Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2015

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK (AHE)
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘15
Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
Konu: “Hayata Dair”

1- KONU VE AMAÇ
“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘15” Fotoğraf Yarışması’nın konusu “Hayata Dair” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel kadın fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır.
Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenmektedir.

2- KATILIM ŞARTLARI
Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken kadınlara açıktır.
Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül, sergileme ve/veya derece almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

Ödül, sergileme ve/veya derece alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül, sergileme ve/veya derece aldığının tespit edilmesi halinde, ödül, sergileme ve/veya derecesi iptal edilir ve verilmişse, ödül yarışmacıdan geri alınır. Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi; diğer ödül, sergileme ve/veya derece almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmayacaktır.

Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Anadolu Hayat Emeklilik’in http://www.anadoluhayat.com.tr/ internet sitesi ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
Yarışma “Renkli Sayısal” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.

Bu nedenle, gönderilecek kayıtlar 300 dpi çözünürlükte, 8-10 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 1 Mb’tan az olmayacak ve 4 Mb’ı da aşmayacak biçimde JPEG formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.

Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.
Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet eserle yarışmaya katılabilir.

Ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden TFSF Temsilcisi gözetiminde silinecektir.
Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve düzenleme kurulu kararı geçerlidir.

3- ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
Dosyalar, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ’nin http://www.anadoluhayat.com.tr/ web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek
veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.

Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.

Fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.

Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya omey veya oeyil gibi).
Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Renkli/Color > C).

Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının “balıkçı kadın” adlı 1 no’lu fotoğrafı için: TRomeryC1_2014_balikci_kadin.jpg, …”

İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

Sergi için baskı aşamasında fotoğrafın büyük boyutlu kaydını AHE katılımcıdan isteyebilir.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstererek değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklikleri yapan, kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı halinde TFSF onaylı yarışmalara katılımı süresiz olarak men edilir. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.

4- KULLANIM HAKLARI
Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve eser sahibinin olacaktır. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin adını belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.

Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

Ayrıca, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 250 (ikiyüzelli) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.

5- YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 02 Ocak 2015
Son Katılım Tarihi : 12 Mart 2015 Perşembe günü saat 23.00 (TSI)
Değerlendirme Toplantısı : 26 Mart 2015
Sonuç Bildirimi : 03 Nisan 2015
Ödül Töreni ve Sergi : Mayıs 2015’in ilk yarısı

6- SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla)
Prof. Güler Ertan Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
Nihan Güney Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri
Doç. Emre İkizler Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölüm Başkanı
Prof. Nihal Kafalı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Başkanı
Mehmet Kısmet Fotoğrafçı

Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Firdevs SAYILAN

7- ÖDÜLLER
Birincilik ödülü : 5.000.- TL
İkincilik ödülü : 3.000.- TL
Üçüncülük ödülü : 2.000.- TL
Mansiyon ödülü (3 eser) : 750.- TL
Sergileme (En fazla 38 eser) : 250.- TL

8- YARIŞMA SEKRETERYASI
Öğünç YENİGÜN
Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşavirliği
İş Kuleleri Kule 2 Kat: 18 Levent – İstanbul
Tel: 0212 317 70 25
E-mail: iletisim@anadoluhayat.com.tr

9- Uyuşmazlıkların çözümünde Anadolu Hayat Emeklilik ve TFSF’nin çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10- Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11- Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca 2015/009 numara ile onaylanmıştır.

12- Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.