KARABÜK ÜNİVERSİTESİ II. ULUSAL RESİM YARIŞMASI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

 1. ULUSAL RESİM YARIŞMASI

 

YARIŞMANIN AMACI

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen II. Ulusal Resim Yarışması’nın amacı;

 • Resim Sanatına olan ilgiyi arttırmak,
 • Sanatsal faaliyetlere katılımları sağlamak,
 • Bireyleri yaşamlarının bir bölümünü bu tür faaliyetlere ayırmaları konusunda teşvik etmek,
 • Sanat eğitimi alan veya almayan tüm genç sanatçı adaylarını desteklemek,
 • Resim Sanatına genç yetenekleri kazandırmak ve desteklemek,
 • Yarışma sayesinde ortaya çıkan eserleri toplumumuza sunmak,
 • Doğa, tarih ve çevre konularında toplumsal bilinç oluşturmaktır.

YARIŞMANIN KONUSU

“Doğa, Tarih ve Çevre”

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Duyuru (İnternet, Basın, Üniversitelerin ilgili birimlerine, sivil toplum kuruluşlarına vs.)

20 Kasım 2014

 • Başvuru başlama tarihi: 10 MART 2015 – Son başvuru tarihi:  10 NİSAN 2015
 • Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması (İnternet üzerinden): 25 Nisan 2015
 • Jüri (Final) Değerlendirmesi: 20 NİSAN 2015 -30 NİSAN 2015
 • Yarışma Sonuçlarının İlanı (İnternet üzerinden): 30 Nisan 2015
 • Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 11 -12 Mayıs 2015

 

ÖDÜLLER

Başarı Ödülü: 2500 TL (3 adet)

Mansiyon Ödülü: 1250 TL (1 adet)

 

** Dereceye giren yarışmacılar, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü özel yetenek sınavına başvurmaları durumunda; Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 45. Maddesine göre ek puan alacaklardır

 

YARIŞMA JÜRİ ÜYELERİ

Yarışma jürisini; Sivil toplum temsilcileri, tanınmış sanatçılar ve Görsel Sanatlar alanından akademisyenler oluşturmaktadır.

 

KATILIM KOŞULLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 16-30 yaşları arası herkese açıktır.
 2. Katılımcılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş bir(1) özgün eserle katılabilirler.
 3. Yarışmaya katılacak yapıtlarda konuya uygunluk aranacaktır. Eserlerin tekniğinde katılımcılar serbesttir. Gönderilecek eserlerin kısa kenarı 70 cm’ den az, uzun kenarı 150 cm’ den fazla olmamalıdır.
 4. Yarışmaya gönderilecek eserlerin kargo bedelleri katılımcılara aittir. Son başvuru tarihinden sonra adrese ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Eserlerin posta veya kargo ile gönderimi sırasında oluşacak hasarlardan Karabük Üniversitesi sorumlu değildir. Sergi bitimi tarihinden sonra katılımcıların yapıtları tüm masrafları kendilerine ait olacak şekilde adreslerine kargo ile gönderilecektir. Bu sürecin sonunda oluşacak her türlü yasal durum katılımcıların sorumluluğundadır.
 5. Aşağıda sıralanan belgeler eserle birlikte CD içinde ulaştıracaklardır:
 6. a) Eserin yüksek çözünürlükte (300dpi) çekilmiş dijital fotoğrafı.
 7. b) Kısa Özgeçmiş
 8. c) Katılımcının portre fotoğrafı
 9. d) Nüfus cüdanı örneği

e)Başvuru Formu (Doldurulmuş halde) (Ek 1/ Form -1)

 1. Yukarda belirtilen belgelerin yüklü olduğu CD ve ayrıca başvuru formunun imzalanmış bir nüshası(çıktısı) kapalı zarf içinde eser ile birlikte gönderilmeli veya teslim edilmelidir. (İmzalanmamış formlar geçersiz sayılacaktır.) Zarf üzerine katılımcının belirleyeceği en az beş karakterden oluşan bir rumuz yazılmalıdır. Ayrıca katılımcı, zarf üzerine yazdığı rumuzu eserin arka yüzeyine yapıştıracağı şartname ekinde bulunan form’a da (Ek 2/Form 2) yazarak göndermelidir. Zarf üzerinde sadece rumuz, eserin arkasına yapıştırılan formda ise sadece rumuz ve eserin istenilen özelliklerinin yazılı olmasına dikkat edilmelidir. Gönderilecek olan kapalı zarf ve eser üzerinde katılımcının kimliğini ortaya çıkaran isim, imza vb. işaterler olduğu takdirde bu eserler ön değerlendirmede yarışma dışı bırakılacaktır.
 2. Yarışmaya uygunluk (boyut, vb.) yönüyle değerlendirilen ve uygunluk şartlarını sağlamayan eserler ön değerlendirmede yarışma dışı bırakılacaktır. Eserlerin sergileme koşullarına uygunluğu (çerçeve v.b.) katılımcılara aittir.
 3. Değerlendirmeyi geçen katılımcıların isimleri yarışma internet adresi olan www.karabuk.edu.tr/yarisma2015 üzerinden açıklanacak ve katılımcılara e-posta adresleri üzerinden sonuçlar bildirilecektir.
 4. Başarı ve mansiyon ödülü alan eserler dışında jüri üyeleri tarafından belirlenecek olan eserler sergilemeye hak kazanacaktır.
 5. Yarışmada ödül alan eserlerin tüm kullanım hakları Karabük Üniversitesi’ne aittir. Karabük Üniversitesi, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde yarışmada ödül alan eserlerin; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserlerin başka kamu kurumlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.
 6. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.

 

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU

Başkan : Prof.Dr. İbrahim KADI

Başkan Yardımcısı: Yrd.Doç.Dr. Anıl Ertok ATMACA

Üye: Özcan BÜYÜKGENÇ (SKS Daire Başkanı)

Üye: Nilüfer ZENGİN ( SKS Şube Müdürü)

Üye: Öğr.Gör. Asuman ÖZDEMİR (Sekreterya)

Üye: Arş. Gör. Pınar ATLI  ( Afiş, Davetiye, Broşür vb. Görsel Tasarım Sorumlusu)

Üye: Arş. Gör. Mustafa KOCALAN (Web Tasarım Sorumlusu)

Üye: Okt. Eda ÖZ  (İletişim – Video vb. Sosyal Medya Duyuru Sorumlusu)

Üye: Cüneyt ÇAĞATAY ( Sinema Kulübü Başkanı)

Üye: Ali GENÇ (Sanat ve Kültür Kulübü Başkanı)

 

YARIŞMA JÜRİ ÜYELERİ

Prof. E. Yıldız Doyran – Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Prof. Tansel Türkdoğan – Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. M. Reşat Başar – İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Ressam Hakan Esmer

 

YARIŞMA DANIŞMA KURULU

Belirnecek

 

 

BİLGİ ve İLETİŞİM ADRESLERİ:

Haber ve duyurular için :              2015

Sorularınız için :                                yarismaresim@karabuk.edu.tr

Tel :                                              0 370 712 39 80               444 0 478  –  4145/ 4182/ 3663

Eser toplama merkezi :                 Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü, Demir Çelik Kampüsü – KARABÜK

 

Ek 1 için Tıklayınız

Ek 2 için Tıklayınız