Kadın Okul Yöneticilerinin Özyeterlik, Benlik ve Örgütsel Adalet Algıları ile Yönetici Olma Hedefleriyle İlgili Görüşleri

Kadın Okul Yöneticilerinin Özyeterlik, Benlik ve Örgütsel Adalet Algıları ile Yönetici Olma Hedefleriyle İlgili Görüşleri

Sayın Katılımcı,
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı doktora programında yürütülen bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan KADIN YÖNETİCİLERİN benlik algılarını, özyeterlik düzeylerini ve örgütsel adalet algılarını belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Her bir ölçeği yanıtlamaya geçmeden önce ölçek başlarında sunulan kısa açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Lütfen ölçeklerde yer alan toplam 47 ifadeye yanıt vermeyi unutmayınız. Son bölümde ise 10 adet sizin görüşlerinizi içeren sorular bulunmaktadır. Araştırmaya derin katkısı olacağını düşündüğümüz bu bölümdeki soruları ayrıntılı örneklerle açıklayarak destek vermeniz bizi çok sevindirecektir. Tüm soruları yanıtlama süresi ortalama 7 (yedi) dakikadır.

Araştırmada kimlik bilgisine yer verme zorunluluğu yoktur. Lakin çekilişe katılmak istiyorsanız eksiksiz yanıtlamanız gereken e-posta ve telefon bilgileri mevcuttur. Unutmayalım ki vereceğiniz yanıtlar sadece bilimsel çalışma yapmak amacıyla kullanılacaktır.
Katkınız için teşekkür ederim.

Araştırmacı:
Dilek Sönmez Genç
Başkent Halk Eğitim Merkezi
dilek.sonmezgenc@gmail.com

Danışman:
Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ
Yakın Doğu Üniversitesi