Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması 2017

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK (AHE)
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘17
Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Konu: “Hayata Dair”

1- KONU VE AMAÇ
“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘17” Fotoğraf Yarışması’nın konusu “Hayata Dair” olarak
belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel kadın fotoğrafçıların; kendi
objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır.
Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenmektedir.

2- KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken kadınlara açıktır.
Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar (sergileme hariç) ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında sosyal medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında paylaşılmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
Ödül (derece ve mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen
katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Anadolu Hayat Emeklilik’in http://www.anadoluhayat.com.tr/ internet sitesi ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
Yarışma “Sayısal Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
Her katılımcı yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle katılabilir.
Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.
Bu nedenle, gönderilecek kayıtlar 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde jpg/jpeg formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
Ödül ve/veya sergileme alamayan, satın alma uygulanmayan fotoğraflar Son Katılım Tarihinden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
Düzenleme Kurulu; yarışma şartnamesinde, son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar
gerekli gördüğü durumlarda, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla değişiklikler yapabilir.
Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi ve düzenleme kurulu kararı geçerlidir.

3- ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
Dosyalar, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ’nin http://www.anadoluhayat.com.tr/
web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
Fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
Ülke kodu (TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Şenay Özgür Yağmur” isimli katılımcı için soyag veya seoya veya ozyag gibi.)
Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli/Digital Color > DC).
Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir
( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Şenay Özgür Yağmur” isimli katılımcının çektiği “balıkçı kadın” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme
“TRsoyagDC1_balikci_kadin” gibi olacaktır…
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.

4- TELİF (KULLANIM) HAKLARI
Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi
talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve eser sahibinin olacaktır.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Ayrıca, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 250 (ikiyüzelli) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan
fotoğrafların asıl dosyalarını (RAW ve/veya JPEG) katılımcıdan isteyebilir.
Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5- YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 04 Ocak 2017 Çarşamba
Son Katılım Tarihi : 15 Mart 2017 Çarşamba günü saat 23.00 (TSI)
Değerlendirme Toplantısı : 23 Mart 2017 Perşembe
Sonuç Bildirimi : 04 Nisan 2017 Salı
Ödül Töreni ve Sergi : Mayıs 2017’nin ikinci yarısı

6- SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla)
Oktay Çolak Marmara Üniversitesi GSF, Enstitü Müdürü
Güler ERTAN Prof. Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı
Nihan GÜNEY Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri
Nihal KAFALI Prof. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Bşk.
İzzet KERİBAR (EFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

7- ÖDÜLLER
Birincilik ödülü : 5.000.- TL
İkincilik ödülü : 3.000.- TL
Üçüncülük ödülü : 2.000.- TL
Mansiyon ödülü (3 eser) : 750.- TL
Sergileme (En fazla 38 eser) : 250.- TL
Satın Alma (Kurumun uygun gördüğü sayıda) : 250.- TL

8- YARIŞMA SEKRETERYASI
Öğünç YENİGÜN
Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşavirliği
İş Kuleleri Kule 2 Kat: 18 Levent – İstanbul
Tel: 0212 317 70 25
E-mail: iletisim@anadoluhayat.com.tr

9- Uyuşmazlıkların çözümünde Anadolu Hayat Emeklilik ve TFSF’nin çevrimiçi (online) ve fiziki
ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; İstanbul Çağlayan
Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10- Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip
onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11- Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca TFSF 2017-016 numara ile onaylanmıştır.

12- Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.