KAÇUV okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine eğitim bursu

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ( KAÇUV) , eğitimini yurt içinde sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyacı olan okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine eğitim bursu vermektedir.
Eğitim bursu, ayakta tedavisi süren ya da tedavisini tamamlanmış ve eğitim hayatına devam eden, kanser tedavisi nedeni ile ekonomik olarak yıpranmış ailelerin çocuklarına tahsis edilmektedir.
Eğitim bursları, KAÇUV Burs Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrencilerin öğretim hayatı boyunca aşağıda yer alan kriterler çerçevesinde devam ettirilmektedir.

Burs miktarları ve burs verilecek öğrenci sayıları her yıl Eylül ayında KAÇUV Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.
Her yıl eğitim kurumlarından alınan belgelere (karne, transkript) göre sınıfı geçen öğrencilerin bursu devam ettirilir.
Tüm kademeler için burslar KAÇUV tarafından açılan banka hesaplarına yatar.
Okul öncesi ve ilköğretim öğrencileri bursu her yıl eğitim öğretim yılı başlangıcında okula kayıt parası ve kırtasiye masrafları amacıyla yatırılır.
8. sınıfa devam edip liseye hazırlık kursu ücreti için burs kazanan öğrencilerin bursu yaşadığı yerde anlaştığı kursa taksitli olarak yatırılır ve öğrencilerin devam durumu takip edilir.
9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri burs programımız çerçevesi dışındadır ve başvuruları geçersiz sayılacaktır.
12.sınıfa devam edip üniversiteye hazırlık kursu ücreti için burs kazanan öğrencilerin bursu yaşadığı yerde anlaştığı kursa taksitli olarak yatırılır ve öğrencilerin devam durumu takip edilir.
Üniversite öğrencileri bursu için başvuran açık öğretim ve yüksek lisans öğrencilerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
KAÇUV burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilir.
2020-2021 eğitim öğretim yılı (Ekim – Haziran) burs ödemesi yapılacak öğrenci sayıları:
Okul öncesi 50 öğrenciye 750TL tek seferlik
İlköğretim (1-7.sınıf) 150 öğrenciye 1000TL tek seferlik
Liseye hazırlık (8.sınıf) 50 öğrenciye 6000TL ye kadar liseye hazırlık kursu ücreti ödemesi
Üniversiteye hazırlık (12.sınıf) 35 öğrenciye 12.000TL ye kadar üniversiteye hazırlık kursu ücreti ödemesi
Üniversiteye devam eden 15 öğrenciye 800TL (9 ay)

2020- 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Burs Başvuruları Başladı!
Anasınıfı, ilköğretim (1-8. Sınıf) ve 12. sınıf öğrencileri için burs başvuruları başladı. Adaylar 16 Temmuz- 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvuruda bulunmalıdır. Başvuru kriterlerine uyan adayların ön başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Burs programımız ayakta tedavisi süren ya da tedavisini tamamlayıp eğitim hayatına devam eden öğrencileri kapsamaktadır. Üniversite öğrencileri için burs programımız üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla başlayacak olup ayrı bir duyuruyla ilan edilecektir.