Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri Arası Resim Yarışması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bünyesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler arası “Umut Yeniden” konulu resim yarışması düzenlemektedir.

I- KONU : Umut Yeniden

II- AMAÇ : Pandeminin getirdiği kısıtlamalar ve olumsuzluklar sonrasında toplumun özellikle de gençlerimizin geleceğe umutla bakmalarını sağlamak, onların kişisel gelişimine katkı sağlayıp öz güvenlerini artırmak, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla dışa vurmalarına yardımcı olmak.

III – KAPSAM: Yarışmaya Karadeniz Teknik Üniversitesinde eğitim gören bütün üniversite öğrencileri katılabilir.

Yarışma Kuralları ve Katılım Şartları
1. Yarışmamız sadece Karadeniz Teknik Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında eğitim alan tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
2. Resmin konusu “Umut Yeniden” dir.
3. Yarışmaya katılan resimler daha önce hiçbir yerde (sosyal medya ortamı dahil olmak üzere) yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
4. Yarışmaya katılım bireyseldir ve sadece bir (1) resim ile katılınabilir.
5. Yarışmaya gönderilen resimlerin gönderen öğrenci tarafından yapılmış olması gerekmektedir (taahhütname belgesinde belirtildiği gibi). Aksi bir durumun tespit edilmesi halinde resim değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Yarışmaya gönderilecek eserlerin kenar uzunluğu en az 35 cm en FAZLA 100 cm OLMALIDIR. Serbest teknik (yağlı boya, sulu boya, pastel boya, karakalem, kolaj vb.) kullanılabilir.
7. Başvuru için hazırlanan “resim”, “kimlik dosyası” ve “taahhütname belgesi” dosyaları elden veya kargo yoluyla Öğr. Gör. Pınar HACISALİHOĞLU KTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Atatürk Kültür Merkezi’ ne teslim edilecektir (Açık adres aşağıda belirtilmiştir).
Başvuru sırasında sunulacak olan “kimlik dosyası” ve “taahhütname belgesi” ne www.ktu.edu.tr/umutyeniden2021 web sitesinden ulaşılabilir.

Başvuru Sırasında Sunulacak Olan Dosyalar:
A. Yarışmaya Katılacak Olan Resim: Üzerine isim yazılmamalı, resmin arka sağ alt köşesine büyük harflerle ‘RUMUZ’ yazılmalıdır. Eserler sergilenecek şekilde teslim edilmelidir (paspartu, çerçeve vb.).
B. Kimlik Dosyası: Yarışmacı, “rumuz, adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, okuduğu fakülte/bölüm/yüksekokul/meslek yüksekokulu, sınıf, telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi bilgilerini içeren kimlik bilgilerini, web sitesinde mevcut olan Kimlik Dosyasını indirerek doldurmalı, imzalamalı ve başvuru belgelerine eklemelidir.

C. Taahhütname Belgesi: Yarışmacı, web sitesinde mevcut olan Taahhütname Belgesi’ ni indirerek doldurmalı, imzalamalı ve başvuru belgelerine eklemelidir.

8. Yarışmaya katılan resimler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünde olmak kaydıyla yazarın adıyla sergilenebilecektir.
9. Yarışmaya katılanlara telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yarışmaya katılanlar, eserleriyle ilgili telif haklarını Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne devredeceklerdir.
10. Seçici Kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
11. Seçici Kurulun verdiği kararlar nihai kararlardır. Sonuçlara yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
12. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi ve benzeri durumlarda, resim içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu resim sahibine aittir.
13. İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti Trabzon Mahkemeleri yetkilidir.
14. Yarışmaya başvuranlar, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
15. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.ktu.edu.tr/umutyeniden2021 adresinden ilan edilecektir.

16. YARIŞMAYA KATILIM TARİHLERİ:
Başvuru Bitiş Tarihi :04.02.2022
Değerlendirme Tarihi :05.02.2022-05.03.2022
Sonuçların web sitesinde :07.03.2022
Duyurulması
Ödül Töreni :Yarışmanın web sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Pandemi koşullarına göre ödül töreninin şekli ve yeri değişiklik gösterebilir, güncel bilgiler için web sitemiz takip edilebilir.

17. ÖDÜLLER:
Birincilik ödülü : 6.000,00TL
İkincilik ödülü : 4.000,00TL
Üçüncülük ödülü : 2.000,00 TL
Mansiyon ödülü : 1.000,00 TL

Web adresi: www.ktu.edu.tr/umutyeniden2021

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin