Karatay Bilim Şenliği 2017

Karatay Bilim Şenliği 2017

Hedeflenen bilim şenliğiyle, öncelikli olarak çoğunluğu Konya merkez ilçelerdeki lise ve dengi okullarda öğretim gören öğrencilerle, Konya’da faaliyet gösteren dört üniversitesinin öğrencilerinin bilim çatısı altında ortak bir paydada buluşmalarının sağlanması, bilim kültürünün gençlere aşılanarak bilimin sevdirilmesi ve farklı yönlerinin gösterilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle 16-22 yaş grubu hedef kitle olarak belirlenmiştir. Eğlenceli etkinliklerle kurgulanan bilim şenliğiyle katılımcılara bilimin sevdirilmesi, gelecek planları arasına bilimsel alanlarda kariyer yapma isteğinin aşılanması projenin diğer çıktıları arasında yer alacaktır. Proje ekinde detayları verilen ve proje kapsamında il ve ilçe Milli Eğitim, Fen Liseleri, Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteler ve Konya Teknokent ile yapılan işbirliği protokolleri (eğitim/kültür/sportif ve kültürel faaliyetler) ile yapılacak etkinliğin amaçlanan 16-22 yaş grubu hedef kitlesinin bir adım ötesine gitmesi ve katılımcı sayısının beklentilerin ötesinde olması hedeflenmektedir.
Liseli ve üniversiteli öğrencilerin ortak bir payda da bulaşacağı bilim şenliği,
Tıp,
Mühendislik,
Sosyal ve Beşeri Bilimler,
Sağlık Bilimleri,
gibi bilimin farklı alanlarının bir araya geldiği bir dizi etkinlik serisiyle planlandığından emsallerinin bir adım ötesindedir. Bu tip farklı disiplinlerin bir araya geldiği bir etkinlikle lise, üniversite seviyesindeki öğrencilerin yanı sıra bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması sağlanacaktır.
Çalışma takvimi ve eklerinde detayları verilen,
Sergi,
Seminer / Söyleşi,
Oyun,
Atölye / Laboratuvar Çalışmaları,
Tematik Oyunlar,
Dersler (Kısa Süreli),
Yarışmalar

gibi kapsamlı etkinliklerle, projenin öngörülen hedef kitlenin de ötesinde bir kitleye ulaşmasının önü açılmış olacaktır.
Etkinlik boyunca yapılacak oyunlarla katılımcıların birbirleriyle kaynaşması sağlanırken, düzenlenen seminer ve söyleşilerle alanlarında lider akademisyen ve/veya konuşmacıların bilgi, birikim ve deneyimlerini katılımcılara aktarması mümkün olacaktır. En önemlisi, tüm atölye ve laboratuvar çalışmalarında katılımcılar aktif rol oynayacağı gibi, yapılan tüm deneyleri birebir (ve/veya küçük gruplar halinde) uygulama imkanı bularak bilimin heyecanlı dünyasına adım atması sağlanacaktır.
Farklı disiplinlerin ortak çalışması olarak planlanan bu bilim şenliği boyunca toplam 51 adet seminer, tematik oyun, atölye ve laboratuvar çalışması ile kısa süreli dersler ve yarışmalarla bilim şenliği adından söz ettirecek bir etkinlik olacaktır. Bu kadar yoğun bir programın olacağı “Karatay Bilim Şenliği” etkinliğiyle, Konya ve çevresinde genç toplumun bilim ve teknoloji konusunda önemli bir farkındalık yaratacağı düşünülmektedir.