K12 Öğrencileri için proje fikirleri nelerdir?

K12 öğrenciler için proje fikirleri arasında şunlar bulunabilir:

Doğal afetleri inceleme ve nasıl önleyebileceğimizi araştırma
Bitki ve hayvanların yaşadığı ekosistemleri inceleme
Yerel tarihi ve kültürü araştırma
Enerji ve çevre dostu teknolojileri inceleme
Yerel sağlık durumunu ve sağlık hizmetlerini araştırma
Yerel çevre sorunlarını ve çözümlerini inceleme
Sosyal adalet konularını inceleme ve fikirlerini paylaşma.