Kanguru Matematik Yarışması Başlıyor

Matematik Yarışması

Türkiye geneli resmi/özel tüm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması başlıyor.

Her yılın Mart ayının üçüncü haftası bütün dünyada milyonlarca öğrenci önemli bir uluslararası matematik organizasyonun parçası olmakta, Kanguru Matematik yarışmasına katılmaktadırlar. Yarışma ve sınavlarla öğrencilerin matematiğe olan ilgisini çekmek ve matematikte yetenekli öğrencileri daha da motive etmek eskiden
beri tüm dünyada var olan bir düşüncedir. Bu kapsamda yapılan çok fazla sınav vardır. Bunlardan en önemlisi Uluslararası Matematik Olimpiyatlarıdır (IMO). 55.si düzenlenen IMO’ya 100 ülke en iyi 6 öğrencisi ile katılıyor. “Kanguru Matematik Sınavı” da her yıl 6 milyon civarı katılan öğrenci sayısıyla IMO kadar yaygın ve önemli bir matematik yarışmasıdır. Ancak Kanguru Matematik Yarışması çoğu yönden bu uluslararası matematik olimpiyatlarından farklıdır. Her yaştan (7-18) öğrencinin 6 farklı kategoride katılabileceği Kanguru sınavı kategorilere göre 24- 30 arası sorudan oluşmakta ve sınav 75- 90 dakika sürmektedir. IMO’da öğrenciler yüksek seviyedeki 6 sorunun çözümü için 2 gün uğraşırlarken Kanguru sınavında sorular öğrencilerin ilgisini çekecek, günlük hayatla bağlantılı ve hatta eğlencelidir. Böylelikle öğrencilerin kafasında yer etmiş olan “matematiğin zor ve sıkıcı” olduğu yönündeki fikirlerini değiştirmeyi, matematiği öğrenciler arasında daha popüler hale getirmeyi hedeflemektedir.

SINAVIN TÜRÜ
Bilgi Yarışması (Matematik)

SINAVIN GEREKÇESİ:
• Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasının gerekçesi, Şubat 2014 tarihli Eğitim Ve Öğretim 2020 Bilgi Notu” başlıklı “Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim’de İşbirliğinin Artan Önemi” konulu Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı notu.
• Fasıl 26: (Eğitim ve Kültür) Avrupa Birliği (AB)’nin İşleyişi hakkında Antlaşma’da (Madde 165-167) yer aldığı üzere AB’de eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak, kültürel zenginliği korumak ve ortak kültürü geliştirmek adına üye devletler arasında işbirliğinin ve faaliyetlerin desteklenmesi öngörülür.

SINAVIN AMACI
• Öğrencilerin Matematik derslerinde edindikleri becerilerin uluslararası düzeyde sergilemelerini sağlamak,
• Ulusal ve Uluslararası düzeyde matematik bilgi ve sevgisinin yaygınlaştırılması,
• Uluslararası düzeyde ortak bir Matematik kültürünün oluşturulup yaygınlaştırılması,
• Türk öğrencilerinin ezbere dayalı matematik bilgilerinden ziyade yaratıcı matematik düşünce sistemlerini geliştirmelerini sağlamak.

HEDEF KİTLE
Türkiye’deki Resmi-Özel Okullarda öğrenim gören.
• İlkokul 1,2, 3, 4. sınıflar
• Ortaokul 5, 6, 7, 8.sınıflar
• Lise Hazırlık. 9, 10, 11, 12.sınıf öğrencileri.

SINAV TAKVİMİ
Başvurular İçin Son Tarih: 10 Ocak 2018
Sınav Tarihi: 23 Mart 2019 Saat: 10.00 Sonuçların İlan Edilmesi: 09 Nisan 2019
Final Sınavı: 04 Mayıs 2019
Final Sınav Sonuçlarının İlanı: 15 Mayıs 2019
Ödül ve Madalya Töreni: 26 Mayıs 2019

KATILIM KOŞULLARI
1. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında resmi-özel İlkokul, ortaokul veya lise sınıflarından herhangi birine devam ediyor olmak,
2. 10 Ocak 2019 saat 23.59’ a kadar sınav başvurusu için çevrimiçi (online) olarak web sitesi üzerinden kayıt yapmış olmak.
3. Nüfus cüzdanı ile Sınav günü, sınav yerinde ve zamanında hazır olmak.

SINAV ŞEKLİ VE KOŞULLARI
Sınavda sorulacak soru dağılımları ve puanları aşağıdadır.
İlkokul İçin:
3’er puanlık 8 soru
4’er puanlık 8 soru
5’er puanlık 8 soru olmak üzere
96 puan üzerinden 24 soru sorulacaktır.

Ortaokul ve Liseler için:
3’er puanlık 10 soru
4’er puanlık 10 soru
5’er puanlık 10 soru olmak üzere
120 puan üzerinden 30 soru sorulacaktır.

Sınav süresi: 75 dakikadır.

İsteyen okullar, başvurarak kendi öğrencilerini kendi okullarında sınava girmelerini sağlayabilirler. .
Öğrenciler sınava Sınav Merkezi olan okullarımızda da katılabilirler.
Sınav kitapçıkları ilgili okullara Kargo yoluyla ulaşacaktır.
Sınavın Değerlendirmesi için Optik Formlar kargo yoluyla toplanacak ve değerlendirme, merkezi olarak yapılacaktır.
Final Sınavına sadece ilk sınavdan %5’e giren öğrenciler katılabilir.
Final Sınavı belirlenen Sınav Merkezi üniversitelerde veya Sınav Merkezi okullarda yapılacaktır.
Final Sınavı ücretsizdir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başvurular:
Sınav başvuruları http://www.kanguru-tr.com adresinden yapılabilir.
Sınav İletişim Telefonu: 0 505 988 04 83 İletişim Adresi: Yoğurtçu Şükrü Sok. No:50 Kat:l Kadıköy- İstanbul
Okullardan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sınav koşullarıyla ilgili bilgi almak ve başvuruların ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirsiniz.
Kanguru Matematik Türkiye İletişim Bilgileri:
e-posta: [email protected] Tel: 0 505 988 04 83

DEĞERLENDİRME
1 – Kanguru Matematik Sınavı öğrenciler ve okullar arasındaki rekabeti artırmak yerine matematik kültürünü ve matematik sorusu çözmenin zevkini kaliteli sorular yoluyla yaymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla sınav sonuçları duyurulduğunda öğrencilere doğru ve yanlış sorularının yanında girdikleri yüzdelik dilim belirtilir.
2 – Sınav sonuçları katılımcı sayısına bağlı olarak en geç 09 Nisan’a kadar açıklanır.
3 – Hediye ve ödüllerin dağıtımı için l.’lik, 2.’lik ve 3.’lük derecelerini kazanan öğrenciler ile ilk 10’a giren öğrenciler internet sitesi üzerinden duyurulur.
4 – Eğer aynı puanı alan öğrenciler varsa hepsi 1 ,’lik, 2,’lik ya da 3.’lük derecesini paylaşarak, sertifikalarını ve madalyalarını alırlar. Ancak Ödüllendirme yapılırken 1 adet 1. ve en fazla 3’er adet 2. ve 3. seçilir. (Bakınız Ödüller bölümü).
5 – Sınav cevap kağıdını yanlış kodlayan ya da hiç kodlamayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Okul kaydı yaptıran okullar ve öğretmenler öğrencilerin Kanguru sonuçlarını topluca görüntüleyerek çıktısını alabilirler.
6 – Sınav sonuçları www.kanguru-tr.com internet sitesi üzerinden ilan edilir.
7 – Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar sınav sonuçları açıklandıktan sonra 10 işgünü içerisinde yapılmalıdır.

ÖDÜLLER
Sınava katılan her öğrenciye
1. Uluslararası katılım sertifikası verilecektir.
2. Üzerinde sınavın amblemi ve ismi olan küçük zeka oyulan ve/veya kırtasiye ürünleri (kalem, cetvel vs.) verilecektir.

Ödüller:
1 – Mayıs sınavına katılan öğrencilerden %5’e giren öğrencilere Mayıs ayındaki Final Sınavına katılım sertifikası verilecektir.
2 – Mayıs ayındaki Final sınavına katılan öğrencilerden ilk %20’ye giren öğrencilere “Başarı Sertifikası” verilecektir.
3 – Her seviyeden ilk 10’a giren öğrencilere madalya verilecektir.
4 – Her seviyeden ilk 3’e giren öğrencilere plaket verilecektir.
5 – Her seviyeden ilk 3’e giren öğrencilerin okullarına başarı plaketi gönderilecektir.
6 – 3-4 ve 5-6 seviyelerinden 1. olan öğrencilere hediye çekleri verilecektir. 7-8 ve 9-10 seviyelerinden 1. olan öğrenciler ise Avrupa’da düzenlenen Kanguru Matematik Kamplarına katılma hakkı kazanacaktır. 8-9-10 ve 11. Sınıflardan ikinci olan öğrenciler Nesin Matematik Köyü 2019 Yaz programlarından birine ücretsiz katılacaktır. 11-12 seviyesinden birinci olan öğrenciye 10 ay boyunca ayda 200 TL toplamda 2000 TL Eğitim destek Bursu ödenecektir. Birincilik Mayıs Ayındaki Final Sınavı sonucuna göre belli olacaktır. Final Sınavında eşit puan alan birden fazla birinci olduğunda o kişilerin Mart ayındaki Sınav puanları daha yüksek olan birinci olacaktır. Eğer yine eşitlik bozulmazsa 5 puanlık sorulardan yanlış sayısı az olan, yine eşitlik bozulmazsa 4 puanlık sorulardan yanlış az olan ve yine eşitlik bozulmazsa 3 puanlık sorulardan yanlışı az olan birinci kabul edilecektir. Hala eşitlik bozulmazsa öğrencilerin sınıf seviyelerine bakılacak, küçük sınıftaki birinci kabul edilecektir. Bu aşamada da eşitlik bozulmaz ise öğrencilerden doğum tarihine göre küçük olan birinci sayılacaktır.
7 – Her seviyeden 2. ve 3. olan öğrencilerimize ise çeşitli ödüller (Matematik Kamplarına katılım) veya hediye çekleri verilecektir. Puan eşitliği durumunda 2.’lik ve 3.’lük ödülü her seviye için en fazla 3 öğrenciye verilecektir.
8- 7. ve 8.sınıflar kategorisinde ve 9. – lO. sınıflar kategorisinde birinci olan öğrenciler Uluslararası Kanguru Matematik Kampına katılma hakkı kazanacaklar.
9- Sınavlarda ilk 10’a giren öğrencilere Zeka Oyunları (Katamino, Abalone, Koridor vb.) hediye edilecektir.
10- Sınava katılan öğrencilere, yukarıda sayılan ödüllere ek olarak başka ödüller de verilebilir.
11- Sınava katılan öğrencilere, yukarıda sayılan ödüllerin dışında,
sınavı düzenleyen Sınav Merkezi de ilave ödüller verebilir.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin