Karabük Üniversitesi I. Ulusal Müzik Yarışması

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
I.ULUSAL MÜZİK YARIŞMASI
YARIŞMANIN AMACI
Türkiye’de ilklerin üniversitesi olan Karabük Üniversitesi olarak düzenlediğimiz I. Ulusal Müzik
Yarışması’nın amacı; müzik eğitimi alan ya da almayan tüm genç sanatçı adaylarını desteklemek ve bu
amaçla Müzik Dünyası’na genç yetenekleri kazandırmaktır.
YARIŞMANIN KAPSAMI
Türkiye’de öğrenim gören tüm lise son sınıf ve tüm üniversite öğrencilerine açıktır. Yarışma üniversite
öğrencileri ve lise son sınıf öğrencilerinin katılacağı iki ayrı kategoride yapılacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ
1. Ön Eleme için Başvuru Başlama Tarihi: 1 Şubat 2014
2. Ön Eleme için Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2014
3. Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 30 Nisan 2014
4. Final Performans Tarihleri: 23-24 Mayıs 2014
5. Ödül Töreni: 25 Mayıs 2014
ÖDÜLLER
1-Üniversite kategorisi için THM sesle yorumlama alanından;
Birinciye: 1500 TL
İ kinciye: 1000 TL
Üçüncüye: 500 TL ödül verilecektir.
2-Üniversite kategorisi için THM enstrümanla yorumlama alanından;
Birinciye: 1500 TL
İ kinciye: 1000 TL
Üçüncüye: 500 TL ödül verilecektir.

3-Üniversite kategorisi için TSM sesle yorumlama alanından;
Birinciye: 1500 TL
İ kinciye: 1000 TL
Üçüncüye: 500 TL ödül verilecektir.
4-Üniversite kategorisi için TSM enstrümanla yorumlama alanından;
Birinciye: 1500 TL
İ kinciye: 1000 TL
Üçüncüye: 500 TL ödül verilecektir.
5-Lise kategorisi için THM sesle yorumlama alanından;
Birinciye: 1500 TL
İ kinciye: 1000 TL
Üçüncüye: 500 TL ödül verilecektir.
6-Lise kategorisi için THM enstrümanla yorumlama alanından;
Birinciye: 1500 TL
İ kinciye: 1000 TL
Üçüncüye: 500 TL ödül verilecektir.
7-Lise kategorisi için TSM sesle yorumlama alanından;
Birinciye: 1500 TL
İ kinciye: 1000 TL
Üçüncüye: 500 TL ödül verilecektir.
8-Lise kategorisi için TSM enstrümanla yorumlama alanından;
Birinciye: 1500 TL
İ kinciye: 1000 TL
Üçüncüye: 500 TL ödül verilecektir.
** Dereceye giren yarışmacılar, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik
Bölümü THM ve TSM programları özel yetenek sınavına başvurmaları durumunda; dereceye
girdikleri branş doğrultusunda ses veya çalgı değerlendirmesinde tam puan alacak, kazandıkları
takdirde hazırlık sınıfı yabancı dil materyal masrafları 1 yıllık süreyle Karabük Üniversitesi
tarafından karşılanacaktır.

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma lise ve üniversite olarak iki kategoride, TSM ve THM olarak iki alanda, sesle yorumlama
ve enstrümanla yorumlama olarak iki branşta yapılacak olup, TSM ve THM alanlarında en iyi
sesle yorumlama ve en iyi enstrümanla yorumlama yarışmasıdır.
2. Lise kategorisi için lise son sınıf öğrencisi veya lise mezunu olmak şartı aranır. Bu kategoriye
başvuran lise mezunlarının, mezuniyet yıllarının üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş olması şartı
aranır. Üniversite kategorisi için üniversite öğrencisi olmak şartı aranır. Yaş sınırı yoktur, devamlı
öğrenci olduğuna dair öğrenci belgesi ibraz etmek zorunludur.
* Başvuru kayıt formu: Başvuru formuna, yarışma web sayfasından ulaşılabilir. Her yarışmacının
bu formu doldurarak başvuru yapması zorunludur.
* Veli onayı: 18 yaşın altında olan yarışmacılar için veli onay imzası başvuru formunda
istenecektir.
* Okul müdürü onayı: Devamlı öğrenci olan lise kategorisine katılacak yarışmacıların okuduğu
lise müdürü tarafından katılım onayı içeren dilekçe başvuru formuna eklenecektir.
* Lise diploması: Lise kategorisine katılacak lise mezunu olan yarışmacıların onaylı lise diploma
fotokopisi ya da onaylı geçici mezuniyet belgesi fotokopisi istenecektir.
* Öğrenci belgesi; Üniversite kategorisine katılacak yarışmacıların devamlı öğrenci olduklarına
dair öğrenci belgesi istenecektir.
* Video kayıtları: Eserlerin üzeri etiketli (yarışmacı adı-soyadı ve eser adı / kategori ve alanı
yazacak şekilde) DVD veya CD kopyaları zarf içerisinde verilmek zorundadır.
3. İcra edilecek THM eserlerinin anonim olması gerekmektedir. Ayrıca hem THM hem TSM ses
eserlerinin TRT Repertuar Kurulu’ndan geçmiş eserler olması koşulu aranacaktır. Ancak THM ve
TSM enstrüman branşından yarışmaya katılacak olan yarışmacılarda bu koşul aranmaz.
THM Repertuarı için:

TSM Repertuarı için

Adreslerin tıklayınız.
4. Yarışmacılar ön değerlendirme için başvuracakları her alandan en az 1 ve en fazla 2 eserin video
kayıtlarını DVD veya CD ‘ye kopyalanmış şekilde başvuru esnasında şahsen iletmek ya da posta ile
göndermek zorundadır. Gönderilecek performansların tüm medya formatları kabul edilecektir. Posta
esnasında oluşacak gecikme ya da kayıplardan Karabük Üniversitesi sorumlu değildir.
5. Ön değerlendirme lise ve üniversite olarak iki ayrı kategoride gerçekleştirilecektir. 20 lise
öğrencisi veya mezunu, 20 üniversite öğrencisi toplam 40 yarışmacı finale kalacaktır. Ön
değerlendirme sonucunda THM ve TSM olmak üzere her alandan 10’ar yarışmacı (5 sesle
yorumlama ve 5 enstrümanla yorumlama) olmak üzere ilk 20 sıraya giren yarışmacılar finale
katılmaya hak kazanacaklardır. Final performansı jüri önünde ve halka açık olarak Karabük
Üniversitesi Demir-Çelik Kampüsü açık ya da kapalı alanlarında gerçekleştirilecektir. Final

performansları 2 gün sürecektir. Birinci gün üniversite kategorisinde yer alan yarışmacılar, ikinci
gün ise lise kategorisinde yer alan yarışmacılar performanslarını sergileyeceklerdir.

7. Finale kalan yarışmacıların final süresince konaklama masrafları Karabük Üniversitesi tarafından
karşılanacaktır. 18 yaşın altında olan yarışmacılara eşlik edecek bir velinin konaklama masrafları
da buna dahildir.
8. Sergilenecek eser performansları ile ilk kez bu yarışmaya katılma zorunluluğu bulunmaktadır.
Aynı performansın medya yoluyla paylaşılmış olması durumunda adayın başvurusu ve final hakkı
geçersiz sayılacaktır.

9. Jüri üyesi olarak Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü
akademik kadrosu dışında, akademisyenler, tanınmış sanatçılar, TRT ve Kültür Bakanlığı
sanatçıları, ilgili sivil toplum örgütü üyeleri davet edileceklerdir. Gerek görüldüğü takdirde ön
değerlendirme kurulu için başka üniversitelerin akademik kadrolarında bulunan akademisyenler
davet edilebilir. Ön değerlendirme jürisi her alan ve kategori için ayrı olmak üzere iki farklı grup
şeklinde düzenlenebilir. Belirlenen final jürisi ve misafir değerlendirme kurulu üyeleri yarışma
web sayfasından duyurulacaktır. Yarışma ön değerlendirme, final değerlendirme kriterleri ve jüri
üyeleri için

10. DVD – CD kayıtlarında sesle yorumlanan eserlerin bir ya da birden fazla enstrüman eşliğinde kayıt
edilmesi zorunludur. Sesle yorumlama alanında finale kalan adaylara final performanslarında
profesyonel bir orkestra eşlik edecektir. Bu orkestra Karabük Üniversitesi tarafından temin
edilecektir.
11. İcra edilen eserlerin video çekimleri ses ve görüntü kalitesine özen gösterilerek
gerçekleştirilmelidir. Cep telefonları ile sabit plan çekilmiş videolar da görüntü ve ses kaliteleri
anlaşılır olmak koşuluyla kabul edilecektir.
12. Bir yarışmacı birden fazla alan ve branşta başvuru yapabilir, ancak her biri için ayrı bir başvuru
yapılması gerekmektedir.
13. Dereceye giren adaylar ilerleyen yıllarda yarışmaya tekrar başvuramaz.
14. Yarışmayla ilgili başvuru, soru ve sorunlar için yarismamuzik@karabuk.edu.tr adresine e-posta
gönderilebilir.
15. Yarışmaya ilişkin duyurular Karabük Üniversitesi web sayfasından (www.karabuk.edu.tr) ve
yarışma resmi resmi web sayfasından (www.karabuk.edu.tr/yarisma2014) takip edilebilir.
16. Yarışmaya katılan yarışmacılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.
17. Şartnameye uymayan yarışmacıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
18. Yarışma şartnamesine ve başvuru formuna yarışma resmi sitesinden ulaşılabilir.

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
Başkan: Prof. Dr. İbrahim KADI
Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK CARY
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Revnak YENGİ
Yrd. Doç. Ece KAPTANOĞLU
BİLGİ ve İLETİŞİM ADRESLERİ:
Haber ve duyurular için : 2014
Sorularınız için : yarismamuzik@karabuk.edu.tr
Katılım Adresi: Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Demir- Çelik Kampüsü Balıklarkayası Mevkii – KARABÜK 78050