KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, YÜKSELTİLME VE ATANMAYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM

Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna bağlı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine ek olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine yapılacak başvuru, yükseltilme ve atanmalarda aranacak asgari koşulları belirlemek ve etik kurallar çerçevesinde akademik kaliteyi yükseltecek gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

YARDIMCI DOÇENT, DOÇENT VE PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

a) Yardımcı Doçent kadrosuna başvurabilmek için;

1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamında yer alan dergilerde ya da uluslararası indeksler tarafından taranan veya uluslararası/ulusal hakemli dergilerde en az bir makale yayınlatmış olmak,

2. En az 30 puanı A, B ve C türü aktivitelerden olmak üzere, bütün aktivitelerden toplam 100 puan almış olmak,

3. Yardımcı doçentlik kadrosuna yeniden atanmalarda, en az % 50’si A, B, C ve D türü aktivitelerden olmak üzere son üç yılda asgari 100 puan almış olmak,

4. Adayın, puanlamaya tabi tutulan tüm yayınları yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması şartı aranır.

b) Doçent kadrosuna başvurabilmek için;

1. Doçentlik unvanını almış olmak.

c) Profesör kadrolarına başvurabilmek için;

1. Doçent unvanını aldıktan sonra asgari 300 puanı doçentlik dönemindeki yapılan aktivitelerden olmak kaydıyla, toplam en az 600 puan almış olmak,

2. Doçentlik sonrası alınması gereken puanın % 50’sini; A, B, C, D, F, G ve H türü aktivitelerden sağlamış olmak,

3. Adayın, puanlamaya tabi tutulan tüm yayınları yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması şartı aranır.

 

 

  A. Makaleler Puan
A-1 SCI , SCI-Expanded , SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale 50
A-2 SCI , SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale 40
A-3 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış tam makale (Türkçe ve Yabancı dilde) 30
A-4 SCI , SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 30
A-5 SCI , SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar 20
A-6 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar (Türkçe ve Yabancı dilde) 10
A-7 Hakemli olmayan, sanatsal ve mesleki dergilerdeki makale, inceleme, kitap tanıtımı vb. türü yayınlar 3

 

B. Bildiriler Puan
B-1 Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri 20
B-2 Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri 15
B-3 Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri 10
B-4 Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri 8
B-5 Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri 10
B-6 Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri 7
B-7 Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri 5
B-8 Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri 3

 

C. Kitaplar Puan
C-1 Alanında yurt dışında yayımlanan kitap 100
C-2 Alanında yurt içinde, Türkçe ya da yabancı dilde yayımlanan kitap 75
C-3 Alanında yurt dışında yayımlanan kitap bölümü yazarlığı 60
C-4 Alanında yurt içinde Türkçe ya da yabancı dilde yayımlanmış kitap bölümü yazarlığı 30

 

D. Çeviriler Puan
D-1 Alanında yayımlanmış kitap çevirisi 30
D-2 Alanında hakemli dergilerde yayımlanmış makale ya da kitap bölümü çevirisi 10
D-3 Alanında yayınlanmış kitap çevirisi editörlüğü 10

 

E. Editörlük ve Hakemlikler Puan
E-1 SCI , SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük 50
E-2 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde baş editörlük 30
E-3 Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük ya da yayın kurulu başkanlığı 20
E-4 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük ya da yayın kurulu üyeliği 25
E-5 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük ya da yayın kurulu üyeliği 15
E-6 Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde yardımcı editörlük ya da yayın kurulu üyeliği 10
E-7 Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü 40
E-8 Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü 20
E-9 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde hakemlik 10
E-10 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde hakemlik 8
E-11 Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde hakemlik 5
E-12 TÜBİTAK, DPT ve benzeri kurum destekli araştırma veya sanayi AR-GE projelerinde hakemlik/panelistlik 10

 

F. Atıflar Puan
F-1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf 5
F-2 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf 3
F-3 Hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf 2
F-4 Yurtdışında yayınlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf 5
F-5 Yurtiçinde yayınlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf 3

 

G. Tez Yönetimi * Puan
G-1 Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri 30
G-2 Yönetiminde tamamlanmış yüksek lisans tezleri 10
G-3 İkinci danışman olarak görev aldığı tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri 10
G-4 Danışmanı olduğu öğrencileri dışında doktora yeterlilik, doktora ve yüksek lisans tez savunma jürilerinde bulunma 5

              (* ) Devam eden tezlerde bu puanların üçte biri dikkate alınır.

H. Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri * Puan
H-1 Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği 70
H-2 Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev almak 20
H-3 Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği 40
H-4 Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev almak 10

              (*) Devam eden araştırma projelerde bu puanların üçte biri dikkate alınır.

I. Ödüller Puan
I-1 Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül almak 80
I-2 Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak 40

 

J. Diğer Etkinlikler Puan
J-1 Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak 50
J-2 Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak 20
J-3 Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak 20
J-4 Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak 10
J-5 Alanıyla ilgili uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev almak 10
J-6 Alanıyla ilgili ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev almak 5
J-7 Yurt dışı patentlenmiş buluş 100
J-8 Yurt içi patentlenmiş buluş 50

 

K. Öğretim Faaliyetleri (En çok 30 Puan) Puan
K-1 Ön lisans, lisans ve lisansüstü dersler (son üç yılda her ders için) 3
K-2 Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci danışmanlığı (sınıf başına her yıl için) 2

NOT: Yönergede yer almayan etkinliklerin puanlamasının yapılmasında Üniversite Yönetim Kurulu Yetkilidir.

 

 

DİĞER HUSUSLAR

1 – Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın alacağı puan aşağıdaki tabloya göre hesap edilir.

Eserdeki hak edilen puan (öngörülen tam puanın yüzdesi yazar sayısı)
 
isim isim isim  isim isim isim isim isim isim isim
%  %  % % %  %  %  % % %
1 İsimli 100                  
2 İsimli 100 90                
3 İsimli 90 80 70              
4 İsimli 85 75 65 55            
5 İsimli 80 70 60 50 40          
6 İsimli 75 65 55 45 35 25        
7 İsimli 70 60 50 40 30 20 20      
8 İsimli 65 55 45 35 25 15 15 15    
9 İsimli 60 50 40 30 20 15 15 15 15  
10 İsimli 55 45 35 25 15 15 15 15 15 15
11 ve üzeri Bütün yazarlar 20

 

2 – Başvurularda adayların puanlarını gösteren çizelgeyi ilgili birime vermeleri gerekmektedir.

YÜRÜRLÜK

Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu’nun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Bu yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.