KAMAG 2. Aşama Proje Başvuruları

2011 yılı Ocak ayında 1007 Programı kapsamında KAMAG’a sunulan proje önerilerinin 1. Aşama değerlendirme süreci tamamlandı ve değerlendirme sonuçları müşteri kurumlara iletildi. 2. Aşamada yalnızca 1. Aşama değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan proje önerileri KAMAG’a sunulmalıdır. Değerlendirme sonucunda 2. Aşamaya alınması uygun bulunan proje önerilerinin hazırlanmasında;

  •  www.tubitak.gov.tr/1007 internet adresinde yer alan “Proje Öneri Formu” ve ekleri ile aynı adreste bulunan “2. Aşama Öneri Formu Hazırlama İlkeleri”,
  • 1007 Programı Yönetmeliği ile İdari ve Mali Esasları,
  • 1. Aşama değerlendirme sürecinde tespit edilen ve müşteri kurumlara iletilen projelere ilişkin görüş ve öneriler

dikkate alınmalıdır.

Müşteri kurumlar tarafından 2. Aşama proje önerilerinin KAMAG’a sunulması için son başvuru tarihi 02 Mayıs 2011 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra elden ya da posta yoluyla gönderilen başvurular ile yukarıda belirtilen hususlara göre hazırlanmayan 2. aşama proje önerileri ikinci aşama değerlendirmesine alınmadan iade edilecektir.