Kadın Araştırmaları Sempozyumu

Kadın Araştırmaları Sempozyumu

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ(ESKAM)

I. KADIN ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

6-8 Mart 2012

1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu”,  6-8-Mart 2012 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (ESKAM) tarafından düzenlenecektir. Sempozyumun konusu toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ulusal ve uluslar arası düzeydeki her alanda araştırmaların yapılmasına, sorunların tanımlanmasına ve politikaların yapılandırılmasına katkı sağlayarak kadın araştırmaları alanındaki son gelişmeleri katılımcılarla paylaşmaktır.”

Konu Başlıkları:
•    Bilimde Kadın
•    Kadın Sağlığı
•    İktisatta Kadın
•    Farklı Kültürlerde Kadın
•    Eğitimde Kadın
•    Edebiyatta ve Sanatta Kadın
•    Kadın Psikolojisi
•    Hukukta Kadın
•    Kadına Yönelik Şiddet
•    Kitle İletişim Araçlarında Kadın
•    Engelli Kadın
•    Göç Olgusunda (Hareketlerinde) Kadın
•    Mimaride Kadın
•    Dinlerin Kadına Bakış Açısı
•    Ailede Kadın
•    Yaşlılıkta Kadın

Sempozyumu dili Türkçedir.

Sempozyuma katılmak isteyen akademisyenlerin/araştırmacıların yaklaşık 250 kelimelik bildiri özetlerini İngilizce başlık ve abstract ile birlikte [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri özetleri gönderme tarihi  6 Şubat 2012 tarihine kadar uzatılmıştır.
Sempozyum kayıt ve bildir özeti yazım kuralları hakkında daha fazla bilgi almak için web sitesini ziyaret ediniz.

eskamsempozyum12.ogu.edu.tr

Sempozyum Yürütme ve Düzenleme Kurulu Adına

Sempozyum Sekreteri: Doç. Dr Nilüfer Özabacı
Tel: (0222) 2393750-1633
E-posta: [email protected]

Sempozyum Sekreter Yardımcısı: Ahmet Yavuz
Tel: 0554-848-7299
E-mail: [email protected]