Kapaklı Ortaokullar Arası Matematik Yarışması

Matematik Yarışması
Ortaokullar Arası Matematik Yarışması

KAPAKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORTAOKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

A: AMAÇ

Kapaklı ilçesinde ortaokul 5. sınıflar düzeyinde eğitim öğretim gören öğrencilerin matematik dersi bilgi seviyelerini fark etme, matematik yeteneklerini ortaya çıkartmak. Bu farkındalığa ve yeteneğe sahip öğrencileri tespit etmek farkındalıklarını geliştirmek ve yaşam boyu kullanabilmelerini teşvik etmek, matematiği sevdirmek ve somut matematik eğitimine yöneltmek ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 2024— 2029 stratejik planı belgesinde yer alan öğrenci başarısı ve öğrenme kazanımları ile ilgili göstergelere göre öğrencilerimizin temel öğrenme kazanımları matematik okuryazarlığı ile okuma becerilerinin iyileştirilmesi gereken alanlar olduğu göze çarpmaktadır. Bu amaçla ve Kapaklı Kaymakamlığı matematik seferberliğine destek vermek ve İlçe genelindeki Ortaokullarda matematik farkındalığı oluşturmak.

B: KAPSAM
1) Yarışmaya 2022 – 2023 eğitim öğretim yılında Ortaokulların 5. sınıflarına devam eden İlçemizdeki öğrenciler katılacaklardır.
2) Yarışmaya katılacak öğrenciler başvurularını Kapaklı Ortaokulu Okul Müdürlüğüne 10 Mart 2023 Cuma günü saat 17:00 ye kadar bireysel olarak veya Okul Müdürlükleri aracılığıyla yapabileceklerdir.
3) Yarışma tek oturumda yapılacaktır.
4) Yarışma 13 Mart 2023 saat 15:00’da Kapaklı Ortaokulu’nda yapılacaktır.
5) Tüm katılımcıların yarışma performanslarını değerlendirecek ve başarı sıralamasını belirleyecek olan yarışma Komisyonu Ortaokul Matematik Öğretmenlerinden oluşacaktır.
6) Komisyonun tüm kararları kesindir.
7) Yarışmanın herhangi bir safhasında hiçbir şekilde öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
8) Yarışma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Kapaklı Ortaokulu koordinatörlüğünde yapılacaktır.
9) 02.12.2020 tarihi ve 31322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
10) Öğretmenlere her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 13.03.2017 tarihli ve 2017/10010 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 5 saat ek ders ücreti ödenecektir.

C: YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1) Yarışmaya Kapaklı ilçemizde eğitim öğretim gören tüm 5. sınıf öğrencileri katılabilirler.
2) Her okuldan 30 öğrenciye kadar katılım sağlanacaktır.
3) Yarışmaya bireysel olarak veya okul olarak başvuru yapılabilir.
4) Yarışmaya katılan tüm öğrenciler şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.
5) Gerekli görülen durumlarda şartnamenin bütününde veya herhangi bir bölümünde değişiklik yapma hakkına Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sahiptir.
6) Sonuçlar 13 Mart 2023 saat 17.00’da Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

D- YARIŞMA KURALLARI

1) Yarışma soruları oluşturulan komisyon tarafından hazırlanıp ayrı komisyon tarafından okunacaktır.
2) Yarışmaya katılacak öğrenciler E-okul yada E-devlet sistemi üzerinden alınmış öğrenci belgelerini yanlarında getirmek zorundadır.
3) Belgeleri olmayan öğrenciler yarışmaya katılamayacaktır.
4) Öğrenciler yarışma saatinden 30 dakika önce yarışmanın yapılacağı okulda hazır bulunacaklardır.
5) Yarışma başlangıç saatinden 10 dakika önce gelen son öğrenci içeriye alınacak ve başka kimsenin yarışmaya girmesine müsaade edilmeyecektir.
6) Yarışma sorular 5. sınıflar matematik dersi müfredatının mart ayı bölümüne kadar olan bölümünü kapsayacaktır.
7) Soruların öğrencilerin matematik yeteneğini ölçen sorularla oluşmasına dikkat edilecektir.
8) Yarışmada 40 adet soru sorulacaktır.
9) Sorular 4 seçenekli ve eşit puanla olacaktır.
10) 3 Yanlış 1 Doğruyu götürecektir.
11) Toplam net sayısı 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
12) Yarışma süresi 60 dakikadır.
13) Sıralamada puan eşitliği olması durumunda bu derecedeki her öğrenciye belirtilen ödül verilecektir.
14) Yarışmaya ulaşım öğrencilerin kendi imkânlarıyla sağlanacaktır.
15) Yarışma esnasında görüntü ve fotoğraf alma yetkisi Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir.

E- DEĞERLENDİRME

1) Yarışma sonunda yapılacak değerlendirmede yarışmaya katılacak öğrenciler içerisinden ilk 40’a giren öğrenciler Kapaklı Belediyesi tarafından Kültür Gezisi ile ödüllendirilecektir.

2) İlk 5.öğrenci Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir.

3) ÖDÜLLER
1-Çeyrek altın
2-Gram altın
3-Yarım gram altın
4-Çeyrek gram altın
5- Çeyrek gram altın

F- YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuruların başlaması : 27 ŞUBAT 2023
Başvuruların bitişi : 10 MART 2023
Yarışmanın yapılması : 13 MART 2023
Sonuçların açıklanması : 13 MART 2023
Ödül töreni : 14 MART 2023
Kültür gezisi : Tarih daha sonra belirlenecektir.