Kadın Girişimciliğini Geliştirme Merkezi Başvurularınızı Bekliyor

Günümüzde kadının iş dünyasına katılımıyla ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğu bilinen bir gerçektir.

Bu gerçeklikten hareketle, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) ortaklığında Kadın Girişimciliğini Geliştirme Merkezi projesi hayata geçirildi.
Kadın Girişimciliğini Geliştirme Merkezi, kadınların sadece çalışan olarak ekonomik hayata katılımları değil aynı zamanda sahip oldukları bilgi ve deneyimi iş hayatına ‘girişimci’ olarak aktarabilmeleri de hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda kurulan Kadın Girişimciliğini Geliştirme Merkezi ile teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimcilik desteklenecek. 100 kadın girişimci, 5 dönem 200 saat eğitim ve mentorluk hizmetiyle, iş planlama, geliştirme ve birebir danışmanlık hizmetine erişim imkanı bulacak. Aynı zamanda girişimciler, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının da katkısıyla finansman olanaklarına da ulaşacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR
Bir kadın tarafından temsil edilen ve/veya ortaklarından biri kadın olan girişimler;

18 yaşını doldurmuş, T.C. vatandaşı olan kadın girişimci adayları,
İş fikrine sahip girişimci kadın adayları,
Start-up düzeyinde işletmesi olan ve geliştirmek isteyen kadın girişimci adayları,
Girişimcilik eğitimi almak isteyen kadın adaylar başvurabilir.

Kadın Girişimciliğini Geliştirme Merkezine başvuru şartlarını taşıyan tüm kadın girişimci ve girişimci adayları “başvuru formunu” doldurarak başvurabilirler.

Başvuru süreleri açıklandığında “başvuru formunu” uygun ve nitelikli bir şekilde dolduran tüm girişimci kadın ve girişimci kadın adaylarının başvuruları form üzerinden değerlendirilecektir.

Ürün ve faaliyetlerinin niteliğine, büyüme potansiyeline, teknoloji, katma değer ve yenilikçilik seviyelerine göre, her bir başvuru dönemi için 20 girişimci/girişimci adayının başvurusu kabul edilecektir.

Toplamda 5 dönem, 100 girişimci/girişimci adayının değerlendirme süreci sonrası Kadın Girişimciliğini Geliştirme Merkezi’nin hizmetlerinden yararlanabilmesi sağlanacaktır.