Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At Afiş Tasarımı

Kadına Şiddet

Günümüzün en önemli toplumsal ve aile sorunlarından birinin “Kadına Şiddet” konusunun olduğu söylenebilir. Bu sorun sadece Türkiye’de değil Dünya’daki birçok ülkede var olan bir durumdur.

Bu yönde her yıl uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlar problemi istatistiksel boyutuyla da çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Aile yapısını korumak, kadına yönelik her türlü şiddete hayır diyebilmek, kadına yönelik şiddetin kaynağını görsel yolla irdelemek, farkındalık oluşturmak, toplumsal duyarlığı harekete geçirmek, bireyleri bu konuda bilinçlendirmek, karşı cinsin empati yapabilmesine yönelik mesajlar içeren tasarımlar oluşturmak ve bu ürünlerin gerektiğinde bir eğitim materyali olarak kullanılmasını sağlamak bir ihtiyaçtır. Bu çaba bireysel olarak yapılabileceği gibi toplumsal olarak da gerçekleştirilebilir. Ancak bunun şimdilerde yeterli düzeyde olduğu ve farklı mecraların kullanılarak gerçekleştirildiği söylenemez. Bu yüzden özellikle Kamu kurumlarının ve Üniversitelerin bu konuda daha çok çaba sarf etmesi gerektiği belirtilebilir. Ayrıca çok fazla kullanılmayan ancak kullanıldığı zaman etki değeri fazla olan uygulamalar, görünürlüğü sayesinde, bu görüntülerin birçok alan ve ürün üzerinde kullanılması ve kullanıldığında kamuoyunda dikkat çekmesi ile oluşan farkındalık, sanat/tasarım etkinliklerini öne çıkartmaktadır. Bu gerekçeden hareketle “kadına yönelik şiddete karşı” uluslararası afiş yarışması düzenlenmesi düşünülmüştür.

Yarışma, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı” farkındalık oluşturmayı ve bu farkındalığı sürdürebilmeyi; “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım’da Sen At” konusu ile bireylerin aile yapısına ve kadına karşı sorumluluklarının neler olduğunu hatırlatmayı içerir. Buna bağlı olarak insan haklarına karşı duyarlı, kadınlara karşı anlayışlı, saygılı, özverili, insancıl, adil, hakkını teslim eden bir toplum oluşmasını kapsar. Ayrıca kadının dokunulmazlığı, onuru, şiddetsiz toplum, ailede merhamet, erken yaşta evlilik, zorla evlilik, şiddetsiz toplum, istismar, hoşgörü, öfke yönetimi ve çocuk haklarını da barındırır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye ve Dünya’daki amatör ve profesyonel herkese açıktır.
Tasarımın boyutları kısa kenarı 70 cm uzun kenarı 100 cm olmalı ve dik olarak tasarlanmalıdır. Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilir.
Yarışma neticesinde başarı ödülleri ve mansiyon alan tasarımlar ile sergilenmeye uygun görülen tasarımlar sergilenecektir.
Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır.
Tasarımların orijinalleri, CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte bir sıkıştırma yapılmadan, fontlar convertlenerek kaydedilmelidir.
Yarışmaya katılmak için yarışmanın web sitesine üye olunmalı ve çalışmalar yüklenmelidir.
Tasarımların üzerinde herhangi bir logo, kurum adı veya işaret olmamalıdır.
Her sanatçı/tasarımcı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş (sosyal medya, youtube v.b dâhil) ya da katılmamış beş (5) adet tasarım ile katılabilir. Ancak sadece bir (1) ödül verilir.
Başvuru tasarımının daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
Yarışmada, sadece belirtilen yarışma konusu ile ilgili olan afiş tasarımları değerlendirmeye alınacaktır. Aksi durumda elenecektir.
Yarışmaya katılan tasarımların üzerinde kullanılacak mesajların dili, Türkçe veya katılımcıların yerel dillerinden biri olabilir. Ancak yerel dillerden biri kullanıldığı takdirde mutlaka İngilizcesinin de eklenmesi gerekmektedir. Aksi durumda bu tarz tasarımlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
Afiş tasarımı için yarışmayı düzenleyen kurum veya kuruluşlar ilesponsor, içerisinde ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanısıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel içermemelidir.
Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.
Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen ilk 100 afiş bir albümde yayımlanacak ve bu albüm eser sahiplerine gönderilecektir.
Yurtdışındaki sanatçıların ödemeleri, bankadan ödemenin yapıldığı güne ait döviz kuru dikkate alınarak Dolar üzerinden yapılacaktır.
Yarışma sonuçları, ödül kazanan çizerlere ve basın-yayın ve sosyal medya organlarına iletilecektir.
Seçici kurul üyelerinin birinci derecedeki yakınları yarışmaya katılamazlar.
Yarışmaya katılan ve tasarımları sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar/tasarımcılar, bu şartnamenin hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

grafreedesign.org