Karabük Üniversitesi 1.Ulusal Resim Yarışması

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
1.ULUSAL RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN AMACI
Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen 1.Ulusal Resim Yarışması’nın amacı;
 Öğrencilerin Resim Sanatına olan ilgilerini arttırmak,
 Sanatsal faaliyetlere katılımlarını ve bu faaliyetlerden keyif almalarını sağlamak,
 Yaşamlarının bir bölümünü bu tür faaliyetlere ayırmaları konusunda teşvik etmek,
 Sanat eğitimi alan veya almayan tüm genç sanatçı adaylarını desteklemek,
 Türk Resim Sanatına genç yetenekleri kazandırmak ve desteklemek,
 Öğrencilerin doğa ve endüstri konularında bilinçlenmelerini sağlamak,
 Yarışma sayesinde ortaya çıkan çalışmaları toplumumuza sunmaktır.
YARIŞMANIN KAPSAMI
Türkiye’de öğrenim gören tüm lise ve üniversite öğrencilerine açıktır. Yarışma üniversite öğrencileri
ve lise öğrencilerinin katılacağı iki ayrı kategoride yapılacaktır.
YARIŞMANINKONUSU
“Doğa ve Endüstri”
Yarışmaya katılacak yapıtlarda konuya uygunluk aranacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ
1. Duyuru (İnternet, Basın, Üniversitelerin ilgili birimlerine, sivil toplum kuruluşlarına vs.)
06 Ocak 2014
2. Son Başvuru Tarihi : 15 Nisan 2014
3. Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması (İnternet üzerinden) : 20 Nisan 2014
4. Ön Değerlendirmeyi Geçen Yapıtların Son Teslim Tarihi : 30 Nisan 2014
5. Jüri (Final) Değerlendirmesi : 05 Mayıs 2014
6. Ödül Töreni ve Sergi Açılışı : 24 Mayıs 2014
ÖDÜLLER
Üniversite Öğrencileri için
Başarı Ödülü : 2000 TL (2 adet)
Mansiyon Ödülü : 1000 TL (1 adet)
Lise Öğrencileri için

Başarı Ödülü : 2000 TL (2 adet)
Mansiyon Ödülü : 1000 TL (1 adet)
YARIŞMA JÜRİ ÜYELERİ
Yarışma jürisi sivil toplum temsilcileri, tanınmış sanatçılar, Resim Sanatı alanından akademisyenlerce
oluşturulacaktır. Ayrıca Üniversitemiz Resim Bölümünden bir öğretim üyesi de jüride yer alacaktır.
KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma Türkiye’deki üniversitelerde ve liselerde öğrenim gören tüm öğrencilere açıktır. Lise
kategorisi için lise öğrencisi veya lise mezunu olmak şartı aranır. Bu kategoriye başvuran lise
mezunlarının, mezuniyet yıllarının üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş olması şartı aranır.
Üniversite kategorisi için lisans devamlı öğrencisi olmak şartı aranır. Yaş sınırı yoktur, devamlı
öğrenci olduğuna dair öğrenci belgesi ibraz etmek zorunludur.
* Veli onayı: 18 yaşın altında olan yarışmacılar için veli onay imzası başvuru formunda
istenecektir.
* Okul müdürü onayı: Devamlı öğrenci olan lise kategorisine katılacak yarışmacıların okuduğu
lise müdürü tarafından katılım onayı içeren dilekçe başvuru formuna eklenecektir.
* Lise diploması: Lise kategorisine katılacak lise mezunu olan yarışmacıların onaylı lise
diploma fotokopisi ya da onaylı geçici mezuniyet belgesi fotokopisi istenecektir.
* Lise öğrencileri kategorisinde başvuru yapan öğrencilerden yarışmada ödül kazananların ve
kendisine eşlik eden velisinin (katılımcı ve 1kişi) konaklama giderleri üniversitemiz tarafından
karşılanacaktır.
* Öğrenci belgesi; Üniversite kategorisine katılacak yarışmacıların devamlı öğrenci olduklarına
dair öğrenci belgesi istenecektir.
2. Dereceye giren yarışmacılar, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Resim Bölümü özel yetenek sınavına başvurmaları durumunda; ek puan alacak, kazandıkları
takdirde hazırlık sınıfı yabancı dil materyal masrafları 1 yıllık süreyle Karabük Üniversitesi
tarafından karşılanacaktır.
3. Katılımcılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış en fazla üç (3) özgün
yapıtla katılabilirler.
4. Çalışmaların oluşturulmasında her türlü teknik kullanılabilir.
5. Gönderilecek eserlerin kısa kenarı 70 cm’den az, uzun kenarı 200 cm’den fazla olmamalıdır.
6. Yarışmada seçici kurul iki aşamalı değerlendirme yapacaktır. Ön değerlendirme için
katılımcılar; yarismaresim@karabuk.edu.tr e-posta adresine aşağıda sıralanan bilgi ve
belgeleri ön değerlendirme tarihine kadar ulaştıracaklardır:
a) yüksek çözünürlükte (300dpi) dijital olarak çekilmiş yapıt görselleri
b) özgeçmiş
c) portre fotoğrafı
d) öğrenci kimliği ya da öğrenci belgeleri
7. Ön değerlendirmeyi geçen katılımcıların isimleri yarışma internet sitesi olan
www.karabuk.edu.tr/yarisma2014 üzerinden açıklanacak ve katılımcıların e-posta adresleri
üzerinden sonuçlar bildirilecektir. Ön değerlendirmeyi geçen katılımcılar yapıtlarının asıllarını
30 Nisan 2014 tarihine kadar göndereceklerdir. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.

8. Yapıtların kargo bedelleri katılımcılara aittir.
9. Ön değerlendirmeyi geçen yapıtlar sergilemeye hak kazanmış sayılır.
10. Yarışmada ödül alan eserlerin tüm kullanım hakları Karabük Üniversitesi’ne aittir. Karabük
Üniversitesi, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen
şekilde yarışmada ödül alan eserlerin; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan
eserlerin başka kamu kurumlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip
olacaktır.
11. Resimlerin sergilenmeye hazır şekilde teslimi katılımcılara aittir. Sergi bitiminden sonra
yapıtlar katılımcıların adreslerine kargo ile gönderilecektir. Kargo bedeli katılımcılara aittir.
Kargoda oluşabilecek sıkıntılardan üniversitemiz sorumlu değildir. Bu sürecin sonunda
oluşacak her türlü yasal durum katılımcıların sorumluluğundadır. Teslim alınmayan eserler
Karabük Üniversitesi’nin sorumluluğunda değildir.
12. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.
YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
Başkan : Prof. Dr. İbrahim KADI
Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. H. Mustafa AKKAYA
Yrd. Doç. Dr. Anıl Ertok ATMACA
Öğr. Gör. Asuman ÖZDEMİR
Arş. Gör. Pınar ATLI
Arş. Gör. Evrim ÇAĞLAYAN
Arş. Gör. Mustafa KOCALAN
BİLGİ ve İLETİŞİM ADRESLERİ:
Haber ve duyurular için : 2014
Sorularınız için : yarismaresim@karabuk.edu.tr
Eser toplama merkezi :Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Resim Bölümü
Demir Çelik Kampüsü – KARABÜK