Karamanlı Üniversite Öğrencileri Burs

Burs Fonundan Yararlanmak İsteyen Öğrencilerde Aranan Kriterler
1- Karaman Nüfusuna kayıtlı olmak
2- İstanbul’da herhangi bir fakülte veya yüksekokul’da okumaya hak kazanmış olmak
3- İhtiyaç sahibi olmak bu kriterlere uyan her öğrenci kardeşimiz burs almak üzere vakfımıza başvurabilir.
*** Yapılan inceleme ve araştırma sonunda burs almaya hak kazanan öğrencilere burs verilir.

Nasıl Başvuru Yapabilirim?
Burs başvurusu web sitemiz üzerinden yapılacaktır. Vakfımızın web sitesi üzerinden başvuru yapmayıp, belgelerini elden veya posta yoluyla gönderenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Online Burs Başvurusu

Burs Almaya Hak Kazananlardan İstenecek Belgeler
1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2- Sınav Sonuç Belgesi
3- Üniversite kayıt belgesinin fotokopisi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- İkametgah
6- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
7- Çalışan anne ve babaya ait gelir durumunu gösteren belge
8- Emekli anne ve babaya ait gelir durumunu gösteren belge
9- Çalışmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları aktif çalışan olmadığını gösteren belge(4/a, 4/b ve 4/c)
10- Şehit, gazi veya engelli anne, baba ve kardeşe ait bu durumlarını gösteren yazı, belge veya rapor fotokopisi,
11- Adli Sicil Kaydı
Taahhütname

www.ikev.org.tr