KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

17 – 18 Mayıs 2012
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yerel ve Bölgesel Kalkınma kavramının ve uygulamalarının daha da çok tartışıldığı bir süreçte, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenecek olan KAYSEM VII,  kamu yönetimi ve ilgili tema arasındaki etkileşimi mercek altına yatırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, KAYSEM VII yerel ve bölgesel kalkınma kavramını kamu yönetimi disiplini açısından çok boyutlu olarak tartışmaya açacaktır. Bir yandan kavramsalın kuramsal ve sosyal ekonomik kaynaklarını değerlendirecek olan KAYSEM VII, diğer bir yandan yerel ve bölgesel kalkınma nosyonlarının kamu politikaları, kentleşme, çevre sorunları, katılım süreçleri, sosyal politikalar, kalkınma ajansları, yerel yönetimler ve üniversiteler ile arasındaki etkileşimi irdeleme gayretinde olacaktır.

Amacımız, Seçilen nispeten dar bir konuda veya sorun alanında derinlemesine ele alınmasını sağlama, Seçilen konunun/sorunun farklı tarafları arasında soru ve cevaplara yeterince süre vererek ve olabildiğince az paralel oturum düzenleyerek tartışma ortamının sağlanması olacaktır.

Manisa’da buluşmak üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.
Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN
Dekan

Bildiri Konuları
.•Yerel – Bölgesel Kalkınma: Kuramsal Açılımlar ve Tartışmalar
•Yerel – Bölgesel Kalkınma: Belirleyiciler ve İzdüşümleri
•Yerel – Bölgesel Kalkınma: Sosyal – Ekonomik Unsurlar, Faktörler ve Bileşenler
•Yerel- Bölgesel Kalkınmanın Mevzuat Boyutu: Anayasa, Yasa ve Diğer Metinlerde Durum
•Yerel – Bölgesel Kalkınma ve Kamu Politikaları
•Küreselleşme, Bölgeselleşme ve Yerelleşme Dinamikleri Ekseninde  Yerel – Bölgesel Kalkınma
•Yerel- Bölgesel Kalkınma ve Yerel Yönetimler
•Merkezi Yönetim – Yerel Yönetim İlişkileri Bağlamında Yerel- Bölgesel Kalkınma: Sorunlar, Öneriler ve Projeksiyonlar
•Yerel – Bölgesel Kalkınma ve Kentleşme
•Yerel – Bölgesel Kalkınma ve Çevre Sorunları
•Yerel – Bölgesel Kalkınma: Yerel ve Bölgesel Organizasyonlarda Finans, Pazarlama ve Yönetimi Etkileyen Faktörler
•Yerel – Bölgesel Kalkınma ve Sosyal Politikalar
•Başarılı Yerel – Bölgesel Kalkınma Uygulamaları ve Örnek Vakalar
•Yerel – Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajanslarının Rolü
•Yerel – Bölgesel Kalkınma, Yerel Demokrasi ve Katılım
•Üniversitelerin Yerel ve Bölgesel Kalkınma Süreçlerine Katılımı

Bilim Kurulu
.Prof. Dr. Akif ÇUKURÇAYIR – Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir PARLAK – Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ- Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ- Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ersan ŞEN –  İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp G. İSPİR – TODAİE
Prof. Dr. Fatih YÜKSEL – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ – Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk ALKAN – Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan ERTÜRK – Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR – Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM – Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ – Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Korel GÖYMEN – Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK – Turgut Özal Üniversitesi
Prof. Dr. Muhittin ACAR – Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Musa EKEN – Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN – Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Önder KUTLU – Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Süreyya SAKINÇ – Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Turgay UZUN – Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur YILDIRIM – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Zerrin TOPRAK – Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah ÇELİK – Harran Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah YILMAZ – Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Emre BAĞCE – Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Fikret MAZI- Adıyaman Üniversitesi
Doç. Dr. F. Neval GENÇ – Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. H. İbrahim AYDINLI – Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. İhsan YILMAZ – Fatih Üniversitesi
Doç. Dr. Sevim BUDAK – İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Sıtkı ÇORBACIOĞLU – Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Şaban TANIYICI – Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Uysal KERMAN – Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Yakup ALTAN – Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Yakup BULUT – Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN – Karadeniz Teknik Üniversitesi