meslek örgütü mensuplarının bilimsel çalışmalarının karşılıklı olarak paylaşıldığı, uygulamacılarla bilim adamlarını bir araya getiren kongre, sempozyum gibi ortamların büyük yarar sağladığı düşüncesiyle 2010 ve 2011 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğümüz Trafik Hizmetleri Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliği ile “Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Fuarları” beklenilenin üzerinde bir katılım ve ilgi ile gerçekleştirilmiştir.

Katılımcı ve ziyaretçilerden gelen talepler ve trafik güvenliği konusundaki bilimsel çalışmaların devamlılık arz etmesi gerektiği düşüncesi ile 16-18 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara’ da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü  işbirliğinde “3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi” düzenlenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ