KADIKÖY İSKELESİ ve YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

  1. YARIŞMANIN AMACI ve KONUSU:
 
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından düzenlenmekte olan “KADIKÖY İSKELESİ ve YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI” kapsamında; mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel mekân ve değişen gereksinimler karşısında bu mekânların yeniden değerlendirilmesine yönelik özgün fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

2. YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ:

Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık, Mühendislik, Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

3. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:
 
Seçici Kurul Danışman Üyeleri:

 
Eyüp MUHCU -Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Başkanı
Deniz İNCEDAYI -Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi YK Başkanı
Feride ÖNAL -Mimarlar Odası YK Üyesi
Fahrettin AYANLAR -Y.Mimar (ODTÜ)
 
Seçici Kurul Üyeleri (Alfabetik soyadı sırasına göre):
 
Mehmet Zafer AKDEMİR -Y. Mimar (YTÜ)
Özgür BİNGÖL -Y. Mimar (MSÜ)
Yılmaz DEĞER -Y. Mimar (İDGSA)
Yüksel DEMİR -Y. Mimar (İTÜ)
Şen YÜKSEL -Y. Mimar (YTÜ)
 
Seçici Kurul Yedek Üyeleri:
 
İnci OLGUN -Y. Mimar (MSÜ)
Şehriban ÇELEBİ -Mimar (YTÜ)
 
Raportörler:
 
Polat DARÇIN -Y. Mimar (YTÜ)
Cansu YAPICI -Mimar (TÜ)
 
4.YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması……………………….…15 Ekim 2010
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih …………..…19 Kasım 2010
Soruların yanıtlanması……………………………………………….26 Kasım 2010
Projelerin teslimi ……………………………………………………..4 Şubat 2011
Seçici Kurul değerlendirmesi…………………………………………9 – 13 Şubat 2011
Sonuçların açıklanması ……………………………………………..14 Şubat 2011
Projelerin sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni ile ilgili takvim ve ayrıntılar yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

 5.ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
 
1.’lik Ödülü : 3.000 TL
2.’lik Ödülü : 2.000 TL
3.’lük Ödülü : 1.500 TL
5 adet eşdeğer Mansiyon :1000’er TL
 
Mimarlar Odası Yayınları’ndan hazırlanacak satın alma ödülleri Seçici Kurul tarafından uygun görülen sayıda verilecektir.  
Yarışmanın ayrıntıları www.mimarist.org ve www.mimarlarodasi.org.tr adreslerinden temin edilebilir.