KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER 2012

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK
KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER 2012
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 
Konu: “Hayata Dair”
 
1 – KONU VE AMAÇ
 
“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2012” yılı  fotoğraf yarışması konusu  “Hayata Dair”  olarak  belirlenmiştir.  Yarışmanın  amacı,  amatör  veya  profesyonel  kadın fotoğrafçıların;  kendi  objektiflerinden  hayata  ve  dünyaya  bakışlarını  yansıtan eserlerini  toplumla  paylaşmaya  aracı  olmak,  onların  motive  olmasına  katkıda bulunmaktır.
 
Fotoğrafçıların  eserleri  jüri  tarafından  değerlendirilecektir.  Yarışma  bu  sebeple;  Anadolu Hayat Emeklilik  tarafından, TFSF  – Türkiye  Fotoğraf  Sanatı  Federasyonu  desteğiyle düzenlenmektedir.
 
2 – KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI
 
Yarışma,  Seçici Kurul dışında konuya  ilgi duyan  18  yaş ve üzeri  tüm  amatör veya profesyonel    kadınlara  açıktır.  Daha  önce  başka  yarışmalarda  ödül  almış  eserler  yarışmaya  kabul  edilmeyecektir. Yarışmaya  eser  gönderenler,  eserlerin  kendilerine ait  oldu Şunu  beyan  ve  taahhüt  etmiş  sayılır.  Anadolu  Hayat  Emeklilik  A.Ş.  katılımcıların  fotoğraflarıyla  ilgili  izinler  ve  telif  haklarıyla  ilgili  herhangi  bir sorumluluk kabul etmez. 
 
Yarışma renkli sayısal dalda düzenlenmektedir. Siyah-beyaz ve sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından  basılı  hale  getirilecektir.  Sergilemelerde  bütünlük  oluşturmak  için dereceye  giren  ve  sergilenmeye  değer  bulunan  fotoğrafların,  Anadolu  Hayat
Emeklilik  tarafından  gerekli  görülen  büyüklükte  laboratuvar  baskıları  alınabilecek veya  fotoğraflar  yarışmaya  gönderildikleri  boyutlarda  sergilenebileceklerdir.  Bu  nedenle  başvuru  formuyla  birlikte  gönderilecek  CD  kayıtlarında  fotoğrafların  eser
sahibinin arzu ettiği kadrajda, büyük baskıya uygun olacak şekilde (uzun kenarı en az 45 cm) ve en az 300 dpi çözünürlükte, JPEG formatında gönderilmelidir. 
 
Baskı  sırasında  bu  kurala  uymayan  fotoğrafların  ödülleri  iptal  edilecek  ve  yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.  
 
Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.  
  
CD’ye  kayıt  edilen  her  fotoğrafın  adlandırılmasında  sırasıyla;  5  rakamdan  oluşan rumuz (tüm fotoğrafların başında aynı rumuz kullanılacaktır), sıra numarası ve varsa  eser adı mutlaka bulunmalıdır  (Örnek: 12345 – 1  – eser adı  ). Fotoğrafla  ilgili bu üç
unsurdan  birinin  noksan  olması  halinde  başvuru  kesinlikle  değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Başvuru formuyla gönderilecek CD’nin üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.
 
Birden  fazla  fotoğraf  ile katılım durumunda  tüm  fotoğraflar aynı CD  içerisine  jpeg olarak kayıt edilmelidir. Fotoğraf ismi CD’ye kaydedilirken formda bulunan şekilde sırasıyla  rumuz-sıra  no-eser  adı  şeklinde  yazılmalıdır.  Başvuru  formunun  ayrıca
CD’ye kaydedilmesi gerekmemektedir.
 
Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
 
Eserlerin kaydedildişi CD ve başvuru  formu beraber  zarflanarak  son katılım  tarihi olan gün, mesai saati sonuna kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde gönderilmelidir; aksi halde yarışmaya dahil edilmeyecektir.
 
Katılımcı,  yarışmaya  gönderdiği  yapıtın  tümüyle  kendisine  ait  olduğunu  ve  tüm izinlerinin  alındığını  kabul,  beyan  ve  taahhüt  eder.  Ödül  alan  katılımcılardan  bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül,   unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 
–   Yarışmaya  gönderdiği  fotoğraf  üzerinde,  yapıt  kendisine  ait  olmadığı  halde kendisininmiş  gibi  göstermeye ve değerlendirme kurulunu  yanıltmaya  yönelik her  türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, 
–  Ödül almış  fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir  fotoğrafla ya  da  bu  fotoğrafın  ana  unsur  olarak  kullanıldığı  yapıtlarla  katılımda  bulunan kişilerin  yarışmalara  katılımı  TFSF  Yarışma  İlkeleri  gereğince  bir  yıl  süreyle
kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 
E-posta yolu ile gönderiler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 
3 – ESERLERİN GÖNDERİLMESİ VE İADESİ 
 
Katılım  formu  noksansız  doldurulacaktır.  CD  kayıtlarındaki  görüntülerin adlandırılmaları  katılım  formu  ile  aynı  olmalıdır.  Kayıtlı  CD  ve  katılım  formu gönderim  sırasında  hasar  görmeyecek  şekilde  paketlenip  Yarışma  Sekretaryası’na elden ya da posta yoluyla teslim edilecektir. 
 
CD’ler  ve  başvuru  formları  katılımcılara  iade  edilmeyecektir.  1  Haziran  2012 tarihinden sonra, TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir. 
 
  
4 – KULLANIM HAKLARI
Katılımcı,  dereceye  giren  ve  sergilenmeye  hak  kazanmış  olan  fotoğraflarının Anadolu  Hayat  Emeklilik  A.Ş.  yayınlarında  isminin  ve  eser  adının  kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer  ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma  iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı  için Anadolu Hayat  Emeklilik  A.Ş.’ye  izin  /  muvaffakatname  verdiğini  kabul  eder.  Bu  şekilde kullanılan eserler  için, eser sahibi sonradan verdiği  izni kesinlikle geri almayacağını ve  eserin  yukarıdaki  şekilde  kullanılmasını  engellemeyeceğini  veya  bu  izin  / muvaffakatname  için  herhangi  bir  telif  hakkı  veya  maddi,  manevi  talepte bulunmayacağını  gayri kabili  rücu  kabul,  beyan ve  taahhüt  eder. Kullanım hakları
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve eser sahibine ait olacaktır.
 
5 – YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi       : 2 Ocak 2012
Son Katılım Tarihi        : 12 Mart 2012
Değerlendirme Toplantısı      : 21 Mart 2012 
Sonuç Bildirimi        : 26 Mart 2012 
Ödül Töreni ve Sergi           : Mayıs 2012’in ilk yarısı
 
 
6 – SEÇİCİ KURUL
Prof. Güler Ertan-Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı      
Prof. Nihal Kafalı-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi-Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
Çerkes Karadağ-Fotoğrafçı
Ali Balkı- Fotoğraf Sanatçısı
Nihan Güney-Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri  
 
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
 
7 – ÖDÜLLER 
Birincilik ödülü      : 5.000 TL
İkincilik ödülü      : 3.000 TL
Üçüncülük ödülü      : 1.000 TL   
Sergilemeye değer bulunan eser  : 200 TL  
 
 
8 – YARIŞMA SEKRETERYASI
Öğünç Yenigün
Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşavirliği 
İş Kuleleri Kule 2 Kat: 18 Levent – İstanbul    
Tel: 0212 317 70 25
E mail: iletisim@anadoluhayat.com.tr
 
9 – Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır. 
10-  Yarışmamız  Türkiye  Fotoğraf  Sanatı  Federasyonu’nca  2011/73  numara  ile onaylanmıştır.
11- Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.