Kanguru İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri Matematik Sınavı

Eğitim-Öğretim Yılı
KANGURU MATEMATİK SINAVI ŞARTNAMESİ
Kanguru Matematik- Türkiye
(Association Kangaurou Sans Frontieres (AKSF))

SINAVIN GEREKÇESİ:
• Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasının gerekçesi, Şubat 2014 tarihli Eğitim Ve Öğretim
2020 Bilgi Notu” başlıklı “Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim’de İşbirliğinin Artan
Önemi” konulu Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı notu.

• Fasıl 26: (Eğitim ve Kültür) Avrupa Birliği (AB)’nin İşleyişi hakkında Antlaşma’da (Madde
165-167) yer aldığı üzere AB’de eğitimin kalitesinin artırılmasını sağlamak, kültürel
zenginliği korumak ve ortak kültürü geliştirmek adına üye devletler arasında işbirliğinin ve
faaliyetlerin desteklenmesi öngörülür.

SINAVIN AMACI
• Öğrencilerin Matematik derslerinde edindikleri becerilerin uluslararası düzeyde sergilemelerini sağlamak,
• Ulusal ve Uluslararası düzeyde matematik bilgi ve sevgisinin yaygınlaştırılması,
• Uluslararası düzeyde ortak bir Matematik kültürünün oluşturulup yaygınlaştırılması,
• Türk öğrencilerinin ezbere dayalı matematik bilgilerinden ziyade yaratıcı matematik düşünce sistemlerini geliştirmelerini sağlamak,

HEDEF KİTLE
Türkiye’deki Resmi-Özel Okullarda öğrenim gören,
• İlkokul 1,2, 3, 4. sınıflar
• Ortaokul 5, 6, 7, 8.sınıflar
• Lise Hazırlık, 9, 10, 11, 12.sınıf öğrencileri.

SINAV TAKVİMİ
Sınavın Duyurulması: 01 Ekim 2021
Başvurular İçin Son Tarih: 31 Aralık 2021
Sınav Tarihi: 19 Mart 2022 Saat: 10.00
Sonuçların İlan Edilmesi: 10 Nisan 2022
Final Sınavı: 14 Mayıs 2022
Final Sınav Sonuçlarının İlanı: 04 Haziran 2022
Ödül ve Madalya Töreni: 11 Haziran 2022

KATILIM KOŞULLARI

1. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında resmi-özel İlkokul, ortaokul veya lise sınıflarından herhangi birine devam ediyor olmak,

2. 31 Aralık 2021 saat 23.59’ a kadar sınav başvurusu için çevrimiçi (online) olarak web sitesi üzerinden kayıt yapmış olmak,

3. Nüfus cüzdanı ve Sınav Giriş Belgesi ile Sınav günü, sınav yerinde ve zamanında hazır olmak.

4. Kayıt sırasında öğrencilerin T.C. numarası gibi kişisel bilgileri toplanmaz. Kayıt için öğrenci veya okulun iletişim ve sınıf bilgisi dışında bilgi istenmez.

5. Kanguru Matematik Sınav Merkezlerinde görevli gözetmenler engelli bireylerin yarışmaya sorunsuz katılımı için her türlü önlemi alırlar. Yarışma binası engelli bireylerin ulaşımı ve yarışmaya
katılımına uygun olarak düzenlenir.

6. Engelli bireylerin ödül törenine katılımı için ödül töreni düzenlenecek alan uygun şekilde seçilir ve düzenlenir. Engelli bireylerin ödül törenine katılımı için engelli öğrencinin ve ailesinin
ulaşım (havaalanı transfer vb.) ve konaklama şartları Kanguru Matematik tarafından organize edilir ve giderleri de Kanguru Matematik tarafından karşılanır.

7. Kayıt veya sınav esnasında öğrenci ve okullardan toplanan bilgiler KVKK’na uygun olacak şekilde güvenli bir ortamda yarışma dönemi sonuna kadar saklanır. Kanguru Matematik Yarışması için kullanılan
tüm siteler SSL Güvenlik sertifikalı sitelerdir. Yarışma dönemi sona erdikten sonra öğrencilerin sınav sonuç bilgileri dışındaki tüm veriler silinerek herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmasının önüne geçilir.

SINAV ŞEKLİ VE KOŞULLARI
Yarışmada sorulacak soru dağılımları ve puanları aşağıdadır.

İlkokul İçin:
3’er puanlık 8 soru
4’er puanlık 8 soru
5’er puanlık 8 soru olmak üzere
96 puan üzerinden 24 soru sorulacaktır.

Ortaokul ve Liseler için:
3’er puanlık 10 soru
4’er puanlık 10 soru
5’er puanlık 10 soru olmak üzere
120 puan üzerinden 30 soru sorulacaktır.

Sınav süresi: 75 dakikadır.
Sınav kitapçıklarında veya yarışma sırasında dağıtılan ödül ve hediyelerde Kanguru Matematik Derneği dışında herhangi bir kurumun reklamı ve tanıtımı yapılmayacaktır.
İsteyen okullar, başvurarak kendi öğrencilerini kendi okullarında sınava girmelerini sağlayabilirler.

Öğrenciler sınava Sınav Merkezi olan okullarda da katılabilirler.
Sınav kitapçıkları ilgili okullara Kargo yoluyla ulaşacaktır.
Sınavın Değerlendirmesi için Optik Formlar kargo yoluyla toplanacak ve değerlendirme, merkezi olarak yapılacaktır.

Final Sınavına her okul bazında ilk %5’e giren öğrenciler katılabilir.
Final Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze sınav sürecine izin verilmesi durumunda belirlenen Sınav Merkezi üniversitelerde veya Sınav Merkezi okullarda yapılacaktır.

Yarışmaya katılmak isteyen engelli öğrenciler için yarışmaya katılması için hazırlıkların yapılması yarışma yapılan Sınav Merkezindeki gözetmenler tarafından sağlanır.
Kanguru Matematik Sınavına ait süreçler Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi’nin 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası hükümlerine göre yürütülür.

Pandemiye bağlı sebeplerle Milli Eğitim Bakanlığının aldığı önlemler çerçevesinde yarışma koşullarının değiştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluruyla Kanguru Matematik Türkiye Yürütme
Kurulu’nun inisiyatifindedir.

Sınava katılan her öğrenciye
1. Uluslararası katılım sertifikası verilecektir.
2. Üzerinde sınavın amblemi ve ismi olan küçük zeka oyuları ve/veya kırtasiye ürünleri (kalem, cetvel vs.) verilecektir.

Ödüller:
1 – Mart sınavına katılan öğrencilerden okul bazında %5’e giren öğrencilere Mayıs ayındaki Final Sınavına katılım sertifikası verilecektir.
2 – Mayıs ayındaki Final sınavına katılan öğrencilerden ilk %20’ye giren öğrencilere “Başarı Sertifikası” verilecektir.
3 – Her seviyeden ilk 10’a giren öğrencilere madalya verilecektir.
4 – Her seviyeden ilk 3’e giren öğrencilere plaket verilecektir.
5 – Her seviyeden ilk 3’e giren öğrencilerin okullarına başarı plaketi göderilecektir.
6 – 3-4 -5-6 ve 7. Sınıf seviyelerinden 1. olan öğrencilerin herbirine 1500 TL değerinde hediye çekleri verilecektir. 8 ve 9-10 seviyelerinden 1. olan öğrenciler ise Avrupa’da düzenlenen Kanguru
Matematik Kamplarına ücretsiz olarak katılma hakkı kazanacaktır.
Ayrıca Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında ve Dünya Matematik Olimpiyatlarında (WMI) ülkemizi temsil edecek öğrenciler de dereceye giren öğrenciler arasından seçilir. Bu seçim o yıl ihtiyaç duyulan öğrenci sayısına göre, yüksek puan alan öğrenciler öncelikli olacak şekilde yapılır.
8-9-10 ve 11. Sınıflardan ikinci olan öğrenciler Nesin Matematik Köyü 2020 Yaz programlarından birine ücretsiz katılacaktır.
11-12 seviyesinden birinci olan öğrenciye 10 ay boyunca ayda 300 TL toplamda 3000 TL Eğitim destek Bursu ödenecektir. Tüm sınıflarda birincilik Mayıs Ayındaki Final Sınavı sonucuna göre belli
olacaktır. Final Sınavında eşit puan alan birden fazla birinci olduğunda o kişilerin Mart ayındaki Sınav puanları daha yüksek olan birinci olacaktır. Eğer yine eşitlik bozulmazsa 5 puanlık sorulardan
yanlış sayısı az olan, yine eşitlik bozulmazsa 4 puanlık sorulardan yanlış az olan ve yine eşitlik bozulmazsa 3 puanlık sorulardan yanlışı az olan birinci kabul edilecektir. Bu aşamada da eşitlik bozulmaz ise öğrencilerden doğum tarihine göre küçük olan birinci sayılacaktır.
Kazanılan Eğitim bursları 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren ödenmeye başlayacaktır.
7 – Her seviyeden 2. ve 3. olan öğrencilerimize ise çeşitli ödüller (Matematik Kamplarına katılım, tablet bilgisayar vb.) veya eğitim bursu verilecektir. Eğitim bursları 1000’er lira tutarında olur ve Eylül ayında verilir. Puan eşitliği durumunda 2.’lik ve 3.’lük ödülü her
seviye için en fazla 3 öğrenciye verilecektir.
8- 8 – 9. – 10.sınıflar kategorisinde birinci olan öğrenciler Uluslararası Kanguru Matematik Kamplarına ücretsiz olarak “katılma hakkı kazanacaklar. Uluslararası Matematik Kampları
Fransa, Polonya’da yapılmakta olup programa yeni kamplar eklenebilir. Kanguru Matematik Kampları Dernek tarafından organize edilmekte olup Matematik dersleri ve Kültür gezilerinden
oluşmaktadır.
9- Sınavlarda ilk 10’a giren öğrencilere Zeka Oyunları (Katamino, Abalone, Koridor vb. ) hediye edilecektir.
10- Ödül kazanan engelli öğrencilere kazandığı ödüle ek olarak 2000 TL. Eğitim Destek Bursu verilir.
11- Pandemi ya da başka nedenlerle Milli Eğitim Bakanlığının aldığı önlemler çerçevesinde yarışma ödüllerinin değiştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığından onay alınmak kaydıyla Kanguru Matematik Türkiye
Yürütme Kurulunun inisiyatifindedir.

Başvurular:
Sınav başvuruları www.kanguru-tr.com/ adresinden yapılabilir.
Sınav İletişim Telefonu: 0 533 688 04 83
İletişim Adresi: Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı No:32 D:1 IBA
Blokları A Blok Beşiktaş İstanbul
Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Sınav koşullarıyla ilgili bilgi almak ve başvuruların ulaşıp
ulaşmadığını öğrenmek için aşağıdaki telefon ve e-posta
adresinden iletişim kurabilirsiniz.
Kanguru Matematik Türkiye İletişim Bilgileri:
e-posta: iletisim@kanguru-tr.com
Tel: 0 533 688 04 83