Kadınlar için “Evde Kal” Konulu Öykü Yarışması

Öykü Yarışması
Öykü Yarışması

Öykü Yarışmasının Amacı:
Covid-19 tedbirleri sebebiyle evlerinden çıkamayan kadınları üretmeye teşvik etmek.

Öykü Yarışmasının Konusu:
“Evde Kal’’

Öykü Yarışması Katılım Koşulları:

1. Yarışmaya katılmak için, Eskişehir‘de yaşamak ve 18 yaşını doldurmuş “kadın” olmak
gerekmektedir.

2. Bir kişi yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.

3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.

Öykü Formatı İle İlgili Koşullar

1. Metin, öykü türüne uygun biçimde, Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

2. Öykü A4 boyutunda, 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır.

3. Öykünün uzunluğu 1,5 satır aralığıyla, en az bir sayfa, en fazla 4 sayfa olmalıdır.

4. Öykü adı ve öyküyü yazan kadının kendisi için belirlediği rumuz öykünün sol üst
köşesinde belirtilmelidir. Örn: Rumuz: Kelebek, Öykünün İsmi Özgürlük…Jüri
öyküleri rumuzlar ile değerlendirecek, kadınların isimleri sadece EBB Eşitlik
Biriminde olacaktır.

Öykü Gönderim Koşulları:
1. Katılım koşullarının ekinde başvuru formu bulunmaktadır. Başvuruda bulunacakların
formu eksiksiz doldurması gerekmektedir.

2. Öykü ve Başvuru Formu yaraticiyazar@eskisehir.bel.tr adresine e-posta ile
gönderilecektir.

3. Başvuru formu word yada pdf formatında yollanabilecektir. Yarışmaya katılacak öykü
word formatında gönderilecektir.

Öykü Yarışması Şartnamesi:

1. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler seçici kurul
tarafından değerlendirilecektir. Bu kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe değer
görülen öyküler açıklanacaktır.

2. Yarışmaya öykü gönderen her yarışmacı, yarışmaya gönderilen öykülerin Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanmasına izin vermiş sayılacaktır.

3. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye
girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir öyküden
kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde
ettikleri derece geri alınır.

4. Yarışmanın ön inceleme kurulu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimidir.
Seçici Kurul ise konusunda uzman kişilerden oluşturulacaktır. Seçici kurul, öyküleri
rumuzları ile inceleyecek, yarışmacıların gerçek isimleri gizli tutulacaktır.

5. Öykülerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, Türkçenin doğru kullanımı, özgünlük,
konu bütünlüğü ve ifade becerisi gibi kriterlere bakılarak değerlendirilme yapılacaktır.

6. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Yarışma seçici kurulu kararı kesindir, itiraz edilemez.

8. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yarışma şartnamesinde değişiklik yapma hakkını
saklı tutar.

9. Jüri kararı ile birinci, ikinci ve üçüncü öykü belirlenecek ve eğer jüri gerekli görürse,
mansiyon ödülü unvanı verebilecektir. Yarışmada ödül olarak plaket ve kişiye özel
kırtasiye malzemesi (Kadının isminin yazılı olduğu defter. kalem vb.) hediye edilecektir.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç tarihi: 10 Nisan 2020
Son Katılım Tarihi: 22 Mayıs 2020 Saat:17.00
Ön İnceleme Tarihi: 25-29 Mayıs 2020
(Format ve katılım şartları uygunluğu açısından değerlendirilecektir.)
Seçici Kurul İnceleme Tarihi: 1-26 Haziran 2020
Sonuç Açıklanma Tarihi: 29 Haziran 2020
Ödül Tarihi: Ayrıca duyurulacaktır.

Yarışma Sekretaryası
Başvuru sahipleri, yarışma koşullarıyla ilgili bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp
ulaşmadığını kontrol etmek için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi’ne ait
aşağıdaki e-posta adresinden iletişim kurabilirler.
Adı Soyadı: Ceyda SÖĞÜT
Adres: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
E-Posta Adresi: yaraticiyazar@eskisehir.bel.tr