KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konu ve Amaç

11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, toplumla iletişim halinde olan ve problemlerine bilimsel çözümler üreten, öğrenmeyi temel ilke kabul ederek bilginin ve sanatın tüm toplum katmanlarına yayılmasına katkıda bulunan ve eğitim kalitesiyle ve bilimsel araştırmalarıyla tanınan, dünya üniversitesi olmayı hedefleyen bir devlet üniversitesidir.

Bu Logo Tasarım Yarışması yla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin Ülkemizde ve Dünyada tanıtılması ve bilinirliğinin artırılması amaçlarına  olarak anlaşılabilir, özgün, estetik ve akılda kalıcı bir şekilde temsil edecek bir logonun özgün tasarımı amaçlanmıştır.

1. Yarışmaya Katılım ve Teknik Koşullar:

a. Yarışma, başta Türkiye ve K.K.T.C.’deki Güzel Sanatlar Fakültelerinin öğretim kadroları ile grafik tasarım önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere tüm grafik tasarımcılarına açıktır.

b. Yarışmaya değerlendirme jürisi üyelerinin eşleri ile birinci derece yakınları, jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli olanlar katılamazlar.

c. Yarışmaya katılmak için Üniversitemiz tarafından hazırlanmış başvuru formunun, eksiksiz ve doğru olarak doldurularak, logo çalışmasıyla birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 tasarımla katılabilir.

d. Tasarlanacak logo; her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımının renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

e. Eserlerin, A4 boyutunda siyah-beyaz ve renkli olarak uzun kenarı 15cm’i geçmeyecek biçimde, alt bölümde %20 küçültülmüş ölçeği ile paspartulanmamış veya kartona yapıştırılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Eserlerin ayrıca Adobe Illustrator, FreeHand, CorelDraw ve Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış master çalışması olarak CD ortamında da sunulması gerekmektedir. Ayrıca yapılan çalışma, yüksek çözünürlüklü TIF uzantılı dosyaya dönüştürülerek CD’ye kaydedilmelidir.

f. Önerilen eser özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Teslim edilen eserler için tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır.
g. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.

Üniversitemiz, logolar için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir.

2. Kullanım Hakları:

a. Seçilen logoyu tasarlayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite’sine süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince logonun çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite’sine tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

b. Yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan logoların telif ve yayın hakları Üniversitemize ait olacak ve Üniversitemiz bu çalışmalardan istediğini kullanmakta veya kullanmamakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, Üniversitemiz tarafından her türlü görsel-yazılı iletişimde kullanılabilecek ve Üniversitemiz arşivine girecektir.

c. Seçilen logo her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, logo tasarımcısı, belirlenen fiyat dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

d. Logo olarak layık görülmeyen teklifler için, herhangi bir telif hakkı teklif sahibine ödenmeyecektir. Üniversitemiz ödül almayan bir çalışmayı satın almak isterse, yarışmacı ile anlaşarak saptanacak bir bedel karşılığında tasarımın kullanım hakkını devralabilir. Seçici Kurul, katılımı yeterli görmediği takdirde yarışmayı sebep bildirerek sonlandırma hakkı ile yarışmaya katılan tasarımların, Üniversitemizin ihtiyacını karşılayamaması halinde, eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar.

3. Tasarımların Teslim Şekli ve İşaretlenmesi

a. Katılımcılar başvuru yaparken her bir tasarım için bir zarf kullanacaklardır. Zarf içerisinde eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, Sayısal Belge CD ve tasarımın küçültülmüş versiyonlarının ve tasarımın teması ile ilgili kısa bir açıklamanın (en fazla 400 kelime) yer alması gerekmektedir.

b. Zarfın üzerinde, tasarımların arkasında ve CD’nin ön yüzünde 6 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterlerin tekrarlanmaması ve sıralı olmaması gerekmektedir. Farklı tasarımcılardan gelen tasarımlarda aynı rumuz olması halinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi rumuza ek yapma hakkına sahiptir.

c. Yarışmaya birden fazla tasarımla katılan katılımcılar, her tasarım için ayrı rumuz ve teslim zarfı kullanmalıdır; birden fazla tasarımın teslim zarfları, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir.

4. Tasarımların Gönderilmesi

Tasarımlar, katılım formu ve CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 22 Ekim- 7 Aralık 2012, Cuma günü saat 17.00’ye kadar, aşağıdaki adrese posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Elden getirilen çalışmalar, belge karşılığında teslim alınır. Postadaki gecikme ve hasardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

Yarışma Takvimi:
Başvuru Tarihleri : 22 Ekim-7 Aralık 2012
Sonuçların Açıklanması : 14 Aralık 2012

Ödüller:
Birinciye: 5.000 TL
İkinciye : 2.000 TL
Üçüncüye: 1.000 TL

Yarışma Sekretaryası:
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü
Avşar Kampüsü, 46100 Kahramanmaraş
Tel: 0 344 2191000
Faks: 0 344 2191012

Yarışma ile ilgili şartname ve başvuru formu Üniversitemiz internet sitesinde (www.ksu.edu.tr) başvuru süresince yayımlanmaktadır.

T.C.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Logo Tasarım Yarışması
Başvuru Formu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Logo Tasarım Yarışması Şartnamesinin katılım koşullarını ve şartnamenin tüm maddelerini aynen kabul ettiğimi beyan eder ve beyanımı aşağıdaki imzam ile onaylarım.

Rumuz
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
Doğum Tarihi
Varsa Okulu
İş Adresi
İş Telefonu
Cep Telefonu
E-posta
Tarih
İmza

Not: Bu form eksiksiz olarak doldurulacak ve üzerinde yalnızca rumuzunuzun yazılı olduğu bir zarfa konacaktır. Zarf, kapalı olarak tasarımların olduğu pakete konmalıdır.

TESLİM ADRESİ:
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü
Avşar Kampüsü, 46100 Kahramanmaraş
Tel: 0 344 2191000
Faks: 0 344 2191012

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin