KADMİYUM TEHLİKESİ

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

PROJE AMACI:
KADMİYUMUN BAZI BİTKİ TÜRLERİNİN ÇİMLENMESİNE VE DİĞER CANLILARA ETKİLERİNİ KAVRAYABİLME

PROJE HEDEFİ:
1.AĞIR METALLERİ TANIMLAMA 2.AĞIR METALLERDEN SUDA ÇÖZÜNME ÖZELLİĞİ EN FAZLA OLAN KADMİYUMLU TOPRAKLARDA ÇEŞİTLİ BİTKİ ÖRNEKLERİ YETİŞTİRME 3.YETİŞTİRİLEN BİTKİLERDEKİ ÇİMLENME ANORMALLİKLERİNİ TESPİT ETME 4.GELİŞTİRİLEN BU PROJE SONUCUNDA KADMİYUMUN DİĞER CANLILARA ETKİLERİNİ KAVRAYABİLME

PROJE ÖZETİ:
Kadmiyumun çeşitli bitki türlerinin (tere marul kıvırcık roka ) çimlenmesine etkisi araştırılmıştır.hazırlanan 8 deney grubuna çeşitli miktarlarda kadmiyum nitrat çözeltisi verilmiş ve kontrol gruplarıyla beraber 4 hafta gözlemlenmiştir.Deney grubu bitkilerinde çimlenme gerilemiştir.Buda kadmiyumun sudaki çözünme oranının yüksek olması ve toksik etkisinin çok fazla olmasınından kaynaklanmaktadır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Ağır metaller toprak, su ve havada belirli konsantrasyonun üzerinde kirliliğe yol açarlar. Ağır metallerden kadmiyumun çevrede yaygın bir şekilde birikmesi, tüm canlılar için boyutları giderek artan bir tehlike oluşturmaktadır. Çünkü kadmiyum diğer ağır metallerle içinde suda çözünme özelliği en yüksek olan elementtir.Suda çözünebilir özelliğinden dolayı Cd2+ halinde bitki ve deniz canlıları tarafından biyolojik sistemlere alınır vee besin zinciriyle tüm canlı bünyelerine aktarılır.Fakat bu kirleticilerin bitkilere etkisi halen bir araştırma konusudur.Çünkü bazı bitki türleri çok az miktardan bile zarar görebilirken, bazıları hiç zarar görmeden bünyelerinde bol miktarda biriktirebilir. Kadmiyum kirliliğinin çeşitli nedenleri vardır. Bunlar antropojenik veya doğal kaynaklı olabilir. Endüstriyel faaliyetler, motorlu taşıtların egzoz gazları, maden yatakları ve işletmeleri, volkanik faaliyetler, tarımda gübreleme ve ilaçlama gibi pek çok etken ağır nedenleri arasında yer alır. Ağır metallerin bitkileri nasıl etkilediğini açıklığa kavuşturmak, ayrıca bitkilerin bu kirleticilere karşı hangi tepkiler verdiğini ve hangi uyum mekanizmalar geliştirdiğini belirlemek oldukça önemlidir. Problemin boyutu bu durumda daha iyi anlaşılabilir. Bu da alınacak önlemlerin ve gelecekle ilgili yapılacak planlamaların daha sağlıklı olmasını sağlar. Bu çalışmada bazı bitki türlerine kadmiyum ağır metalinin bitki çimlenmesine etkileri belirlenmeye çalışıldı. Ayrıca kadmiyum metalinin farklı bitki türlerindeki etkileri karşılaştırma yapılarak bitkideki toksisite dereceleri tespit edildi. Yaptığmız çalışmalar sonucunda kadmiyumun bitkilerin çimlenme oranını, etkilediği bulunmuştur. En fazla çimlenme oranı kontrol grubu rokada en az çimlenme ise tere deney grubunda bulunmuştur. Deney gruplarında ise en fazla çimlenme roka bitkisinde en az çimlenme ise tere bitkisinde bulunmuştur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin