Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2015 Fotoğraf Yarışması

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK (AHE)
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘15
Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Konu: “Hayata Dair”

1- KONU VE AMAÇ

“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘15” Fotoğraf Yarışması’nın konusu “Hayata Dair” olarak
belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel kadın fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden
hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive
olmasına katkıda bulunmaktır.
Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle
düzenlenmektedir.

2- KATILIM ŞARTLARI
Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını
dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken kadınlara açıktır.
Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül, sergileme ve/veya derece almamış
olması gerekmektedir. Fotoğrafın yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması
ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

Ödül, sergileme ve/veya derece alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan
diğer bir yarışmada ödül, sergileme ve/veya derece aldığının tespit edilmesi halinde, ödül, sergileme
ve/veya derecesi iptal edilir ve verilmişse, ödül yarışmacıdan geri alınır. Ödül, sergileme ve/veya
derecenin iptal edilmesi; diğer ödül, sergileme ve/veya derece almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep
hakkı doğurmayacaktır.

Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Anadolu Hayat Emeklilik’in
internet sitesi ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve web sayfalarında
düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Anadolu
Hayat Emeklilik A.Ş. katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir
sorumluluk kabul etmez. Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün
anlatımında serbesttir.

Yarışma “Renkli Sayısal” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk)
fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale
getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan
fotoğrafların, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları
alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.
Bu nedenle, gönderilecek kayıtlar 300 dpi çözünürlükte, 8-10 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920
piksel olacak ve dosya boyutu 1 Mb’tan az olmayacak ve 4 Mb’ı da aşmayacak biçimde JPEG formatında
gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf
konmayacaktır.

Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet eserle yarışmaya katılabilir.
Ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden TFSF Temsilcisi gözetiminde silinecektir.
Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
ve düzenleme kurulu kararı geçerlidir.

3- ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu
eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini
gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.

Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait
isim, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.

Fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz
ve tek oturumda yükleyiniz.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz
için omery veya omey veya oeyil gibi).
Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Renkli/Color > C).
Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli
katılımcının “balıkçı kadın” adlı 1 no’lu fotoğrafı için: TRomeryC1_2014_balikci_kadin.jpg, …”
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı
hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi
halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
Sergi için baskı aşamasında fotoğrafın büyük boyutlu kaydını AHE katılımcıdan isteyebilir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstererek
değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklikleri yapan, kişilerin TFSF onaylı
yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı
halinde TFSF onaylı yarışmalara katılımı süresiz olarak men edilir. Haklarında yukarıda açıklanan
gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş
fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.

4- KULLANIM HAKLARI
Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Anadolu Hayat Emeklilik
A.Ş.’ye, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini
peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme,
temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Anadolu Hayat Emeklilik
A.Ş.’ye izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan
verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini
veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını
gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve eser sahibinin olacaktır.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve
tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin adını belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce
bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin hiçbir
sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://www.tfsf.org.tr ve
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF
Onaylı Yarışmalar Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Ayrıca, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen
fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 250 (ikiyüzelli) TL bedelle istediği
fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere,
sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu
maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
5- YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 02 Ocak 2015
Son Katılım Tarihi : 12 Mart 2015 Perşembe günü saat 23.00 (TSI)
Değerlendirme Toplantısı : 26 Mart 2015
Sonuç Bildirimi : 03 Nisan 2015
Ödül Töreni ve Sergi : Mayıs 2015’in ilk yarısı
6- SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla)
Prof. Güler Ertan Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
Nihan Güney Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri
Emre İkizler Fotoğrafçı
Prof. Nihal Kafalı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Başkanı
Mehmet Kısmet Fotoğrafçı
Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Firdevs SAYILAN

7- ÖDÜLLER
Birincilik ödülü : 5.000.- TL
İkincilik ödülü : 3.000.- TL
Üçüncülük ödülü : 1.000.- TL
Sergileme (En fazla 41 eser) : 250.- TL
8- YARIŞMA SEKRETERYASI
Öğünç YENİGÜN
Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşavirliği
İş Kuleleri Kule 2 Kat: 18 Levent – İstanbul
Tel: 0212 317 70 25
E-mail: iletisim@anadoluhayat.com.tr
9- Uyuşmazlıkların çözümünde Anadolu Hayat Emeklilik ve TFSF’nin çevrimiçi(online) ve fiziki
ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; İstanbul Çağlayan
Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
10- Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip
onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
11- Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca 2015/009 numara ile onaylanmıştır.
12- Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.