Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Yakın Çevresinde Doğa Eğitimi

Proje Adı : Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Yakın Çevresinde Doğa Eğitimi

Projenin Yürütüleceği Kurum/Kuruluş :Karadeniz Teknik Üniversitesi

Proje Yürütücüsü : Yardç Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu

e-mail : okurdoglu@hotmail.com
oguzkurdoglu@gmail.com

Hedef Kitle :Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri

Projenin Amacı
Proje, Kaçkar Dağları Milli Parkı ile yakın çevresindeki bazı korunan alanların sunduğu doğal ve kültürel kaynakları eğitim amacıyla kullanarak çevre bilinci yüksek eğitimli insan grupları oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

Gerçekleştirilecek olan eğitim, katılımcı ve sorgulayıcı bir yaklaşımla bizzat doğanın içinde “doğal denge” denilen olağanüstü uyumun algılanmasına ve bu uyumun bozulmasını önleyici kimi önermelerin olduğu, ekosfer merkezli bir eğitim uygulamasıdır. Böylece ekosistemler, tüm öge ve işlevleri ile bir bütün olarak anlatılacak ve anlaşılacaktır. Bu işlevlerin insan bağlantısı, başka bir deyişle yaşam için gerekliliği ve öneminin kavranması da sağlanmış olacaktır.

Projenin temel amacı, ekosistemlerde meydana gelebilecek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve biyolojik çeşitliliğe yönelen tehditleri doğru algılayabilen, yüksek çevre duyarlılığına sahip insanlar yetiştirmektir. Bu eğitimi alan kişilerin, yakın gelecekte karar mercilerinde bulunduklarında doğa üzerinde gerçekleştirecekleri her türlü proje ya da uygulamanın çevresel etkilerini göz önünde bulunduracakları beklenmektedir. Eğitime katılan akademisyen adaylarının ise yapacakları çalışmalarda doğa koruma ve doğa-insan ilişkisini değerlendirmesi ve çalışmalara yansıtması doğal ve beklenen bir sonuç olacaktır.

Eğitim, Ülkemizin doğa koruma bakımından en ayrıcalıklı coğrafyası konumunda olan Rize-Artvin bölgesinde yapılacaktır. Rize-Artvin yöresinde doğa eğitimleri için son derece uygun 3 milli park, 1 tabiat parkı, 3 tabiatı koruma alanı ve ülkemizin tek biyosfer rezervi bulunmaktadır. Ayrıca turizm merkezlerinin yanı sıra doğal, kentsel ve arkeolojik sit alanları ile tohum meşcereleri gibi pek çok koruma ve eğitim alanları mevcuttur. Yörede bunların dışında Türkiye’nin en bozulmamış doğal ekosistemleri ve geleneksel yayla yaşamının en özgün örneklerinin bulunduğu yerleşim yerleri bulunmaktadır

Etkinlik Yeri : Rize

Önemli Tarihler
Başvuru için son gün: 22 Temmuz 2011

Katılımcıların açıklanması: 25 Temmuz 2011

Eğitim programları:

1. Dönem: 05-14 Ağustos 2011

2. Dönem: 15-24 Ağustos 201

Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Başvuru için bu linke tıklayarak açılan dosyayı doldurup kackar@dogaegitimi.net adresine göndermeniz gerekmektedir.

2011 Doğa Toplum Bilim Projeleri TÜBİTAK