Kadir Has Üniversitesi Tercih Yapacaklara Burs

Kadir Has Üniversitesi Burs
Kadir Has Üniversitesi Bursu

Kadir Has Üniversitesi, öğrencilere çeşitli burs imkanları sunan bir üniversitedir. Kadir Has Üniversitesi’nin burs programları şunları içerebilir:

Akademik Başarı Bursu: Öğrencilerin akademik başarılarına göre verilen burslardır. Genellikle üniversiteye giriş sınavı puanı, diploma notu gibi kriterlere bağlı olarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumlarına göre burs miktarları da değişebilir.

Sosyal Yardım Bursu: Maddi durumu zayıf olan öğrencilere verilen burslardır. Aile geliri ve diğer sosyal faktörler göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Bu burslar, öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla verilir.

Spor Bursları: Spor dallarında başarılı olan öğrencilere verilen burslardır. Kadir Has Üniversitesi, çeşitli spor dallarında başarı elde etmiş öğrencilere burs imkanı sunar. Öğrenciler, spor branşlarına göre başvuruda bulunabilirler.

ÖSYM Bursu
a. Tam Burslu
ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek KHAS’a yerleştirilen öğrencilere “Üniversiteye Giriş (ÖSYM) Bursu” adı altında %100 karşılıksız burs sağlanır. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz.

b. %50 Burslu
ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 Burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır.

Kadir Has Üniversitesi’nin ÖSYM tarafından burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar karşılıksız olup sadece öğretim ücretini kapsar ve eğitim süresindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, zorunlu yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için en çok 1 yıl (2 yarıyıl), lisans düzeyinde en çok 4 yıl (8 yarıyıl) süreyle kesintisiz devam eder.

Hazırlık Programının zorunlu ilk yılı sonunda programı başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlamaları koşuluyla eğitimlerinin ikinci yılında burs ve indirimleri devam eder:

Güz yarıyılı, Bahar yarıyılı ve Ek Bahar dönemine kayıt yaptırıp final koşullarını yerine getirmiş ve final sınavlarına girmiş olmak,
İlk yıl kayıtlı olduğu Güz veya Bahar yarıyıllarından en az birinden 65 veya üzeri bir notla dikey ilerlemiş olmak,
İlk yılda aynı track (Temel, Orta Öncesi, Orta, Orta Üstü ve Yüksek Düzey Dersler) programını tekrar etmemiş olmak).

Kadir Has Bursu
Burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler arasında; ÖSYS sıralamasında Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA) puan türlerinde ilk 3000’e giren öğrencilere, her eğitim öğretim yılında 9 ay boyunca derecelerine göre farklılaşan miktarlarda eğitim desteği sağlanır.

2023-2024 Akademik Yılı Girişli Öğrenciler için Kadir Has Bursu çerçevesinde verilen eğitim desteğinin miktarları aşağıdaki gibidir:

ilk 100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 10.000 TL
ilk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 7.500 TL
ilk 1000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 3.000 TL
ilk 3000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 2.000 TL
Kadir Has Bursu lisans eğitimi için öngörülen dört yıllık (zorunlu hazırlık sınıfı okuyanlar için beş yıl) süre boyunca, bursa hak kazanılan dönemdeki oran ve miktarlar değiştirilmeden her yıl dokuz ay süreyle verilir. İlgili burs, kayıt dondurma durumunda kesilir, öğrencinin KHAS’ta eğitime dönmesiyle birlikte kaldığı yerden devam eder.

Öğrencinin bursu kesintisiz alabilmesi için derslere kayıtlı olması, üniversiteden uzaklaştırma cezası almamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmemesi gerekir. Genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrencilerin bursu, ortalaması 2.00’nin üzerine çıkana kadar; Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bursu ise cezanın uygulandığı süreler içerisinde askıya alınır.

Kadir Has Bursu’ndan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler yararlanacaktır.

KHAS Başarı Sıralaması Bursu
ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında üniversitemizin belli kontenjanlarına yerleşen ve ilgili puan türünde aşağıdaki tabloda ilan edilen başarı sıralamasında yer alan öğrencilere sağlanan ilave burstur. İlgili puan türlerinde belirtilen başarı sıralamalarına giren, %50 Burslu programlara yerleşen adaylara ilave %25 burs imkanı sağlanacaktır.