Kanguru Fen Yarışması

Kanguru Fen Yarışması
Kanguru Fen Yarışması

Kanguru Fen yarışması için bireysel kayıtlar başlamıştır!

Bu yıldan itibaren Kanguru Fen’de de uluslararası yarışma sorularıyla karşınızdayız.

Yarışmaya okulunuzda katılmak için öğretmeninize başvurmalısınız. Okul kayıt ile Kanguru Fen yarışması okulunuzda!

Başarılı öğrencilerin yurtdışı kamplarına katılarak ülkemizi temsil edeceği yarışmada tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Kanguru Fen Yarışması her yıl Kanguru Matematik Yarışmasından 1 hafta sonra uygulanır.

Kayıt Dönemi: 1 Ekim – 15 Aralık 2022
Geç Kayıt Dönemi: 15 Aralık- 31 Aralık 2022
Yarışma Günü: 25 Mart 2023

Ödüller: Kamplar, Robotlar, Eğitim Setleri ve Eğitim Bursları…

HEDEF KİTLE:
Türkiye’deki Resmi-Özel Okullarda öğrenim gören,
• İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri,
• Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri,
• Lise Hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencileri.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Sınavın Duyurulması: 01 Ekim 2022
Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2022
Sınav Tarihi: 25 Mart 2023 Saat: 10.00
Sonuçların İlan Edilmesi: 10 Nisan 2023
Final Sınavı: 6 Mayıs 2023
Final Sınav Sonuçlarının İlanı: 22 Mayıs 2023
Ödül ve Madalya Töreni: 3 Haziran 2023

KATILIM KOŞULLARI:
1. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında resmi-özel ilkokul,
ortaokul veya lise sınıflarından herhangi birine devam ediyor
olmak,
2. 31 Aralık 2022 saat 23.59’a kadar sınav başvurusu için
çevrimiçi (online) olarak web sitesi üzerinden kayıt yapmış olmak,
3. Nüfus Cüzdanı ile sınav günü, sınav yerinde ve zamanında hazır
olmak.
4. Kayıt sırasında, öğrencilerin ve öğretmenlerin toplanan kişisel
bilgileri, hiçbir koşulda, herhangi bir kurum veya şahısla
paylaşılmaz.
5. Kanguru Fen Sınav Merkezlerinde görevli gözetmenler, engelli
bireylerin yarışmaya sorunsuz katılımı için her türlüönlemi alırlar.
Yarışma binası engelli bireylerin ulaşımı ve yarışmaya katılımına
uygun olarak düzenlenir.
6. Engelli bireylerin ödül törenine katılımı için ödül töreni
düzenlenecek alan uygun şekilde seçilir ve düzenlenir. Engelli
bireylerin ödül törenine katılımı için engelli öğrencinin ve
ailesinin ulaşım (havaalanı transfer vb.) ve konaklama şartları
Kanguru Fen tarafından organize edilir ve giderleri de Kanguru
Fen tarafından karşılanır.
7. Kayıt veya sınav esnasında öğrenci ve okullardan toplanan
bilgiler KVKK’na uygun olacak şekilde güvenli bir ortamda
yarışma dönemi sonuna kadar saklanır. Kanguru Fen Yarışması
için kullanılan tüm internetsiteleri, SSL Güvenlik Sertifikalı
sitelerdir. Yarışma dönemi sona erdikten sonra öğrencilerin sınav
sonuç bilgileri dışındaki tüm veriler silinerek herhangi bir
güvenlik sorunu yaşanmasının önüne geçilir.

YARIŞMA ŞEKLİ VE KOŞULLARI:
Yarışmada sorulacak soru dağılımları ve puanları aşağıdadır.
İlkokul için:
4’er puanlık 24 soru,

Ortaokul ve Liseler için:
4’er puanlık 30 soru,
Sorulacak olup

Sınav süresi: 75 dakikadır.

Sınav kitapçıklarında veya yarışma sırasında dağıtılan ödül ve
hediyelerde Kanguru Matematik Derneği dışında herhangi bir
kurumun reklamı ve tanıtımı yapılmayacaktır.

İsteyen okullar başvurarak, kendi öğrencilerinin kendi okullarında
sınava girmelerini sağlayabilirler.

YARIŞMA ŞEKLİ VE KOŞULLARI:
Öğrenciler, sınava Sınav Merkezi olan okullarda da katılabilirler.
Sınav kitapçıkları ilgili okullara kargo yoluyla ulaşacaktır. Sınav
kitapçıkları ve optik formların kargo ücretleri Kanguru Fen’e
aittir.
Sınavın değerlendirmesi için optik formlar kargo yoluyla
toplanacak ve değerlendirme, merkezî olarak yapılacaktır. Okullar
optik formları göndermeden önce, kargoda yaşanabilecek
problemlere karşı, optic formların dijital kopyasını saklamakla
yükümlüdür.
Final Sınavı’na, Türkiye genelinde, kendi sınıf seviyesinde ilk
%5’e giren öğrenciler katılabilir.
Final Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze sınav
sürecine izin verilmesi durumunda belirlenen Sınav Merkezi
üniversitelerde veya Sınav Merkezi okullarda yapılacaktır.
Yarışmaya katılmak isteyen engelli öğrenciler için yarışmaya
katılması için hazırlıkların yapılması, yarışma yapılan Sınav
Merkezindeki gözetmenler tarafından sağlanır.
Kanguru Fen Sınavına ait süreçler Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal
Etkinlik İzinleri Yönergesi’nin 5. maddesinin 2. fıkrası
hükümlerine göre yürütülür.
Pandemiye bağlı sebeplerle Milli Eğitim Bakanlığının aldığı
önlemler çerçevesinde yarışma koşullarının değiştirilmesi Milli
Eğitim Bakanlığı’nın oluruyla Kanguru Fen Türkiye Yürütme
Kurulu’nun inisiyatifindedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Başvurular:
Sınav başvuruları www.kanguru-tr.com adresinden yapılabilir.
Sınav İletişim Telefonu: 0850 339 8049
İletişim Adresi: Cihannüma Mahallesi, Bostancı Veli Sokak, No:
5B, Beşiktaş / İstanbul – Türkiye
Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Sınav koşullarıyla ilgili bilgi almak ve başvuruların ulaşıp
ulaşmadığını öğrenmek için aşağıdaki telefon ve e-posta
adresinden iletişim kurabilirsiniz.
Kanguru Matematik Türkiye İletişim Bilgileri:
E-posta Adresi: iletisim@kanguru-tr.com
Telefon: 0850 339 8049

DEĞERLENDİRME:
1. Kanguru Fen Sınavı öğrenciler ve okullar arasındaki rekabeti
artırmak yerine matematik kültürünü ve matematik sorusu
çözmenin zevkini kaliteli sorular yoluyla yaymayı
amaçlamaktadır. Bu amaçla sınav sonuçları duyurulduğunda
öğrencilere doğru ve yanlış sorularının yanında girdikleri yüzdelik
dilim, alınan puan ve bazı yetenek alanlarındaki durumu diğer
öğrencilerle karşılaştırmalı olarak verilir.
2. Sınav sonuçları katılımcı sayısına bağlı olarak en geç 10 Nisan’a
kadar açıklanır.
3. Hediye ve ödüllerin dağıtımı için 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük
derecelerini kazanan öğrenciler ile ilk 10’a giren öğrenciler
internet sitesi üzerinden duyurulur.
4. Eğer aynı puanı alan öğrenciler varsa hepsi 1.’lik, 2.’lik ya da
3.’lük derecesini paylaşarak, sertifikalarını ve madalyalarını alırlar.
Ancak Ödüllendirme yapılırken 1 adet 1. ve en fazla 3’er adet
2. ve 3. seçilir. (Bakınız Ödüller bölümü).
5. Sınav cevap kağıdını yanlış kodlayan ya da hiç kodlamayan
öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Okul kaydı yaptıran okullar ve
öğretmenler öğrencilerin Kanguru sonuçlarını topluca
görüntüleyerek çıktısını alabilirler.
6. Sınav sonuçları www.kanguru-tr.com internet sitesi üzerinden
ilan edilir.
7. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar sınav sonuçları
açıklandıktan sonra 5 işgünü içerisinde yapılmalıdır.
8. Sınav Jüri Üyeleri:
9. Kemal Akoğlu (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Serkan Arıkan (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Özgür Özdemir ( Kanguru Matematik Türkiye Temsilcisi)

ÖDÜLLER:
Sınava katılan her öğrenciye
1. Uluslararası katılım sertifikası verilecektir.
Ödüller:
1. Mart sınavına katılan öğrencilerden okul bazında %5’e giren
öğrencilere Mayıs ayındaki Final Sınavı’na katılım sertifikası
verilecektir.
2. Mayıs ayındaki Final sınavına katılan öğrencilerden ilk %20’ye
giren öğrencilere “Üstün Başarı Sertifikası” verilecektir.
3. Her seviyeden ilk 10’a giren öğrencilere madalya verilecektir.
4. Her seviyeden ilk 3’e giren öğrencilerin okulları için hazırlanan
başarı plaketleri ödül töreninde takdim edilir.
5. 3, 4, 5, 6 ve 7. Sınıf seviyelerinden 1. olan öğrencilerin her
birine 1500 TL değerinde tek seferlik eğitim destek bursu
verilecektir.
8, 9 ve 10. seviyelerinden 1. olan öğrenciler ise Türkiye’de
düzenlenen Kanguru Matematik Kampları’na ücretsiz olarak
katılma hakkı kazanacaktır.
11 ve 12. sınıf seviyelerinden birinci olan öğrencilere tek seferlik
2000 TL değerinde eğitim destek bursu verilecektir.
Dereceler, Mayıs ayındaki Final Sınavı sonucuna göre belli
olacaktır. Final Sınavında eşit puan alan birden fazla birinci
olduğunda, o kişilerden Mart ayındaki sınav puanları daha yüksek
olan birinci olacaktır. Eğer yine eşitlik bozulmazsa 5 puanlık
sorulardan yanlış sayısı az olan, yine eşitlik bozulmazsa 4 puanlık
sorulardan yanlış sayısı az olan ve yine eşitlik bozulmazsa 3
puanlık sorulardan yanlış sayısı az olan öğrenciler birinci kabul
edilecektir. Hâlâ eşitlik bozulmazsa, öğrencilerden doğum tarihine
göre küçük olan birinci sayılacaktır.
Kazanılan Eğitim Bursları, 15 Eylül 2023 tarihindenitibaren
ödenmeye başlayacaktır.
6. Her seviyeden 2. ve 3. olan öğrencilerimize ise çeşitli ödüller
(Bilim Kamplarına katılım) veya eğitim bursu verilecektir. Eğitim
bursları 1000 TL tutarında olur ve 15 Eylül 2023 tarihinden
itibaren verilir. Puan eşitliği durumunda 2.’lik ve 3.’lük ödülü her
seviye için en fazla 3 öğrenciye verilecektir.
7. 8, 9 ve 10. sınıflar kategorisinde birinci olan öğrenciler
Kanguru Bilim Kampları’na ücretsiz olarak “katılma hakkı
kazanacaklar. Kanguru Bilim Kampları Dernek tarafından
organize edilmekte olup Fen dersleri, atölyeleri, etkinlikleri ve
Kültür gezilerinden oluşmaktadır.
8. Sınavlarda ilk 10’a giren öğrencilere Zeka Oyunları (Katamino,
Abalone, Koridor vb. ) hediye edilecektir.
9. Ödül kazanan engelli öğrencilere kazandığı ödüle ek olarak
2000 TL Eğitim Destek Bursu verilir.
10. Pandemi ya da başka nedenlerle Milli Eğitim Bakanlığının
aldığı önlemler çerçevesinde yarışma ödüllerinin değiştirilmesi
Milli Eğitim Bakanlığından onay alınmak kaydıyla Kanguru
Matematik Türkiye Yürütme Kurulunun inisiyatifindedir.