KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KISA METRAJLI (SPOT) FİLM YARIŞMASI

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
KISA METRAJLI (SPOT) FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 1. KONU:

Karayolu trafik güvenliğine ilişkin hazırlanacak en az 30 saniye, en fazla 3 dakika süreli spot filmlerde işlenebilecek konular:

Karayolu trafik güvenliği kapsamında;

 • Yaya güvenliği
 • Emniyet kemeri (arka koltukta emniyet kemeri)
 • Araç içerisinde güvenlik
 • Karşıdan karşıya geçme
 • Okul servisinde güvenlik
 • Şerit ihlali
 • Bisiklet, kaykay, paten vb. araçları kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar
 • Trafikte gece uyulması gereken kurallar
 • Trafik levhalarının tanıtımı
 • Trafikte yapılmaması gereken tehlikeli hareketler vb.
 • Araç bakımı, muayenesi ve lastikler

Trafik güvenliğine yönelik alanları konu edilecektir.

 1. AMAÇ:

Yol kullanıcıları olan sürücü, yolcu ve yayaların trafik bilgi ve bilincinin artırılması, vatandaşlarımızın ilgisinin trafik güvenliğine yöneltilmesi, onlara trafikte doğru tutum ve davranışların kazandırılması ve elde edilecek materyallerin bilgilendirme çalışmalarında kullanılması amaçlanmaktadır.

 1. YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMLERİ:
  • Yürütme Birimi:
 • C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
  • Destek Birimi:
 • TÜVTÜRK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.
  • Sekreterya:
 • Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
 1. YARIŞMACILAR:

Yarışma, değerlendirme jürisinin 1. ve 2. derece yakınları dışında gerçek – tüzel kişi ve yaş grubu ayrımı gözetilmeksizin bireysel veya toplu halde herkesin katılımına açıktır.

 1. YARIŞMA KURALLARI:
  • Yarışmacılar, eser sınırlaması olmaksızın, film veya filmlerle yarışmaya katılabilirler. 18 yaşından küçük yarışmacılar için yasal veli veya vasisinin de onayı gereklidir.
  • Jüri değerlendirmeyi genel olarak anlatım yetkinliğini (Görsel zenginlik, kurgu, amaca uygunluk vb. açıları) dikkate alarak yapacaktır.
  • Filmler, trafik güvenliği ile ilgili doğru bilgi ve tutumları içeren, bu amaçlar doğrultusunda fikri altyapısı ve bütünlüğü sağlanacaktır. Filmler için üretilen tüm ürün ve hizmetler, bu fikri altyapı ve bütünlük çerçevesi içerisinde hazırlanacaktır.
  • Yarışmaya jenerik hariç en az 45 saniye en fazla 3 dakika süreli, dublajları yapılmış, en az 24 kare/saniye olarak izlenecek şekilde FULL HD PAL 16:9 (1920X1080), renk kayıpsız MOV veya AVİ formatında hazırlayarak soft copy (bilgisayar data halleri) ile DVD ortamında sunulacak olan kısa filmler katılabilir.
  • Filmlerin yapımı için hiçbir şekilde sponsor kullanılamaz. Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.
  • Filmlerin, senaryo, görsel, işitsel vb. gibi malzemeleri dahil olmak üzere bizzat katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda olması, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir.
  • Eserlerin Kullanım Hakkı: Yarışmaya katılan bütün eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olacaktır. T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
  • Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul ettiklerini belirteceklerdir.
  • Eserlerle Gönderilecek Bilgi ve Belgeler:
   • Hazırlanan eser, içeriğinde katılımcının adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, iletişim bilgileri ile “Eserin, senaryo, görsel, işitsel vb. gibi malzemeleri dahil olmak üzere bizzat tarafımca/tarafımızca/ kurumumuzca üretildiğini veya kullanım haklarının tarafımda/tarafımızda/ kurumumuzda olduğunu, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim/ederiz. Yarışma şartnamesi tarafımca/tarafımızca/kurumumuzca okunmuş, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne geçeceği başta olmak üzere tüm şartları kabul ederim/ederiz.” yazısının bulunduğu katılım formu ile birlikte teslim edilecektir.
   • Filmler çekildikleri orijinal formatının yanı sıra bir kopya da Standart DVD formatında kırılma ve bozulmalarını engelleyecek kaplar içerisinde teslim edilecektir. DVD’lerin ve kutuların üzerlerine yapımcı ve yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi, yapım tarihi yazılmalıdır.
   • Yarışmaya katılan filme ait senaryonun yazılı bir özetinin de (Sinopsis) teslim edilmesi
 1. YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME:

               Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nca belirlenecek jüri, eserleri değerlendirecektir.

 1. YARIŞMA TAKVİMİ:

Eserlerin Teslim Başlangıcı                      : 01 Nisan 2015

Eserlerin Teslim Bitişi                               : 11 Eylül 2015

Jüri Değerlendirmesi                                 : 21 – 29 Eylül 2015

Sonuçların Duyurulması                           : 30 Eylül 2015

 1. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI:

             Yarışma sonuçları, yukarıda belirtilen tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın internet sitesi www.trafik.gov.tr aracılığıyla duyurulacaktır.

 1. ÖDÜLLER:

1.lik Ödülü                       20.000 TL.

2.lik Ödülü                        15.000 TL.

3.lük Ödülü                      10.000 TL.

Jüri Özel Ödülü                 5.000 TL.

Teşvik Ödülü                      5.000 TL.

 • Değerlendirme jürisi, derecelerden herhangi birinde ödüle layık eser bulamaz ise, o derece için ödül verilmeyecektir. Dereceye girenlere ayrıca Başarı Plaketi ve tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.
 1. ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ:

Ödül töreni Ankara’da yapılacak olup, tarihi daha sonra duyurulacaktır.

 

 1. DİĞER KOŞULLAR:

Yarışma yürütme birimi, yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.

 1. TESLİM ŞEKLİ, ZAMANI VE GÖNDERİM ADRESİ:

Yarışmacılar eserlerini 11 Eylül 2015 Cuma günü 17:00’a kadar;

Emniyet Genel Müdürlüğü

Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı / O Blok / Kat: 5

Ayrancı Mah. No: 11 Dikmen 06100 ÇANKAYA/ANKARA

adresine olacak şekilde şahsen getirecek, kargo veya posta yolu ile göndereceklerdir.

 

 1. İLETİŞİM:

Tel                   : 0312 462 21 73 – 462 21 74

Faks                : 0312 462 21 99

E-Posta           : teadb@egm.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARIŞMA KATILIM FORMU

 

 

ADI SOYADI

 

 
 

T.C. KİMLİK NO

 

 
 

DOĞUM TARİHİ VE YERİ (Gün/Ay/Yıl)

 

 
 

TELEFON, FAKS

 

 
E-POSTA  
ESER ADI  
YAZIŞMA ADRESİ  
Eserin içeriğinde ve hazırlanma aşamasında kullanılan her türlü malzeme ve çalışmalar dahil olmak üzere tarafımca /kurumumuzca üretildiğini veya kullanım haklarının tarafımda/  kurumumuzda olduğunu, daha önce benzer nitelikle bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim/ederiz.

Yarışma şartnamesi tarafımca okunmuş olup, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne, geçeceği başta olmak üzere tüm şartlarını kabul ederim/ederiz.

 

 

…/…/2015                                             İmza

 

 

 

NOT:

 

 • Bir eserin, birden çok kişiye ait olması durumunda formun her kişi için ayrı ayrı doldurulması,
 • Bir kişiye ait birden çok eserin olması durumunda her bir eser için formun ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.