Kanın Yapısını Gözlenmesi

Kanın Yapısını Gözlemleyelim.

             Araç Gereçler

Pamuk-su-metilen mavisi-alkol-mikroskop-lam-damlalık-lamel-beherglas-lanset

             Deneyin Yapılışı

Bir arkadaşınızın işaret parmağını alkolle ıslatınız,pamukla siliniz.
Lanseti parmağınıza hafifçe bastırınız.
Çıkan ilk kanı pamukla sildikten sonra ikinci damlayı temiz lam üzerine damlatınız.
Lamın üzerine kanı yayınız.
Kanın kurumasını bekleyiniz.
Metilen mavisini damlatınız ve kurumasını bekleyiniz.
Lameli su dolu beherglasa birkaç kez batırıp, çıkarınız.Daha sonra yıkayınız ve yeniden kurutunuz.Lameli kapatınız.
Örneği mikroskopta inceleyiniz.
Sonuç

Kanda sayıca fazla gördüğümüz kırmızı renkli kan hücreleri alyuvarlardır.Bu hücreler içerdikleri hemoglobinden dolayı oksijen ve karbondioksitin taşınmasında rol oynar.Çekirdekli ve az sayıda gördüğümüz, kan hücreleri akyuvarlardır.Vücudun savunmasında görevlidir ayrıca mikroskopta göremediğimiz kan hücreleri olan kan pulçukları da vardır.Bir yerimiz kanadığında kanın pıhtılaşmasında rol oynar.Böylece kan kaybını önler.