JOURNEY TO CULTURAL HERITAGE( KÜLTÜREL MİRASA YOLCULUK) eTwinning projesi

proje

Cengiz Topel İlkokulu 2 / M sınıfı Öğrencileri 2020 -2021 eğitim öğretim yılında JOURNEY TO CULTURAL HERITAGE ( KÜLTÜREL MİRASA YOLCULUK) eTwinning projesini yürüteceklerdir. Bu proje; müzenin amacı ve niteliklerini, sergileri, sergilenen nesneleri, müze ortamını, müze çevresini ve müze ile insanlar arasındaki ilişkiyi ele alırken müzenin aktif bir öğrenme ve gelişme alanı olarak kullanımını  içermektedir. Proje ile öğrencilere gezi-gözlem yoluyla, etkinlikler ve web 2.0 araçları ile bu eğitimi vermeye çalışacağız. Aynı zamanda projemizle öğrencilerimizin müzelerde aktif bulunarak geçmişi anlamaları ve yorumlamaları beklenmektedir. Müzede öğrenme kapsamında, müzelerin sınıf ortamında sağlanamayan veya ortaya çıkarılamayan yetenek ve becerileri ortaya çıkarmadaki rolü fark edilecektir. Öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, mekan dışı eğitim ve üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen projemizle, kısa sürede planlı ve  programlı ulaşılması amaçlanmıştır. Bu proje ile müzede çok yönlü ve etkili öğrenme ortamında öğrencilerimizin, yaratıcılık, mantık, gözlem, hayal gücü ve beğeni duygusunun oluşmasına ve gelişmesine olanak sağlanacaktır. Öğrencilerimizin, projede asli olarak sorumluluk almaları, bireysel, küçük gruplar ya da takım halindeki çalışmalarda sorgulayan–araştıran, analiz eden, karar veren mizaçta olmaları ve proje takviminde yer alan etkinlik ve ürünlerin sunulması beklenmektedir.

Proje Tanıtım Videomuz