JTR Mücevher Tasarım Yarışması

Tasarım Yarışması

JTR Mücevher Tasarım Yarışması
ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN KONUSU VE KATEGORİLER :

Konu: Altından ve/veya değerli taşlardan mamul mücevher tasarımı.

Tema: Anadolu’nun nadir Endemikleri

Başvurular tek kategoride değerlendirilecektir.

Yarışmacılar “Anadolu’nun Nadir Endemikleri” teması ile üretilebilir, satılabilir, kullanılabilir niteliklerde tasarımları ile yarışmaya katılabilirler.

Yarışmacılar başvuru yaptıkları tasarımlarda fildişi, kaplumbağa kabuğu gibi soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvanlara ait parçalar kullanamaz.

2- YARIŞMANIN AMACI :

– Altın takı ve mücevher tasarımında yaratıcılığı teşvik ederek çarpıcı, çağdaş tasarımların yaratılması için platform yaratmak,

Türk mücevherinde katma değeri yüksek ürünlerin tasarlanmasını teşvik etmek,
Genç, başarılı, yaratıcı, dinamik tasarımcıların sektöre kazandırılmasına katkıda

3- YARIŞMA ORGANİZATÖRÜ:

Yarışma, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından düzenlenmektedir.

4- YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

Yarışma profesyonel ve öğrencilerin katılımına açıktır. Tüm tasarımlar tek kategoride değerlendirilecektir.

Bir yarışmacı bir eser ile yarışmaya katılabilecektir.

Tasarımların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı bırakılır; ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliği’nce ödülü geri alınır.

Eserlerde; ağırlıklı olarak değerli maden ve yanında istenilen farklı materyal kullanılabilecektir. Fildişi, kaplumbağa kabuğu gibi soyu tehlike altında olan hayvanlara ait parçalar kullanılamaz.

Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

İMMİB çalışanları, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışma raportörleri ve görevlileri ile bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

Yarışmayı kazanan kişilerden gerekli görüldüğü takdirde tasarımlarını jüri önünde çizmeleri

Yarışmada daha önceki yıllarda Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması ve bu amaçla sağlanan desteklerden daha fazla sayıda tasarımcının faydalandırılabilmesini teminen bir iş birliği kuruluşu tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan bir tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmemesine birincilik derecesi almış kişiler yarışmaya katılamaz.

Finalist eserler için, üretim aşamasında teknik mekanik zorunluluklar hariç tasarıma birebir sadık kalınacaktır.

Yarışmaya katılanlar, şartnameyi okumuş ve kabul etmiş

5- YARIŞMAYA KATILIM ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

Yarışmaya aşağıdaki yönergeler izlenerek kayıt yapılması gerekmektedir;

Online Başvuru: Yarışma katılımcılarının öncelikle Mücevher İhracatçıları Birliği’nin websitesinde (jtr.org.tr) yer alan “Tasarımcı Girişi”nden tasarımcı portalına giriş yaparak portalda profil oluşturması gerekmektedir. Portala giriş yapınca görülebilen “Jtr Mücevher Tasarım Yarışması” butonuna tıkladıktan sonra 3 adet paftanın görsellerini yükleyerek online başvurularını gerçekleştirmiş olacaklardır. Katılımcılara, sistem tarafından her bir başvuru için özel olarak üretilen rumuz verilecektir. Bu rumuzlar unutulmamalıdır. Online başvurusunu süresi içinde tamamlamayan veya yarışma pafta görsellerini online sisteme yüklemeyen katılımcıların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir. Online başvurunun onaylandığına dair Birliğimiz tarafından katılımcıya e-mail gönderilecektir. Bu e-mailde şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiğine dair taahhütname ve zarf etiketi bulunacaktır.
Katılımcı tarafından taahhütnamenin bir adet yazıcı çıktısı alınacak, doldurulup imzalanacaktır ve kimlik zarfına konacaktır.

Zarf etiketi ise başvuru zarfı hazırlamada kullanılacaktır.
Başvuru Zarfı: Online başvuru onaylandıktan sonra e-mail ile iletilen “zarf etiketi” doldurularak, herhangi bir A3 büyüklüğündeki zarfın üzerine yapıştırılarak başvuru zarfı haline getirilecektir. Başvuru zarfında başka işaret bulunmayacaktır. Başvuru zarfı içine
bir adet kimlik/pasaport zarfı,
bir adet pafta zarfı konulacaktır.

Kimlik/Pasaport Zarfı: Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisinin, özgeçmişin ve onay mailinde gönderilmiş olan taahhütnamenin konduğu bir zarftır.

Pafta Zarfı: Tasarımlar; 3 pafta halinde A3 boyutunda renkli çizim olacaktır. Kalınlığı 5 mm’yi aşmayan fotoblok desteği ile pafta haline getirilmelidir. Paftalardan:
pafta: Artistik çizim (son sunum) paftası olacaktır.
pafta: Ürünün teknik çözümlemesinin yapıldığı, teknik üretim yöntemlerinin belirtildiği ve bağlantı ya da kilit sistemlerinin çözümlenmiş olarak sunulduğu pafta olacaktır.
pafta: Tasarımın esinlenme, çıkış noktasının anlatıldığı öykü panosuna bu kısımda yer

Paftaların arka sağ üst köşesine online başvurudan alınan rumuzların yazılması gerekmektedir.

Başvuru zarfının üzerine e-mail ile iletilen “zarf etiketi” doldurularak başvuru adresine gönderilecektir.

5. Başvuru Zarfı Teslim Adresi:
Başvuru zarfının aşağıdaki adrese gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir.
DDF Tanıtım Tasarım Danışmanlık ve Organizasyon İç ve Dış Tic A.Ş.

Piripaşa Mah. Kumbarahane Cad. No:22 Halıcıoğlu Beyoğlu İstanbul

7- TAKVİM
Yarışma Duyurusu :11 EKİM 2018

Elektronik kayıt tarihleri :11 EKİM 2018 – 21 ARALIK 2018

Online Juri Değerlendirmeleri :24 – 28 ARALIK 2018

Juri Toplantısı :3 OCAK 2019

Üretilmiş Finalist Eserlerin Teslimi :25 ŞUBAT 2019

Final Jüri Toplantısı :5 MART 2019

Ödül töreni :22 MART 2019*

* İstanbul Mücevher Fuarı ile eş zamanlı yapılması planlanan Ödül Töreni ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Üretilmek üzere seçilen finalist eserler sosyal medyada ve www.jtr.org.tr ve www.mucevhertasarimyarismasi.com web sitelerinde ilan edilecektir.

8- ÖDÜLLER ve FİNALİST ESER KOLEKSİYONU

Para Ödülü
Yarışmada ilk 3’e giren eserlerin tasarımcıları ödüllendirilecektir.

Yarışma seçici kurulu yarışma kriterlerine uygun yeterli sayıda tasarım olmaması durumunda seçilecek eser adedi konusunda jüri toplantısında karar alma hakkını saklı tutar.

Tasarım 60.000 TL
Tasarım 30.000 TL
Tasarım 10.000 TL

II. Yurt Dışı Eğitim

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelge uyarınca, yarışmada dereceye giren tasarımcılar yurt dışı eğitim desteğine başvuru yapma hakkı kazanırlar. Genelge çerçevesinde başvurularını gerçekleştiren tasarımcılar arasından seçim Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

9- SEÇİCİ KURUL

Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından seçilen Seçici Kurul Üyeleri daha sonra belirlenerek; www.jtr.org.tr ve www.mucevhertasarimyarismasi.com adreslerinde yayınlanacaktır.

Seçici kurulun oluşturulmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır.

Kurul toplam üye sayısının yarısından bir fazlası profesyonel tasarımcı olması,
Sektörün ileri gelenlerinin jüri üyesi olmasına özen gösterilmesi,
Üniversitelerden, kendi konusunda başarılı ve tanınmış insanlardan da jüriye katılım sağlanması,

10- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Seçici Kurul değerlendirmesinde tasarımların konuya bağlılık, özgünlük ve görsel estetik niteliklerini taşıyıp taşımadıkları öncelikle dikkate alacak; üretime uygunluk, pazarlanabilirlik, ergonomik yapı ve estetik kriterleri aranacaktır. Üretilmesi zor veya mümkün olmayan eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konuda uzman seçici kurul üyeleri karar verecektir.

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir;

Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması,
İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması,
Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun ve kullanılabilir olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi,
İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması,
Genel ve Mekanik Aksam Estetiği: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması, mekanik açıdan görsel bütünlük, çekicilik, duygulara

11- DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

Finale kalan tasarımlar, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) yayınları, sosyal medya ve aktivitelerinde tasarımcısının detaylarıyla birlikte yer alarak mücevher takı üreticilerine duyurulacaktır.

12- ESERLERİN İADESİ:

Yarışmaya katılan tüm eserler, ödül töreni yapıldıktan sonra 1 ay içinde geri alınmalıdır. İstanbul Mücevher İhracatçıları Birliği, bu süre içinde geri alınmayan eserleri saklamakla yükümlü değildir ve eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez.

13- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışma ile ilgili tüm iletişim aşağıda bilgisi verilen firma ve verilen iletişim bilgilerinden yapılacaktır.

FİRMA: DDF Tanıtım Tasarım Danışmanlık ve Organizasyon İç ve Dış Tic A.Ş.

Piripaşa Mah. Kumbarahane Cad. No:22 Halıcıoğlu Beyoğlu İstanbul

EMAIL: [email protected]

14- DİĞER HUSUSLAR

Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler, jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır. Ödül kazanan projelerin telif hakları ve korunması konusu proje sahibi tasarımcılara aittir.

Birlik/JTR, gerekli görülen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir.

Yarışma kapsamında Birlik/JTR tarafından teslim alınan proje ve belgeler iade edilmeyecektir.

Birlik/JTR, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.

Birlik/JTR yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurt içi ve yurt dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.

http://mucevhertasarimyarismasi.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin