Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. Yıl Sempozyumu

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 10. YIL SEMPOZYUMU

Balıkesir ve çevresinin jeolojik-jeotektonik-hidrojeolojik özellikleri bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine önemli olanaklar sunmasının yanı sıra yerbilimleri eğitimi için doğal bir laboratuar oluşturmaktadır. Bu durum göz önüne alınarak kurulan ve 2003-2004 eğitim-öğretim yılında toplam 30 öğrenci ile eğitime başlamış olan bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri halen lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde devam etmektedir. Genel Jeoloji, Mineraloji-Petrografi, Maden Yatakları-Jeokimya ve Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dallarının bulunduğu bölümümüzde 3 Profesör, 2 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman bulunmakta ve yaklaşık 400 öğrenci öğrenim görmektedir.

Üniversitemizin şiar edindiği “Eğitimde, Bilimde, Sanatta Çağdaş” felsefesine uygun olarak eğitim veren bölümümüz Haziran 2013 tarihinde 10. eğitim yılını tamamlayacak olup bu birikimin bir bilgi şöleniyle kutlanması planlanmıştır. Bu bilgi şöleninin yerbilimlerinde şu ana kadar oluşmuş bilgi birikiminin ve uygulamalarda elde edinilen deneyimin paylaşılacağı bir platform olması amaçlanmıştır.

Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ile birlikte düzenleyeceği ” BAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. Yıl Sempozyumu” 2-5 Ekim 2013 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum Konuları

01
Endüstriyel Hammaddeler

02
Maden Yatakları-Jeokimya

03
Mineraloji-Petrografi-Petroloji

04
Sedimantoloji

05
Paleontoloji-Stratigrafi

06
Yapısal Jeoloji-Tektonik

07
Deprem Jeolojisi-Deprem Mühendisliği

08
Uzaktan Algılama-Doğal Afetler-Kent Jeolojisi

09
Çevre Jeolojisi-Tıbbi Jeoloji

10
Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik

11
Hidrojeoloji-Jeotermal Kaynaklar

12
Jeoloji Mühendisliği Eğitimi

Sempozyum Sekreterliği:

Doç. Dr. Şener CERYAN
Öğr. Gör. Dr. Nurcihan CERYAN
Araş. Gör. A. Kamil YÜKSEL

Tel: 0266 6121194/5406-5404-5403
Fax: 0266 6121257
e-posta: [email protected]
[email protected]
Adres: Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Çağış Yerleşkesi/ Balıkesir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.