KAMU KAMPI TÜRKİYE

Tarih     : 20 Aralık 2011
Saat : 09:30 – 19:00
Yer        : JW Marriot Otel, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:1 Söğütözü, 06520 Ankara

Kamu Kampı Türkiye, ülkedeki anahtar sektörleri bir platform olarak bu konferansta bir araya getirmek ve vatandaşların katılımı ve teknoloji ile birlikte servislerin iyileştirlmesini sağlamak için işbirliği içinde kamuya odaklanmasıdır.

Teknolojiyle büyüyen insanların artmasıyla birlikte kamuya yönelik beklentilerin artması ve vatandaşların isteklerine daha hızlı ve verimli cevaplar verebilmek için kamu da yeni dinamikler yaratıldı. Bu organizasyonun temel amacı açık ve şeffaf bir süreç içinde kitle kaynak aracılığıyla oluşturulan gündemi, içeriği ve geri bildirimi oluşturmaktır. Kamu Kampı Türkiye, sosyal medya araçlarıyla sağlanan aktif katılım ve web 2.0 teknolojileri, katılımı teşvik etmede çok önemli bir rol oynamaktadır.

“İnsanları, Verileri ve Fikirleri Birleştirme” temasıyla oluşturulan Kamu Kampı Türkiye, üç temel ilke üzerine kurulmuş- şeffaflık,işbirliği ve katılımcılık ve bununla yetinmeyip akademik ve özel kullanım için ve üçüncü şahıs kuruluşlarının ortak çıkarlarıyla dijital çağın sunduğu olanakların içerisinde konuşlanmış bir Türkiye hedeflenmiştir.

Kamu Kampı Türkiye, Türkiye’nin dijital kimliğini korumak, geliştirmek ve güçlendirmek gibi ortak hedeflere sahip bu sektörleri biraraya getirecek ve sivil toplumda anlamlı ilişkiler geliştirmek için ön ayak olacaktır.

– Etkinlik, Türkiye’nin dijital geleceğiyle ilgilenen herkese açıktır ve ücretsizdir.

– Tüm oturumlar interaktif ve ortak çalışmalar içerisinde devam edecektir.

– Tüm katılımcıların aktif rol oynaması beklenmektedir.

– Her tema için hareket planları, bakanlara öneriler şeklinde devam edecektir

Kimler katılmalı
Düşünce liderleri, vatandaşlar, öğrenciler, devlet yetkilileri, geliştiriciler, kamu çalışanları, web 2.0 destekleyicileri, teknolojiyle alakalı topluluk üyeleri ve blogcular. Aktif katılımın önemli olduğu Kamu 2.0, konuya bakış açınızı ve fikirlerinizi gün boyunca sürecek olan gelecek ve günümüzle alakalı oturumlarda sunmanıza olanak sağlayacak. Bu etkinliğin amacı; inovatif düşünürlerin akademik toplum, kamu, özel sektör ve aktif vatandaşlar arasında inşa edeceği akıllı ortaklıkları sayesinde Türkiye’nin dünya standartlarında bir dijital geleceğe kavuşmasına yardımcı olmaktır.

Katılım Kuralları:
KamuKampıTürkiye öğrenmeyi, diyaloğu ve katılımcıları konuyla alakalı tartışmalara teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir. Biz katılımcıların kendi fikirlerini, sorularını ve yorumlarını belirtmelerini ve en önemlisi bunları etkinlikte paylaşmalarını destekliyoruz. Bu yolla, bu organizasyondan hepimiz en iyi şekilde faydalanabiliriz. KamuKampı Türkiye takımı olarak, kamunun bir parçası olmak isteyen herkese açık ve şeffaf olması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla içten, güvenli ve hoşgörülü bir ortam sağlamayı amaç ediniyoruz. Katılımcılardan başlıca beklentilerimiz:

Fikirlerin ve düşüncelerin dile getirildiği aktif katılım
Düşünceli, saygılı ve işbirlikçi ortam
Aşağılayıcı, ayrımcı ya da taciz edici davranış ve konuşmalardan kaçınma
Etrafındakilere ve katılımcıların düşüncelerine önem verme

 
PROGRAM
09:30 – 10:45
Açılış Konuşmaları

Erdem ERKUL, Etkinlik Yürütme Kurulu Başkanı

Mehmet YILMAZER, TBD Kamu-BİB Yürütme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Turhan MENTEŞ, TBD Başkanı ve Dijital Türkiye Platformu

Rodrigo Becerra Mizuno, Microsoft WW Kamu Sektörü Müdürü

Tamer ÖZMEN, Microsoft Türkiye Genel Müdürü

Nihat ERGÜN, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı*

*Tensip Buyurmaları Halinde.
 
11:00 – 11:25
 Davetli Konuşmacı

Bev Godwin, ABD Federal Hizmetler Merkezi, Federal Vatandaş Bilgi Merkezi USA. GOV Direktörü, ABD Beyaz Saray Online Kaynaklar ve Kurumlar Arası Yeni Medya Geliştirme Müdürü
 
11:30 – 12:30
 Panel : Sosyal Medya ve İşbirliği

Moderatör; Prof Dr. Türksel Kaya Benghsir TODAİE

Ahmet Sarıcan – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü

Mehmet Yılmazer – Kamu-BİB Yürütme Kurulu Başkanı

Hakan YERLİKAYA – Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi

Yrd. Doç. Dr. Tuğba Bulu – Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 
12:30 – 13:45
 Öğle Yemeği
 
14:00 – 16:00
 Kamuda Sosyal Medya ve İşbirliği Atölye Çalışması

Moderatör, Prof Dr. Doğan Nadi Leblebici – Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı

Moderatör,Prof Dr. Türksel Kaya Benghsir TODAİE

Moderatör, Necati Etlacakuş, Türkiye Noterler Birliği
Katılımcılar; Kamu Yöneticileri, Akademisyenler, Özel Sektör, TBD Kamu-BİB Çalışma Grupları Üyeleri
 
16:00 – 16:20
 Prof. Jane Fountain ABD Ulusal e-devlet Merkezi Başkanı ve Dünya Ekonomik Forumu Sosyal Medya ve İşbirliği
 
16:30 – 17:30
 Atölye Çalışması sonuç raporu ve genel değerlendirme
 
18:00 – 19:00
 Kokteyl
 
İLETİŞİM
Türkiye Bilişim Derneği
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA
Tel: +90 (312) 473 8215 (pbx)
Faks: +90 (312) 473 8216