Kalite Profesyonelliği Uzmanlık Programı

Programın süresi
150 saat
Başlama ve bitiş tarihi
16 Aralık 2012
Son başvuru tarihi
15 Aralık 2012
Eğitim gün ve saatleriPazar 10:00 -16:00
Programın ücreti: 2700TL+KDV
3000 TL+KDV (5 taksit)

Entegre Yönetim Sistemleri & Uygulamaları Uzmanlık Sertifika Programı

Programın Amacı
İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi bu program çerçevesinde; katılımcıları kalite yönetim sistemi ve entegre standartları teori ve uygulama örnekleriyle yetiştirmek ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Programa Kimler Katılabilir?
-Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi,çevre yönetim sistemini, çalışan sağlığı ve iş güvenliği sistemini vb. sistemlerini kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan ve kalite yönetim sistemini gerçekleştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar,
-Kuruluş içi ikinci taraf denetim gerçekleştirilmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecekler,
-Kalite Müdürü olmak isteyenler,
-Kalite danışmanlığı yapmak isteyenler bu programı seçebilirler.
Program İçeriği
• ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
• OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı ve İşgüvenliği Yönetim Sistemi,
• ISO 22000 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına (HACCP) Göre Gıda Güvenliği,
• ISO 16949 Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi,
• ISO 27000 Bilgi ve Veri Güvenliği Yönetim Sistemi,
• Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Teknikleri,
• Kalite Yönetim Sistemleriyle İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Entegrasyonu,
• TSE ISO 31000 Risk Yönetimi,
• ISP 19011 Yönetim Sistemi Tetkik Yaklaşımı,
• Entegre Yönetim Teknikleri,
• Entegre Dokümantasyon Teknikleri,
• TS ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemleri,
• Proje Yönetimi,
• Süreç yönetimi,
• CE (Conformite Europeenne),
• Müşteri Memnuniyeti,
• EFQM Mükemmellik Modeli
• İstatistiksel Proses Kontrol