Kadın Öyküleri Kısa Öykü Yarışması

Öykü Yarışması
Kadın Öyküleri

Kısa Öykü Yarışması, kadınların kendi öykülerini dile getirebilecekleri bir alan açarken bir yandan da, kadın yazarların edebiyat dünyasına katılmalarını teşvik etmeyi, yeni yetenekler kazandırmayı amaçlıyor. Ödüllü düzenlenen yarışmada, Birincilik Ödülü 5.000 TL, İkincilik Ödülü 4.000 TL, Üçüncülük Ödülü 3.000 TL olarak belirlenirken Jüri Özel Ödülü ise 2.500 TL olacak.

Konak Belediyesi, düzenlediği “Kadın Öyküleri” kısa öykü yarışması ile kadınların sesini duyuruyor. “Kadınlar, Kentler, Umutlar” konulu ödüllü yarışmaya sadece kadınlar katılacak; kadınlar, öykülerini kendileri anlatacak. Kadın öykülerinin kaleme alınacağı yarışmanın son başvuru tarihi ise 1 Eylül.

Son katılım tarihi 1 Eylül 2021 olarak belirlenen kısa öykü yarışmasına sadece kadınlar katılabilecek. Her katılımcının tek bir eser ile başvurabileceği yarışmaya eserler [email protected] e-posta adresinden ya da 422 sok no:73 Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Türkyılmaz Mahallesi Konak/İzmir adresinden kabul edilecek.

KONAK BELEDİYESİ
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
“KADINLAR, KENTLER, UMUTLAR” KONULU
KADIN ÖYKÜLERİ
KISA ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A)YARIŞMANIN AMACI
Konak Belediyesi “Kadın Öyküleri” Kısa Öykü Yarışması; edebiyat dünyasına yeni yetenekler
kazandırmak, olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz bu günlerden geleceğe eserler bırakmak, kentin
kültür sanat hayatına hareketlilik kazandırmak, hem edebiyat meraklılarının üretimini arttırmak hem
de kadın yazarların edebiyat dünyasına katılmalarını teşvik etmek amacıyla her yıl düzenli olarak
yapılması planlanan bir etkinliktir.

B)YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1-Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
2-Yarışma 18 yaş üstü ve SADECE KADIN katılımcılara açıktır.
3- Yarışmaya, Konak Belediyesi çalışanları, birinci derece yakınları ile jüri üyeleri ve birinci derece
yakınları katılamazlar.
4-Yarışmaya katılım bireyseldir. Ortaklaşa yazılan öyküler kabul edilmeyecektir.
5-Yarışmaya her katılımcı yalnızca bir eserle katılabilir.
6-Yarışmaya katılımlar sadece e-mail yoluyla kabul edilecektir.
7- Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

C)YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN ÖZELLİKLERİ
1-Yarışma dili Türkçedir.
2-Yarışmanın konusu “Kadınlar, Kentler, Umutlar” olarak belirlenmiştir.
3- Yarışmaya gönderilen eserler kısmen veya tamamen yayınlanmamış, başka bir yarışmaya
gönderilmemiş ve ödül almamış olmalıdır.
4- Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya
bulundurmayacaktır. Özgün olmadığına kanaat getirilen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.
5-Yarışmaya katılacak eser, Word belgesi A4 boyutunda, en fazla 3 sayfa olacak şekilde, Times
New Roman yazı fontu ve 12 (on iki) punto ile, 1,5 satır aralığı bırakılarak yazılacaktır.
6-Dil bilgisi, yazım kuraları ve noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.

Ç) ESER TESLİMİ
1-Eserler [email protected] mail adresinden yada 422 sok no:73 Konak
Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Türkyılmaz Mahallesi Konak/İzmir
adresinden kabul edilecektir.
2-E-mail’in konu kısmına “Kısa Öykü Yarışması Başvurusu” yazılacaktır. İçeriğine de rumuz
(en az 6 harfli, anlamlı veya anlamsız harf ve sayılardan oluşmalıdır), eser sahibinin adı, soyadı,
eserin ismi, eser sahibinin ikametgah adresi ve telefon numarası yazılmalıdır.
Ek dosya olarak; ismi verilmiş eser dosyası ve Ek-1 deki Başvuru Formu doldurulup
eklenmelidir.
3- Eser son gönderim tarihi 1 Eylül 2021’dir.

D) ESERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1-Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön jüri değerlendirmesinden
geçer. (Ön jüri Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personellerinden
görevlendirilir)
2- Şartnamede belirtilen hususlar dışında düzenlenen başvurular değerlendirmeye girmeden
elenecektir. Ön değerlendirme sonucunda uygun görülen yapıtlar Jüri’ye gönderilir. (Ön jüri
değerlendirmesini geçemeyen eser sahiplerine katılım belgesi düzenlenmez.)
2-Jüri, incelemelerini 15 Kasım 2021 tarihine kadar tamamlar.
3-Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Puanlamalar gizli olarak
yapılır. Eşit puan almış eserler yeniden değerlendirilip bir sıralama yapılacaktır.
4- Ödül alan eserler ve jürinin uygun gördüğü eserler Konak Belediyesi tarafından kitap olarak
basılacaktır. Konak Belediyesi yarışmaya katılan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme,
kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir. Konak Belediyesi yarışmaya katılan eserleri,
süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam
dâhil), eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.
5- Sonuçlar 16 Kasım 2021 günü Konak Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından
açıklanacak, ödül töreni 22-28 Kasım 2021 haftasında düzenlenecektir.

E)YARIŞMA TAKVİMİ
Son gönderi Tarihi: 1 Eylül 2021
Jüri Değerlendirme:5 Eylül -15 Kasım 2021
Sonucun Açıklanması: 16 Kasım 2021
Ödül Töreni: 22-28 Kasım 2021 Haftası

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: 5.000 TL+Plaket
İkincilik Ödülü:4.000TL+Plaket
Üçüncülük Ödülü:3.000TL+Plaket
Jüri Özel Ödülü:2.500TL+Plaket
JÜRİ ÜYELERİ
Handan Gökçek- Yazar
Müge İplikçi- Yazar
Raşel Meseri- Yazar/Yönetmen
Nergis Seli- Yazar
Hülya Soyşekerci- Yazar/Eleştirmen

ESER GÖNDERME ADRESİ
Mail: [email protected]
Posta: 422 sok no:73 Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Türkyılmaz Mahallesi
Konak/İzmir
Web Adresi: www.konak.bel.tr

EK:1

Konak Belediyesi

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne

Konak Belediyesi Kadın Öyküleri Kısa Öykü Yarışması için hazırladığım öykü, özgün ve tümüyle
kendime ait olup, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamış, hiçbir
yarışmada ödül almamıştır. Bu eseri daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi, bu
hususun tespiti halinde, yarışma dışı kalmış sayılacağımı kabul ettiğimi ve ödülü almış olmam
halinde dahi, aldığım ödülü kuruma iade edeceğimi, bu yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini
aynen kabul ettiğimi, bu eserin ve mali, fikri ve sınai hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma,
yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere bütün yayın araçlarla umuma iletim hakları (yazılı
olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara
ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada
kullanabilme) ve komşu haklarını kuruma sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla devrettiğimi
kabul ve taahhüt ederim.

…../…../2021
İMZA

KATILIMCININ

RUMUZU:
ADI VE SOYADI :
T.C. KİMLİK NO :
A D R E S :
DOĞUM TARİHİ :
TELEFON :
ESERİN ADI: